Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Vasovičová Mária
Lekárka VASOVIČOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, rádiológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Falck Healthcare a.s., Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Falck Healthcare a.s., Palisády 33, 82104 Bratislava I, Bratislavský kraj, Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Osifová Otília
Lekárka Osifová Otília so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MEDIFEM,s.r.o., Národný onkologický ústav
Bratislava
MEDIFEM,s.r.o., Bjorsonova 7, 81105 Bratislava I, Bratislavský kraj, Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
Staneková Danica
Iná zdravotnícka pracovníčka STANEKOVÁ DANICA so špecializáciou vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Bratislava
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 83303 Bratislava
MUDr. Lánik Vladimír
Lekár LÁNIK VLADIMÍR so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ortopédia Lánik, s.r.o.
Bratislava
Ortopédia Lánik, s.r.o., Vajnorská 40, 83263 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Letzová Tatiana
Zubná lekárka LETZOVÁ TATIANA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. LETZOVÁ TATIANA
Bratislava
MUDr. LETZOVÁ TATIANA, 81109 Bratislava
MUDr. Molčan Jaroslav
Lekár MOLČAN JAROSLAV so špecializáciami urológia, pediatrická urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Činčurová Elena
Lekárka ČINČUROVÁ ELENA so špecializáciami pediatria, detská psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Vicianová Katarína
Lekárka VICIANOVÁ KATARÍNA so špecializáciami pediatria, neonatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Wiedermann Andrea
Zubný lekár WIEDERMANN ANDREA so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení wiedermann s.r.o.
Bratislava
wiedermann s.r.o., 85101 Bratislava
MUDr. Grigerová Marianna
Lekárka GRIGEROVÁ MARIANNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, endokrinológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj, Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Mikušková Eva
Lekárka MIKUŠKOVÁ EVA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Národný onkologický ústav
Bratislava
Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava, Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
MUDr. Sadovský Oliver
Lekár SADOVSKÝ OLIVER so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, onkológia v gynekológii pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Národný onkologický ústav
Bratislava
Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava, Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
MUDr. Petrík Peter
Lekár PETRÍK PETER so špecializáciou radiačná onkológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Národný onkologický ústav
Bratislava
Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
MUDr. Zedníčková Nora
Lekárka ZEDNÍČKOVÁ NORA so špecializáciami pediatria, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Takácsová Marcela
Lekárka TAKÁCSOVÁ MARCELA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Sýkora Ľubomír
Lekár SÝKORA ĽUBOMÍR so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Hricáková Jarmila
Lekárka HRICÁKOVÁ JARMILA so špecializáciami pediatria, pediatrická neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Kadubcová Andrea
Lekárka Kadubcová Andrea so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Národný onkologický ústav
Bratislava
Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
MUDr. Vavrová Gundrun
Zubná lekárka Vavrová Gundrun so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Gundrun Vavrová
Bratislava
MUDr. Gundrun Vavrová, 85101 Bratislava
MUDr. Uhrin Ivan
Lekár UHRIN IVAN so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Medicína NOVÉ ZÁMKY, spol. s.r.o., Národný onkologický ústav
Bratislava
Medicína NOVÉ ZÁMKY, spol. s.r.o., Thalyho 6, 94501 Komárno, Nitriansky kraj, Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
MUDr. Kajo Karol
Lekár KAJO KAROL so špecializáciou patologická anatómia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
Dušová Monika
Iná zdravotnícka pracovníčka Dušová Monika so špecializáciami liečebná pedagogika, klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Národný onkologický ústav
Bratislava
Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
Dresslerová Iveta
Iná zdravotnícka pracovníčka DRESSLEROVÁ IVETA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Apfelová Michaela
Zubná lekárka APFELOVÁ MICHAELA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
Matušková Oľga
Iná zdravotnícka pracovníčka Matušková Oľga so špecializáciou liečebná pedagogika pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Macúch Ján
Lekár MACÚCH JÁN so špecializáciou patologická anatómia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Národný onkologický ústav
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj, Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
MUDr. Martanovičová Denisa
Lekárka MARTANOVIČOVÁ DENISA so špecializáciou klinická biochémia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení BPB MED, s.r.o.
