Slovensko - Bratislava II (10) - Trenčín (5) - Košice (5) - Bratislava V (5) - Bratislava (5) - Banská Bystrica (4) - Zvolen (3) - Žilina (3) - Trnava (3) - Rimavská Sobota (3) - Prešov (3) - Považská Bystrica (3) - Nitra (3) - Martin (3) - Bratislava IV (2) - Bratislava III (2) - Bratislava I (2) - Brezno (2) - Dolný Kubín (2) - Moča (2) - Michalovce (2) - Levice (2) - Námestovo (2) - Poprad (2) - Piešťany (2) - Nové Zámky (2) - Nové Mesto nad Váhom (2) - Spišská Nová Ves (2) - Prievidza (2) - Žiar nad Hronom (1) - Želiezovce (1) - Sereď (1) - Senica (1) - Senec (1) - Ružomberok (1) - Rožňava (1) - Zlaté Moravce (1) - Vranov nad Topľou (1) - Veľký Meder (1) - Veľký Krtíš (1) - Veľké Kapušany (1) - Turzovka (1) - Trstená (1) - Trebišov (1) - Topoľčany (1) - Šaľa (1) - Svidník (1) - Stropkov (1) - Stará Turá (1) - Stará Ľubovňa (1) - Púchov (1) - Nová Baňa (1) - Pezinok (1) - Partizánske (1) - Ondavské Matiašovce (1) - Myjava (1) - Modra (1) - Kysucké Nové Mesto (1) - Lučenec (1) - Liptovský Mikuláš (1) - Liptovský Hrádok (1) - Čadca (1) - Komárno (1) - Kolárovice (1) - Ilava (1) - Humenné (1) - Horné Saliby (1) - Hlohovec (1) - Galanta (1) - Dunajská Streda (1) - Dubnica nad Váhom (1) - Beluša (1) - Bardejov (1) - Bánovce nad Bebravou (1)

