Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Čellár Róbert
Lekár ČELLÁR Róbert so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Ďurovič Eugen
Zubný lekár ĎUROVIČ EUGEN so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Ihnatko Michal
Lekár IHNATKO MICHAL so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pracovné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
Hrindová Tatiana
Sestra HRINDOVÁ TATIANA so špecializáciami neznámy kód špecializácie, neznámy kód špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení LM Partners, s.r.o.
Košice
LM Partners, s.r.o., Hlavná 104, 04001 Košice, Košický kraj
MUDr. Fircák Alexander
Lekár FIRCÁK ALEXANDER so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Džunková Nataša
Lekárka DŽUNKOVÁ NATAŠA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Packaň Tibor
Lekár PACKAŇ TIBOR so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, klinická onkológia, radiačná onkológia, onkológia v gynekológii pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj, Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Krivdová Mária
Lekárka KRIVDOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Jurgová Tatiana
Lekárka Jurgová Tatiana so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Rostášová Slavka
Zubná lekárka ROSTÁŠOVÁ SLAVKA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. SLAVKA ROSTÁŠOVÁ
Košice
MUDr. SLAVKA ROSTÁŠOVÁ, Rastislavova 45, 04013 Košice 1, Košický kraj
Petrik Ondrej
Sestra PETRIK ONDREJ so špecializáciou sestra pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Arcidiecézna charita Košice
Košice
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Vasiľková Karolína
Lekárka VASIĽKOVÁ KAROLÍNA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. KAROLÍNA VASIĽKOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. KAROLÍNA VASIĽKOVÁ, Roosweltova 18, 04012 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Šlepkovská Mária
Lekár ŠLEPKOVSKÁ MÁRIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Cumulus s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Švorcová Erika
Lekárka ŠVORCOVÁ ERIKA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Vereb Július
Lekár VEREB JÚLIUS so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, rádiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MEDY s.r.o.
Košice
MEDY s.r.o., Maršála Koneva 1, 04001 Košice 3, Košický kraj
MUDr. Remeníková Mária
Lekárka REMENÍKOVÁ MÁRIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Kollová Aurélia
Lekárka KOLLOVÁ Aurélia so špecializáciami chirurgia, neurochirurgia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Nemeček Pavel
Lekár NEMEČEK PAVEL so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, urgentná medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Falck Záchranná a.s.
Košice
Falck Záchranná a.s., Bačíkova 7, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Novotný Štefan
Lekár NOVOTNÝ ŠTEFAN so špecializáciami chirurgia, ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Minčíková Paulína
Zubná lekárka MINČÍKOVÁ PAULÍNA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. PAULÍNA MINČÍKOVÁ
Košice
MUDr. PAULÍNA MINČÍKOVÁ, F.Urbánka 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
Černooká Mariana
Sestra ČERNOOKÁ MARIANA so špecializáciou neznámy kód špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Arcidiecézna charita Košice
Košice
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Fedorčuk Peter
Lekár FEDORČUK PETER so špecializáciami vnútorné lekárstvo, psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PRAEMIUM - PERMANSIO s.r.o.
Košice
PRAEMIUM - PERMANSIO s.r.o., Spišské námestie 4, 04012 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Hrbatý Patrik
Lekár HRBATÝ PATRIK so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., Klein & Gefferth, spol. s r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, Klein & Gefferth, spol. s r.o., Letná 30, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Jancová Alena
Lekárka JANCOVÁ ALENA so špecializáciami pediatria, pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa pôsobiaca v zdravotníckom zariadení JAAT Style, s.r.o.
Košice
JAAT Style, s.r.o., Amurská 7, 04001 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Jarabák Milan
Lekár JARABÁK MILAN so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach ORTOMED, s.r.o., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
ORTOMED, s.r.o., Hroncova 6, 04001 Košice 1, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Hostiak Dušan
Lekár HOSTIAK DUŠAN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Hejjová Gabriela
Zubná lekárka HEJJOVÁ GABRIELA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. GABRIELA HEJJOVÁ
Košice
MUDr. GABRIELA HEJJOVÁ, Južná trieda 82, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. El-Momany Kalid
Zubný lekár EL-MOMANY KALID so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MOMANY DENT, s.r.o.
Košice
MOMANY DENT, s.r.o., Tatarkova 1229/16, 04018 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Grullingová Mária
Lekárka GRULLINGOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj, ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Drozda Dušan
Lekár DROZDA DUŠAN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická biochémia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Dečo Štefan
Lekár DEČO ŠTEFAN so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Belániková Adriana
Lekárka Belániková Adriana so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Matta Milan
Lekár Matta Milan so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Oceláková Veronika
Zubná lekárka OCELÁKOVÁ VERONIKA so špecializáciami stomatológia, detské zubné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Veronika Oceláková s.r.o.
Košice
MUDr. Veronika Oceláková s.r.o., 04011 Košice
MUDr. Pálfyová Ingrid
Lekárka PÁLFYOVÁ INGRID so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Kačicová Ľudmila
Lekárka KAČICOVÁ ĽUDMILA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach STAMELUD s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
STAMELUD s.r.o., Urbánkova 2, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Šimková Zuzana
Lekárka ŠIMKOVÁ ZUZANA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Karahutová Ľubica
Lekárka KARAHUTOVÁ ĽUBICA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. ĽUBICA KARAHUTOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. ĽUBICA KARAHUTOVÁ, Komenského 37/A, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Ogurčáková Daniela
Lekárka OGURČÁKOVÁ DANIELA so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ALGMED, s.r.o.
Košice
ALGMED, s.r.o., Lichardova 29, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Neubert Ladislav
Lekár NEUBERT Ladislav so špecializáciami všeobecné lekárstvo, urgentná medicína, posudkové lekárstvo, odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve master of public health pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Záchranná služba Košice
Košice
Záchranná služba Košice, 04190 Košice
MUDr. Miňová Marcela
Lekárka MIŇOVÁ MARCELA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Nagyová Miroslava
Zubná lekárka NAGYOVÁ MIROSLAVA so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení CAMPI HEALTHCARE SERVICES, s.r.o.
Košice
CAMPI HEALTHCARE SERVICES, s.r.o., Pajorova 2, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Dimová Beáta
Lekárka Dimová Beáta so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Čikel Igor
Lekár ČIKEL IGOR so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Čopová Nadežda
Lekárka ČOPOVÁ NADEŽDA so špecializáciou ortopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Cholevová Mária
Lekárka CHOLEVOVÁ MÁRIA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MABELA s.r.o.
Košice
MABELA s.r.o., Komenského 37/A, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Feciskanin Peter
Lekár FECISKANIN Peter so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Hricišinová Petra
Zubná lekárka HRICIŠINOVÁ PETRA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Dravecká Ingrid
Lekár DRAVECKÁ INGRID so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach ProCare, a.s., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava V, Bratislavský kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Beňačková Zuzana
Lekárka BEŇAČKOVÁ ZUZANA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení FONSA s.r.o.
Košice
FONSA s.r.o., Tomášikova 8, 04001 Košice 1, Košický kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.