Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Bakalár Boleslav
Lekár BAKALÁR BOLESLAV so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. BOLESLAV BAKALÁR
Košice
MUDr. BOLESLAV BAKALÁR, Biela 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Buksárová Eva
Lekárka BUKSÁROVÁ EVA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach SABIMED, s.r.o., MEDISPOL, s.r.o., Doc. MUDr. JOZEF GONSORČÍK, CSc.
Košice
SABIMED, s.r.o., Limbova 4, 08005 Prešov, Prešovský kraj, MEDISPOL, s.r.o., Konštantínova 17, 08001 Prešov, Prešovský kraj, Doc. MUDr. JOZEF GONSORČÍK, CSc., Moyzesova 32, 04011 Košice 1, Košický kraj
Pavlíková Veronika
Iná zdravotnícka pracovníčka PAVLÍKOVÁ VERONIKA so špecializáciou vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Nevický Miloš
Zubný lekár NEVICKÝ MILOŠ so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NewDent, s.r.o.
Košice
NewDent, s.r.o., 04001 Košice
MUDr. Kuca Jozef
Lekár KUCA JOZEF so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Kraus Vladimír
Lekár KRAUS VLADIMÍR so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Tokárová Iveta
Lekárka TOKÁROVÁ IVETA so špecializáciami pediatria, detská psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. IVETA TOKÁROVÁ s.r.o.
Košice
MUDr. IVETA TOKÁROVÁ s.r.o., Rosná 20, 04001 Košice 1, Košický kraj
Teminská Mária
Sestra TEMINSKÁ MÁRIA so špecializáciou ošetrovateľstvo – bakalárske štúdium pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Mgr. MÁRIA TEMÍNSKA
Košice
Mgr. MÁRIA TEMÍNSKA, Pražská 4, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Trebuňová Valéria
Lekárka TREBUŇOVÁ VALÉRIA so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. VALÉRIA TREBUŇOVÁ
Košice
MUDr. VALÉRIA TREBUŇOVÁ, Spišské námestie 4, 04012 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Schneider Hubert
Lekár SCHNEIDER HUBERT so špecializáciami urológia, onkológia v urológii, neznámy kód špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení URO - ONKO s.r.o.
Košice
URO - ONKO s.r.o., Trieda SNP 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, URO - ONKO s.r.o., Trieda SNP 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Rusenová Iveta
Lekárka RUSENOVÁ IVETA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. IVETA RUSENOVA
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. IVETA RUSENOVA, Čsl.armády 18, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Stecová Danica
Lekárka STECOVÁ DANICA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Svatová Valéria
Lekárka SVATOVÁ VALÉRIA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
Lengyelová Terézia
Sestra LENGYELOVÁ TERÉZIA so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v komunite pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ADOS TEREZA, s.r.o.
Košice
ADOS TEREZA, s.r.o., Kustrova 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
Lešková Dana
Sestra LEŠKOVÁ DANA so špecializáciou neznámy kód špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Arcidiecézna charita Košice
Košice
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Langer Vladimír
Lekár LANGER VLADIMÍR so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach LANGER & LANGEROVÁ MED s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
LANGER & LANGEROVÁ MED s.r.o., Moravská 20, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Mardžej Ján
Lekár MARDŽEJ JÁN so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Lazúrová Ivica
Lekárka LAZÚROVÁ IVICA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, endokrinológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Jelčová Laura
Lekárka Jelčová Laura so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, všeobecné lekárstvo, klinická farmakológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Jevčáková Jana
Lekárka JEVČÁKOVÁ JANA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 04011 Košice 2, Košický kraj, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Baloghová Janette
Lekárka BALOGHOVÁ JANETTE so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Brnová Natália
Lekárka BRNOVÁ NATÁLIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MEDOC s.r.o.
Košice
MEDOC s.r.o., Trnavská 27, 04011 Košice, Košický kraj
MUDr. Blašková Henrieta
Lekárka BLAŠKOVÁ HENRIETA so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Póšová Dana
Lekárka PÓŠOVÁ DANA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, endokrinológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach ProCare, a.s., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava V, Bratislavský kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Takácsová Eliška
Lekárka TAKÁCSOVÁ ELIŠKA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Vancáková Valéria
Lekárka VANCÁKOVÁ VALÉRIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach VV MED s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
VV MED s.r.o., Urbánkova 2, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
Vaľová Lívia
Iná zdravotnícka pracovníčka Vaľová Lívia so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Tormašiová Mária
Lekárka TORMAŠIOVÁ MÁRIA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Eötvös Otto
Zubný lekár EÖTVÖS OTTO so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení TREDENT s.r.o.
Košice
TREDENT s.r.o., Gogoľova 4, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Mačňáková Eva
Lekárka MAČŇÁKOVÁ EVA so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Nogellová Miriam
Lekárka NOGELLOVÁ MIRIAM so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Paulíková Monika
Lekárka PAULÍKOVÁ Monika so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Mrlík Jozef
Lekár MRLÍK JOZEF so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Medvecká Elena
Lekár MEDVECKÁ ELENA so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PRAEMIUM - PERMANSIO s.r.o.
Košice
PRAEMIUM - PERMANSIO s.r.o., Spišské námestie 4, 04012 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Doboš Ján
Lekár DOBOŠ JÁN so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Tomčová Alexandra
Lekárka TOMČOVÁ ALEXANDRA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., ZDRAVIE - ADT, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj, ZDRAVIE - ADT, s.r.o., Krivá 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Šimonová Kornélia
Lekárka ŠIMONOVÁ KORNÉLIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach TOP ZDRAVIE, s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
TOP ZDRAVIE, s.r.o., Humenská 43, 04001 Košice 2, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Podkonická Marta
Lekár PODKONICKÁ Marta so špecializáciami všeobecné lekárstvo, anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Pirníková Ingrid
Lekárka PIRNÍKOVÁ Ingrid so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Šantová Ivana
Lekárka ŠANTOVÁ IVANA so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Schwardy Tibor
Zubný lekár SCHWARDY TIBOR so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Skalinová Zdenka
Lekárka SKALINOVÁ ZDENKA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení VITALUX s.r.o.
Košice
VITALUX s.r.o., Komenského 10, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Štovčíková Mária
Lekárka ŠTOVČÍKOVÁ MÁRIA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Šurinová Iveta
Lekárka ŠURINOVÁ IVETA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Bodnárová Oxana
Lekárka BODNÁROVÁ OXANA so špecializáciami neurológia, pediatrická neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Andrašovská Magdaléna
Lekár ANDRAŠOVSKÁ MAGDALÉNA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Gazdag Stanislav
Lekár GAZDAG STANISLAV so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Ivaňáková Marta
Zubná lekárka IVAŇÁKOVÁ MARTA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MA - Dent s.r.o.
Košice
MA - Dent s.r.o., 04011 Košice
MUDr. Michelková Regina
Lekárka MICHELKOVÁ REGINA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Gastroped s.r.o.
Košice
Gastroped s.r.o., Srbská 1, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Pančík Ján
Lekár PANČÍK Ján so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach LSPP pre deti a dospelých Závadka nad Hronom, v.o.s., NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
LSPP pre deti a dospelých Závadka nad Hronom, v.o.s., Osloboditeľov 59/699, 97667 Závadka nad Hronom, Banskobystrický kraj, NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.