Región Michalovce

MUDr. Bančejová Anna
Lekárka BANČEJOVÁ ANNA so špecializáciou anesteziológia a intenzívna medicína v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Knežová Martina
Lekárka KNEŽOVÁ MARTINA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
Sačurovská Viera
Iný zdravotnícky pracovník SAČUROVSKÁ VIERA so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
Korpová Danica
Iná zdravotnícka pracovníčka KORPOVÁ DANICA so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE, n.o.
Michalovce
MUDr. Rovňák Ján
Lekár Rovňák Ján so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Eľko Maroš
Lekár EĽKO MAROŠ so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Marcin Marián
Lekár Marcin Marián so špecializáciou klinická mikrobiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Fedorová Mária
Lekárka FEDOROVÁ MÁRIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MEDIPRACT, s.r.o., Konsenzus s.r.o.
Michalovce
MUDr. Šoltýs Jozef
Lekár ŠOLTÝS Jozef so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., TRIMEDICAL s.r.o.
Michalovce
MUDr. Kmetony Ľudovít
Lekár KMETONY ĽUDOVÍT so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach LSPP Michalovce, s.r.o., Medisana, s.r.o.
Michalovce
MUDr. Grecula Pavol
Lekár GRECULA PAVOL so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení GREMED s.r.o.
Michalovce
MUDr. Vaľová Mária
Lekárka VAĽOVÁ MÁRIA so špecializáciami pediatria, neonatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Zambová Silvia
Lekárka ZAMBOVÁ SILVIA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Zagyn s.r.o.
Michalovce
MUDr. Hlivák Ján
Lekár HLIVÁK Ján so špecializáciou pediatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení KOMPROMIS, spol. s r.o. Michalovce
Michalovce
MUDr. Lopúchová Izabela
Lekárka LOPÚCHOVÁ IZABELA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Zátvarnická Jana
Lekár ZÁTVARNICKÁ JANA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach ZATVARNICKÁ s.r.o., Konsenzus s.r.o.
Michalovce
MUDr. Kmetonyová Brigita
Lekárka KMETONYOVÁ BRIGITA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Medisana, s.r.o.
Michalovce
MUDr. Tkáč Julian
Lekár TKÁČ Julian so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Pajtášová Alena
Lekárka PAJTÁŠOVÁ ALENA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení REMEDIK s.r.o.
Michalovce
MUDr. Copák Ján
Lekár Copák Ján so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Orenčáková Mária
Lekárka ORENČÁKOVÁ MÁRIA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení STOM ROD s.r.o.
Michalovce
MUDr. Rovder Peter
Lekár ROVDER PETER so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Mydlo Jozef
Lekár MYDLO JOZEF so špecializáciami chirurgia, klinická onkológia, onkológia v chirurgii pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Nalešník Pavol
Lekár NALEŠNÍK PAVOL so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE, n.o.
Michalovce
MUDr. Stanko Slavomír
Lekár STANKO SLAVOMÍR so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Jurečková Dana
Lekárka JUREČKOVÁ DANA so špecializáciou pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Šalamon Peter
Lekár ŠALAMON PETER so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE, n.o.
Michalovce
MUDr. Kvak Štefan
Lekár KVAK ŠTEFAN so špecializáciami chirurgia, neznámy kód špecializácie, neznámy kód špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Rochová Monika
Lekárka Rochová Monika so špecializáciou pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Zobka Dalimír
Lekár ZOBKA DALIMÍR so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Kolibášová Martina
Lekárka Kolibášová Martina so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Ondruš Pavel
Lekár ONDRUŠ PAVEL so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ONDURO s.r.o.
Michalovce
MUDr. Čuchran Peter
Lekár Čuchran Peter so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Koziak Bohdan
Lekár KOZIAK BOHDAN so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Tirpáková Kvetoslava
Lekárka Tirpáková Kvetoslava so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Višňanská Miroslava
Zubný lekár VIŠŇANSKÁ MIROSLAVA so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. MIROSLAVA VIŠŇANSKÁ
Michalovce
MUDr. Virčíková Jana
Lekárka VIRČÍKOVÁ JANA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ORL a AUDIO s.r.o.
Michalovce
MUDr. Labíková Oksana
Lekárka LABÍKOVÁ OKSANA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Konsenzus s.r.o., Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o.
Michalovce
MUDr. Staško Ivan
Lekár STAŠKO IVAN so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, ANTES PLUS, spol. s r. o.
Michalovce
MUDr. Paľovčík Ján
Lekár PAĽOVČÍK JÁN so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., TRIMEDICAL s.r.o.
Michalovce
MUDr. Zitrická Mária
Lekár ZITRICKÁ MÁRIA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení VIASAN s.r.o.
Michalovce
MUDr. Filkor Stanislav
Lekár FILKOR STANISLAV so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., ANTES PLUS, spol. s r. o.
Michalovce
Ostoverchá Beáta
Iný zdravotnícky pracovník OSTOVERCHÁ BEÁTA so špecializáciami klinická psychológia, dopravná psychológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PhDr. BEÁTA OSTOVERCHÁ
Michalovce
MUDr. Danková Anna
Lekárka DANKOVÁ ANNA so špecializáciou pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení KOMPROMIS, spol. s r.o. Michalovce
Michalovce
MUDr. Paľovčíková Andrea
Zubná lekárka PAĽOVČÍKOVÁ ANDREA so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ORTHO KEEP SMILING s.r.o.
Michalovce
MUDr. Džugan Ján
Lekár DŽUGAN JÁN so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Mrug Ladislav
Lekár MRUG LADISLAV so špecializáciou úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení TRAUMLAC s.r.o.
Michalovce
MUDr. Volčková Emília
Lekárka VOLČKOVÁ EMÍLIA so špecializáciami pediatria, pediatrická endokrinológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Farkašová Jana
Lekárka FARKAŠOVÁ JANA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Michalovce
MUDr. Konová Viera
Zubná lekárka KONOVÁ VIERA so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení INTACT - MI s.r.o.
Michalovce
Stránky 1 2 3 4 5
  1  2  9  A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 

 
 


   (c) 2010-2014 Databáza lekárov na Slovensku