Bratislava
BPB MED, s.r.o., 83103 Bratislava
MUDr. Masaryková Andrea
Lekárka MASARYKOVÁ ANDREA so špecializáciou radiačná onkológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Národný onkologický ústav
Bratislava
Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
MUDr. Malá Martina
Lekár MALÁ MARTINA so špecializáciou radiačná onkológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Petrovičová Anna
Lekárka PETROVIČOVÁ ANNA so špecializáciou klinická mikrobiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Bratislava
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 83303 Bratislava
MUDr. Pribilincová Zuzana
Lekárka PRIBILINCOVÁ ZUZANA so špecializáciami pediatria, pediatrická endokrinológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Balková Lucia
Lekárka BALKOVÁ LUCIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Bratislava
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 83303 Bratislava
MUDr. Zagoršeková Anna
Zubná lekárka ZAGORŠEKOVÁ ANNA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. ZAGORŠEKOVÁ ANNA
Bratislava
MUDr. ZAGORŠEKOVÁ ANNA, Račianska 44, 83142 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Vohnout Branislav
Lekár Vohnout Branislav so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, neznámy kód špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Bratislava
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 83303 Bratislava
MUDr. Jáni Peter
Lekár JÁNI PETER so špecializáciou patologická anatómia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Národný onkologický ústav
Bratislava
Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
MUDr. Kuba Daniel
Lekár KUBA DANIEL so špecializáciou klinická imunológia a alergológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Bratislava
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 83303 Bratislava
MUDr. Martinkovič Miroslav
Lekár MARTINKOVIČ MIROSLAV so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Národný onkologický ústav
Bratislava
Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava, Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
MUDr. Sedlák Peter
Lekár SEDLÁK PETER so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. SEDLÁK PETER
Bratislava
MUDr. SEDLÁK PETER, Limbová 5, 83305 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Jakubíková Jana
Lekárka JAKUBÍKOVÁ JANA so špecializáciami otorinolaryngológia, pediatrická otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Závodský Milan
Lekár ZÁVODSKÝ MILAN so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Národný onkologický ústav
Bratislava
Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
MUDr. Ušáková Vanda
Lekárka UŠÁKOVÁ VANDA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická onkológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj, Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Kohn Rudolf
Lekár KOHN RUDOLF so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj, Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Bachratá Ľudmila
Zubný lekár BACHRATÁ ĽUDMILA so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj, Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Novotná Barbora
Lekár NOVOTNÁ BARBORA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Cingel Vladimír
Lekár CINGEL VLADIMÍR so špecializáciami chirurgia, detská chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach EUROMED, s.r.o., Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
EUROMED, s.r.o., Krátka 1, 81103 Bratislava I, Bratislavský kraj, EUROMED, s.r.o., Krátka 1, 81103 Bratislava I, Bratislavský kraj, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Fuchsbergerová Zuzana
Lekárka FUCHSBERGEROVÁ ZUZANA so špecializáciami hygiena životného prostredia, verejné zdravotníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Národný onkologický ústav
Bratislava
Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
MUDr. Šramková Klára
Lekárka Šramková Klára so špecializáciami pediatria, neonatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 83340 Bratislava
MUDr. Šufliarsky Jozef
Lekár ŠUFLIARSKY JOZEF so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická onkológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Národný onkologický ústav
Bratislava
Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava, Národný onkologický ústav, 83310 Bratislava
Zuzulová Mária
Iná zdravotnícka pracovníčka ZUZULOVÁ MÁRIA so špecializáciou laboratórna medicína pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Šramka Miron
Lekár ŠRAMKA MIRON so špecializáciami neurológia, neurochirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj, Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 81250 Bratislava, Bratislavský kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2018 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.