Odbornosť klinická logopédia

Tömösközyová Viola
Iná zdravotnícka pracovníčka TÖMÖSKÖZYOVÁ VIOLA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
Kocúriková Andrea
Iná zdravotnícka pracovníčka KOCÚRIKOVÁ ANDREA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení SENZUS, s.r.o.
Stará Turá
Čorbová Viera
Iná zdravotnícka pracovníčka ČORBOVÁ VIERA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Kúdelová Libuša
Iná zdravotnícka pracovníčka KÚDELOVÁ Libuša so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PaedDr. Libuša Kúdelová - DAMAN
Banská Bystrica
Oríšková Gertrúda
Iná zdravotnícka pracovníčka ORÍŠKOVÁ GERTRÚDA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
Ugorová Andrea
Iná zdravotnícka pracovníčka UGOROVÁ ANDREA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. Andrea Ugorová - ambulancia klinickej logopédie
Hlohovec
TesaŘová Adriana
Iná zdravotnícka pracovníčka TESAŘOVÁ ADRIANA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. Adriana Tesařová - klinický logopéd
Veľký Meder
Remišová Janka
Iná zdravotnícka pracovníčka REMIŠOVÁ JANKA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. REMIŠOVÁ JANA
Žilina
Sečanská Jana
Iný zdravotnícky pracovník SEČANSKÁ JANA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PaedDr. SEČANSKÁ JANA
Bratislava V
Filová Janka
Iná zdravotnícka pracovníčka FILOVÁ JANKA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica Trenčín
Trenčín
Bertóková Beáta
Iná zdravotnícka pracovníčka BERTÓKOVÁ BEÁTA so špecializáciou klinická logopédia
Szláviková Andrea
Iná zdravotnícka pracovníčka SZLÁVIKOVÁ ANDREA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HP LOGOPÉDIA, spol. s r.o.
Moča
Žitná Jana
Iná zdravotnícka pracovníčka Žitná Jana so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach PhDr. Jana Žitná, FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA
Nitra
Zmetáková Zita
Iná zdravotnícka pracovníčka ZMETÁKOVÁ ZITA so špecializáciami klinická logopédia, rehabilitácia – vysokoškolské magisterské štúdium pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Klinická logopédia PaeDr. Zita Zmetáková s.r.o.
Nové Zámky
Vrabcová Iveta
Iná zdravotnícka pracovníčka VRABCOVÁ IVETA so špecializáciou klinická logopédia
Egryová Marta
Iná zdravotnícka pracovníčka Egryová Marta so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica Bratislava
Bratislava II
Emanuelová Mária
Iná zdravotnícka pracovníčka EMANUELOVÁ MÁRIA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. EMANUELOVÁ MÁRIA
Nitra
Trančíková Danica
Iná zdravotnícka pracovníčka TRANČÍKOVÁ DANICA so špecializáciou klinická logopédia
Vacvalová Eva
Iná zdravotnícka pracovníčka VACVALOVÁ EVA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. VACVALOVÁ EVA
Beluša
Roháriková Marta
Iná zdravotnícka pracovníčka Roháriková Marta so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr.Marta Roháriková - ambulancia klinickej logopédie
Piešťany
Bunová Barbora
Iná zdravotnícka pracovníčka BUNOVÁ BARBORA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach LOGOMEDIK, s.r.o., Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Ružomberok
Klubertová Jana
Iná zdravotnícka pracovníčka KLUBERTOVÁ JANA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení VRANOVSKÁ NEMOCNICA, n.o.,
Vranov nad Topľou
Rothová Marcela
Iná zdravotnícka pracovníčka ROTHOVÁ MARCELA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PaedDr. ROTHOVÁ MARCELA
Stropkov
Dudová Renáta
Iná zdravotnícka pracovníčka DUDOVÁ RENÁTA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. DUDOVÁ RENÁTA
Trenčín
Ollerová Milena
Iná zdravotnícka pracovníčka OLLEROVÁ MILENA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. Milena Ollerová
Martin
Lendvorská Daniela
Iný zdravotnícky pracovník LENDVORSKÁ Daniela so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení DAMILU, s.r.o.
Zvolen
Obšuthová Eva
Iná zdravotnícka pracovníčka OBŠUTHOVÁ EVA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení LOGOEL s.r.o.
Košice
Sárincová Terézia
Iná zdravotnícka pracovníčka SÁRINCOVÁ TERÉZIA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. SÁRINCOVÁ TERÉZIA
Považská Bystrica
Melicherčíková Monika
Iná zdravotnícka pracovníčka MELICHERČÍKOVÁ MONIKA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. MELICHERČÍKOVÁ MONIKA
Levice
Kožíšková Renata
Iná zdravotnícka pracovníčka KOŽÍŠKOVÁ RENATA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. Renáta Kožíšková
Senica
Zmeškalová Jana
Iná zdravotnícka pracovníčka ZMEŠKALOVÁ JANA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PaedDr. Jana Zmeškalová
Martin
Bužeková Anna
Iná zdravotnícka pracovníčka BUŽEKOVÁ Anna so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PaedDr. Anna Bužeková, klinický logopéd
Banská Bystrica
Grambličková Erika
Iná zdravotnícka pracovníčka GRAMBLIČKOVÁ ERIKA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PaedDr. Erika Grambličková
Bratislava III
Galovská Edita
Iný zdravotnícky pracovník Galovská Edita so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Mgr. Edita Galovská - klinický logopéd
Trnava
Orémusová Eva
Iná zdravotnícka pracovníčka ORÉMUSOVÁ EVA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. EVA ORÉMUSOVÁ
Košice
Majzlíková Helena
Iná zdravotnícka pracovníčka MAJZLÍKOVÁ HELENA so špecializáciou klinická logopédia
Hrnčiarová Anna
Iná zdravotnícka pracovníčka HRNČIAROVÁ ANNA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PhDr. Anna Hrnčiarová,CSc.
Bratislava IV
Jankovská Božena
Iný zdravotnícky pracovník JANKOVSKÁ BOŽENA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení GYNEKA, s.r.o.
Trenčín
Galová Eva
Iná zdravotnícka pracovníčka GALOVÁ EVA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PaedDr. EVA GALOVÁ
Košice
Bugárová Milada
Iná zdravotnícka pracovníčka BUGÁROVÁ MILADA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení LOGOMI s.r.o.
Levice
Wiedermann Ingrid
Iný zdravotnícky pracovník Wiedermann Ingrid so špecializáciou klinická logopédia
Bagiová Ľubomíra
Iná zdravotnícka pracovníčka BAGIOVÁ ĽUBOMÍRA so špecializáciou klinická logopédia
Janegová Alena
Iná zdravotnícka pracovníčka JANEGOVÁ ALENA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mestská poliklinika Sereď, s.r.o.
Sereď
Matiašovská Mária
Iný zdravotnícky pracovník MATIAŠOVSKÁ MÁRIA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Mgr. MATIAŠOVSKÁ MÁRIA
Modra
Gaborová Otília
Iná zdravotnícka pracovníčka GABOROVÁ OTÍLIA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. Otília Gáborová, klinická logopédia
Humenné
Majzlíková Lýdia
Iná zdravotnícka pracovníčka MAJZLÍKOVÁ Lýdia so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. Lýdia Majzlíková, klinický logopéd
Nová Baňa
Lukáčová Mária
Iná zdravotnícka pracovníčka LUKÁČOVÁ Mária so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PaedDr. Mária Lukáčová, logopéd
Rimavská Sobota
Dresslerová Iveta
Iná zdravotnícka pracovníčka DRESSLEROVÁ IVETA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Švecová Ivana
Iná zdravotnícka pracovníčka ŠVECOVÁ Ivana so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Klinická logopédia s.r.o.
Zvolen
Zázrivcová Katarína
Iná zdravotnícka pracovníčka ZÁZRIVCOVÁ KATARÍNA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. KATARÍNA ZÁZRIVCOVÁ
Považská Bystrica
Stránky 1 2 3 4
  1  2  9  A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 

 
 


   (c) 2010-2014 Databáza lekárov na Slovensku