Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Čontoš Peter
Lekár ČONTOŠ PETER so špecializáciami chirurgia, gastroenterológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Dragašek Jozef
Lekár DRAGAŠEK JOZEF so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Kalanin Pavol
Lekár KALANIN Pavol so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Šefranková Jana
Lekárka ŠEFRANKOVÁ JANA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Šoltýsová Paulína
Zubná lekárka Šoltýsová Paulína so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení EUSTOMA s.r.o.
Košice
EUSTOMA s.r.o., Bystrická 94, 04011 Košice 2, Košický kraj
Tomčová Mária
Iná zdravotnícka pracovníčka TOMČOVÁ MÁRIA so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení T - PSYCHOS. s.r.o.
Košice
T - PSYCHOS. s.r.o., Krompašská 40, 04011 Košice, Košický kraj
MUDr. Valko Ján
Lekár VALKO JÁN so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Sovová Katarína
Lekárka SOVOVÁ KATARÍNA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
Nielsenová Michaela
Sestra NIELSENOVÁ MICHAELA so špecializáciou sestra pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ADOS EM, s.r.o.
Košice
ADOS EM, s.r.o., 04001 Košice
MUDr. Machánová Darina
Lekárka MACHÁNOVÁ DARINA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Murín Branislav
Lekár MURÍN Branislav so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Jenčová Janka
Zubná lekárka JENČOVÁ JANKA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Babjaková Ľudmila
Lekárka Babjaková Ľudmila so špecializáciou patologická anatómia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Antónyová Eva
Lekárka ANTÓNYOVÁ EVA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. EVA ANTÓNYOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. EVA ANTÓNYOVÁ, Maršala Koneva 1, 04022 Košice 3, Košický kraj
MUDr. Jáger Tomáš
Lekár JÁGER TOMÁŠ so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Jakubkovičová Monika
Lekárka JAKUBKOVIČOVÁ MONIKA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Ivanovová Tatiana
Lekárka IVANOVOVÁ TATIANA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení TRIGYN - L s.r.o.
Košice
TRIGYN - L s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Jakabovičová Eva
Lekárka JAKABOVIČOVÁ EVA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Bicák Juraj
Lekár BICÁK JURAJ so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
Bobák Ladislav
Iný zdravotnícky pracovník BOBÁK LADISLAV so špecializáciou klinická imunológia a alergológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Burda Rastislav
Lekár BURDA RASTISLAV so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
Novák Jozef
Iný zdravotnícky pracovník NOVÁK JOZEF so špecializáciami špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, klinická psychológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Matuška Martin
Lekár MATUŠKA MARTIN so špecializáciami otorinolaryngológia, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Poliklinika - Medicínske centrum Košice, spol. s r.o.
Košice
Poliklinika - Medicínske centrum Košice, spol. s r.o., Brigádnická 2, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Sopková Daniela
Lekárka SOPKOVÁ DANIELA so špecializáciami pneumológia a ftizeológia, všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. DANIELA SOPKOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. DANIELA SOPKOVÁ, Spišské nám.4, 04023 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Schmidtová Dagmar
Lekárka SCHMIDTOVÁ DAGMAR so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj, ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Rusenov Marin
Lekár RUSENOV MARIN so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. MARIN RUSENOV
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. MARIN RUSENOV, ul. Čsl. armády 18, 04001 Košice 1, Košický kraj
Samselyová Valéria
Iná zdravotnícka pracovníčka SAMSELYOVÁ VALÉRIA so špecializáciami klinická psychológia, dopravná psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Urbán Karol
Lekár URBÁN KAROL so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PRAEMIUM - PERMANSIO s.r.o.
Košice
PRAEMIUM - PERMANSIO s.r.o., Spišské námestie 4, 04012 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Troščáková Iveta
Lekárka TROŠČÁKOVÁ IVETA so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení TROMED, s.r.o.
Košice
TROMED, s.r.o., Cottbuská 13, 04023 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Petrušová Tatiana
Lekárka PETRUŠOVÁ TATIANA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Petrušová - RELAX, s.r.o.
Košice
MUDr. Petrušová - RELAX, s.r.o., Ružová 29, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Patúšová Eliška
Lekárka PATÚŠOVÁ ELIŠKA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
Juríková Valéria
Sestra JURÍKOVÁ VALÉRIA so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Arcidiecézna charita Košice
Košice
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Dubinská Slávka
Lekár Dubinská Slávka so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Ackermanová Katarína
Lekárka ACKERMANOVÁ KATARÍNA so špecializáciami pediatria, detská psychiatria pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Psychosociálne centrum, mestská príspevková organizácia, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Psychosociálne centrum, mestská príspevková organizácia, Jegorovo námestie 5, 04022 Košice 3, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Eötvösová Mária
Zubná lekárka EÖTVÖSOVÁ MÁRIA so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach TREDENT s.r.o., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
TREDENT s.r.o., Gogoľova 4, 04001 Košice 1, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Faithová Katarína
Lekárka FAITHOVÁ KATARÍNA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ergomed Poliklinika, s.r.o.
Košice
Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská 21/A, 04011 Košice, Košický kraj
MUDr. Grečová Alena
Lekárka GREČOVÁ ALENA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. ALENA GREČOVÁ
Košice
MUDr. ALENA GREČOVÁ, Spišské nám. 4, 04001 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Hlinšťák Karol
Lekár HLINŠŤÁK KAROL so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Falck Healthcare a.s., NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
Falck Healthcare a.s., Palisády 33, 82104 Bratislava I, Bratislavský kraj, NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Jelineková Marta
Zubná lekárka JELINEKOVÁ MARTA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. MARTA JELINEKOVÁ
Košice
MUDr. MARTA JELINEKOVÁ, Bernolákova 17, 04420 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kollár Jozef
Lekár Kollár Jozef so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Palko Severín
Lekár PALKO SEVERÍN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Orosz Erich
Zubný lekár OROSZ ERICH so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MEDIPARTNERS s.r.o.
Košice
MEDIPARTNERS s.r.o., Irkutská 8, 04001 Košice 1, Košický kraj
Minčáková Paulína
Sestra MINČÁKOVÁ PAULÍNA so špecializáciou sestra pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Arcidiecézna charita Košice
Košice
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Máthé Zsolt
Lekár MÁTHÉ ZSOLT so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o., Jantárová 2, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Rudíková Monika
Lekárka RUDÍKOVÁ MONIKA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Sedlárová Anna
Lekárka SEDLÁROVÁ ANNA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. ANNA SEDLÁROVÁ
Košice
MUDr. ANNA SEDLÁROVÁ, Komenského 37/A, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Tokárčiková Anna
Lekárka TOKÁRČIKOVÁ ANNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, endokrinológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Telepovská Brigita
Lekár TELEPOVSKÁ BRIGITA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. BRIGITA TELEPOVSKÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. BRIGITA TELEPOVSKÁ, Americká trieda 17, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Urbanová Eva
Lekárka URBANOVÁ EVA so špecializáciami chirurgia, plastická chirurgia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. EVA URBANOVÁ
Košice
MUDr. EVA URBANOVÁ, Spišské námestie 4, 04001 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Valko Štefan
Lekár VALKO ŠTEFAN so špecializáciami chirurgia, všeobecné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. ŠTEFAN VALKO
Košice
MUDr. ŠTEFAN VALKO, Čsl. armády 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2018 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.