Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Novická Katarína
Lekár NOVICKÁ Katarína so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Kopsa Igor
Zubný lekár KOPSA IGOR so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Šályová Eva
Lekárka ŠÁLYOVÁ EVA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Pedit s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Pedit s.r.o., Spišské nám. 4, 04012 Košice 4, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kostelníková Iveta
Lekárka KOSTELNÍKOVÁ Iveta so špecializáciami pediatria, neonatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Keczer Peter
Lekár KECZER PETER so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Oltus Branislav
Lekár OLTUS Branislav so špecializáciami ortopédia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj, NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Medvecký Martin
Lekár MEDVECKÝ MARTIN so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MEDDUX s.r.o.
Košice
MEDDUX s.r.o., Petzvalova 4/15, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Ilášová Eva
Lekárka ILÁŠOVÁ EVA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, neonatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. EVA ILÁŠOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. EVA ILÁŠOVÁ, Spišské nám.4, 04001 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Cifráková Anna
Zubná lekárka CIFRÁKOVÁ ANNA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Bujňáková Cvetanka
Lekárka BUJŇÁKOVÁ CVETANKA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení GOLDEN EYE, s.r.o.
Košice
GOLDEN EYE, s.r.o., Agátová 65, 04014 Košice 3, Košický kraj
Lukáčová Gabriela
Iná zdravotnícka pracovníčka LUKÁČOVÁ GABRIELA so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Psychosociálne centrum, mestská príspevková organizácia, PhDr. GABRIELA LUKÁČOVÁ
Košice
Psychosociálne centrum, mestská príspevková organizácia, Jegorovo námestie 5, 04022 Košice 3, Košický kraj, PhDr. GABRIELA LUKÁČOVÁ, Vojenská 10, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Loósz Gabriel
Lekár LOÓSZ GABRIEL so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., AMLOMED S.R.O.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, AMLOMED S.R.O., Alešovo nábrežie 8, 04001 Košice 1, Košický kraj
Olexová Mariana
Sestra OLEXOVÁ MARIANA so špecializáciou neznámy kód špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Arcidiecézna charita Košice
Košice
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Najmik Peter
Lekár NAJMIK PETER so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. PETER NAJMIK
Košice
MUDr. PETER NAJMIK, 04001 Košice
MUDr. Kaiserová Edita
Lekárka KAISEROVÁ EDITA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
Kitková Zuzana
Iná zdravotnícka pracovníčka KITKOVÁ ZUZANA so špecializáciami klinická psychológia, psychológia – vysokoškolské magisterské štúdium pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Radoňáková Nadežda
Lekárka RADOŇÁKOVÁ NADEŽDA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Rácz Oliver
Lekár RÁCZ OLIVER so špecializáciou klinická biochémia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Cumulus s.r.o.
Košice
Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Sopková Emília
Zubná lekárka SOPKOVÁ EMÍLIA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Trnovská Silvia
Lekár TRNOVSKÁ SILVIA so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Tulejová Nadežda
Lekárka TULEJOVÁ NADEŽDA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatrická neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NEUKOR, s.r.o.
Košice
NEUKOR, s.r.o., Srbská 1, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Pohorenec Martin
Lekár POHORENEC MARTIN so špecializáciami všeobecné lekárstvo, letecké lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Lukán Norbert
Lekár LUKÁN NORBERT so špecializáciami otorinolaryngológia, klinická imunológia a alergológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Antol Marián
Lekár ANTOL MARIÁN so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ANTOL, s.r.o.
Košice
ANTOL, s.r.o., Kisdyho 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
Hubová Darina
Iná zdravotnícka pracovníčka HUBOVÁ DARINA so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice, Skladná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Ganajová Diana
Lekárka GANAJOVÁ DIANA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DIAGMED s.r.o.
Košice
DIAGMED s.r.o., Baštová 4, 04017 Košice, Košický kraj
MUDr. Komoráš Milan
Lekár KOMORÁŠ MILAN so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Komoráš s.r.o.
Košice
Komoráš s.r.o., Zborovská 4, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Kováčik František
Lekár KOVÁČIK FRANTIŠEK so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FERIMED, s.r.o.
Košice
FERIMED, s.r.o., Obchodná 10, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Vámošiová Anna
Lekárka VÁMOŠIOVÁ ANNA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Vašková Andrea
Lekárka Vašková ANDREA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Stanecký Ján
Lekár STANECKÝ JÁN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Sopko Vladimír
Lekár SOPKO VLADIMÍR so špecializáciami otorinolaryngológia, pediatrická otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. VLADIMÍR SOPKO
Košice
MUDr. VLADIMÍR SOPKO, Strojárenská 13, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Šebejová Kvetka
Lekárka ŠEBEJOVÁ KVETKA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Valočík Gabriel
Lekár VALOČÍK GABRIEL so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CARDIO D&R, s.r.o. Košice
Košice
CARDIO D&R, s.r.o. Košice, Maršala Koneva 1, 04022 Košice 3, Košický kraj
MUDr. Veselá Ľubica
Lekár VESELÁ ĽUBICA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ZDRAVÉ OKO s.r.o.
Košice
ZDRAVÉ OKO s.r.o., Moyzesova 22, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Trebuňa František
Lekár TREBUŇA FRANTIŠEK so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., Trebuňa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, Trebuňa s.r.o., Smetanova 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Olexa Peter
Lekár OLEXA PETER so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení TOPCARE s.r.o.
Košice
TOPCARE s.r.o., Krivá 17, 04001 Košice 1, Košický kraj, TOPCARE s.r.o., Krivá 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Galóová Natália
Lekárka GALÓOVÁ NATÁLIA so špecializáciami pediatria, klinická onkológia, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE, Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Felediová Renáta
Lekárka FELEDIOVÁ RENÁTA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Fedorčuková Edita
Lekárka FEDORČUKOVÁ EDITA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj, Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Bayerlová Alexandra
Lekárka BAYERLOVÁ ALEXANDRA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach DRIENLEK s.r.o., wesper, s.r.o.
Košice
DRIENLEK s.r.o., 08201 Drienovská Nová Ves, wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Chlebanová Marta
Zubná lekárka CHLEBANOVÁ MARTA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MEDIDENTAL, s.r.o.
Košice
MEDIDENTAL, s.r.o., Watsonova 27, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Czöveková Eva
Lekárka CZÖVEKOVÁ EVA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NEURÉVA, s.r.o.
Košice
NEURÉVA, s.r.o., Obchodná 4, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Andrejková Mária
Lekárka ANDREJKOVÁ MÁRIA so špecializáciami pediatria, lekárska genetika pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE, Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Gyenes Juraj
Lekár GYENES Juraj so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Ignác Ján
Lekár IGNÁC JÁN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, anestéziológia a intenzívna medicína, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CORP s.r.o.
Košice
CORP s.r.o., Zlatá 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Orság Ján
Lekár ORSÁG JÁN so špecializáciami chirurgia, plastická chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
Nagyová Lýdia
Sestra NAGYOVÁ LÝDIA so špecializáciou neznámy kód špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ADOS EM, s.r.o.
Košice
ADOS EM, s.r.o., 04001 Košice
MUDr. Šimonová Jana
Lekárka ŠIMONOVÁ JANA so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Šimralová Patrícia
Lekárka ŠIMRALOVÁ PATRÍCIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení TACET s.r.o.
Košice
TACET s.r.o., 04011 Košice
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.