Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Garstková Jozefína
Lekárka GARSTKOVÁ JOZEFÍNA so špecializáciami pediatria, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Lengyelová Viera
Lekárka LENGYELOVÁ VIERA so špecializáciou klinická mikrobiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Malá Praha, spol. s r.o.
Košice
Malá Praha, spol. s r.o., LETNÁ 30, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Kočišová Valéria
Lekárka KOČIŠOVÁ VALÉRIA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. VALÉRIA KOČIŠOVÁ
Košice
MUDr. VALÉRIA KOČIŠOVÁ, Cottbuská 13, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Klubert Peter
Lekár KLUBERT PETER so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení OTOMED, spol. s. r.o.
Košice
OTOMED, spol. s. r.o., Americká trieda 17, 04013 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Jenčová Viera
Zubná lekárka JENČOVÁ VIERA so špecializáciami stomatológia, detské zubné lekárstvo, neznámy kód špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. VIERA JENČOVÁ
Košice
MUDr. VIERA JENČOVÁ, Alžbetina 55, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Nagyová Eva
Lekárka NAGYOVÁ EVA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, telovýchovné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Ostróová Otília
Lekárka OSTRÓOVÁ OTÍLIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. OTÍLIA OSTROÓVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. OTÍLIA OSTROÓVÁ, Rastislavova č. 45, 04001 Košice 1, Košický kraj
Sakaliková Lucia
Sestra SAKALIKOVÁ LUCIA so špecializáciou neznámy kód špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Arcidiecézna charita Košice
Košice
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Rybár Rafael
Lekár RYBÁR RAFAEL so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach CARDIO D&R, s.r.o. Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
CARDIO D&R, s.r.o. Košice, Maršala Koneva 1, 04022 Košice 3, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
Petríková Emília
Sestra PETRÍKOVÁ EMÍLIA so špecializáciou sestra pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Arcidiecézna charita Košice
Košice
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Pirčová Anna
Lekárka PIRČOVÁ ANNA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatrická kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Pancardia, s.r.o.
Košice
Pancardia, s.r.o., Mäsiarska 27, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Tomášková Mária
Lekárka TOMÁŠKOVÁ MÁRIA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MEDTOM, s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
MEDTOM, s.r.o., Nitrianska 5, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Špirková Ruth
Lekárka ŠPIRKOVÁ RUTH so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení GYNERVA s.r.o.
Košice
GYNERVA s.r.o., Národná trieda 35/199, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Šimunová Mariana
Lekárka ŠIMUNOVÁ MARIANA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická onkológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ONKO-MED s.r.o.
Košice
ONKO-MED s.r.o., Trieda SNP 1, 04022 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Uličiansky Vladimír
Lekár ULIČIANSKY VLADIMÍR so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Via medica, s.r.o.
Košice
Via medica, s.r.o., Floriánska 6, 04001 Košice 1, Košický kraj, Via medica, s.r.o., Floriánska 6, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Takácsová Priska
Zubná lekárka TAKÁCSOVÁ PRISKA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Priska Hela Dent, s.r.o.
Košice
Priska Hela Dent, s.r.o., SPIŠSKÉ NÁMESTIE 4, 04012 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Sabo Ján
Lekár SABO JÁN so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ATHELAS s.r.o.
Košice
ATHELAS s.r.o., Americká trieda 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Kmec Jozef
Lekár KMEC JOZEF so špecializáciami všeobecné lekárstvo, posudkové lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach BEJO s. r. o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
BEJO s. r. o., Opálová 27/66, 04011 Košice 2, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
Lešková Zlatica
Sestra LEŠKOVÁ ZLATICA so špecializáciou sestra pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Arcidiecézna charita Košice
Košice
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Gašpar Ladislav
Lekár GAŠPAR LADISLAV so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Falck Záchranná a.s.
Košice
Falck Záchranná a.s., Bačíkova 7, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Forgáč Štefan
Lekár FORGÁČ ŠTEFAN so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení WELIX s.r.o.
Košice
WELIX s.r.o., 04001 Košice
MUDr. Fedáková Alžbeta
Lekárka FEDÁKOVÁ ALŽBETA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
Farkašová Marta
Sestra FARKAŠOVÁ MARTA so špecializáciou sestra pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Arcidiecézna charita Košice
Košice
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
Fedorová Emília
Iná zdravotnícka pracovníčka FEDOROVÁ EMÍLIA so špecializáciou vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Cumulus s.r.o.
Košice
Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Andreánska Elena
Lekár ANDREÁNSKA ELENA so špecializáciami pediatria, hematológia a transfuziológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Cumulus s.r.o.
Košice
Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Benedek Boris
Lekár BENEDEK Boris so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, urgentná medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Falck Záchranná a.s.
Košice
Falck Záchranná a.s., Bačíkova 7, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Čulen Vladimír
Zubný lekár ČULEN VLADIMÍR so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. VLADIMÍR ČULEN
Košice
MUDr. VLADIMÍR ČULEN, Spišské námestie 4, 04001 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Dudinská Silvia
Lekár DUDINSKÁ SILVIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Chrena Milan
Lekár CHRENA MILAN so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatrická endokrinológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MEDICI - CARE s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
MEDICI - CARE s.r.o., Svornosti 12, 04431 Kostoľany nad Hornádom, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Deák Ladislav
Lekár DEÁK LADISLAV so špecializáciami pediatria, klinická onkológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Cuľba Štefan
Zubný lekár CUĽBA ŠTEFAN so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. ŠTEFAN CUĽBA
Košice
MUDr. ŠTEFAN CUĽBA, Zlatá 15, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Fehérová Antónia
Zubná lekárka FEHÉROVÁ ANTÓNIA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Jacina Matej
Lekár JACINA MATEJ so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení JACINA s.r.o.
Košice
JACINA s.r.o., Wupertálska 59, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kluka Teodor
Lekár KLUKA TEODOR so špecializáciami ortopédia, plastická chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MEDI - EKO, s.r.o., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
MEDI - EKO, s.r.o., 04011 Košice, MEDI - EKO, s.r.o., 04011 Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Jarčuška Peter
Lekár JARČUŠKA PETER so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hepatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
Matiková Anna
Sestra MATIKOVÁ ANNA so špecializáciou sestra pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Stančok Július
Lekár STANČOK JÚLIUS so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Falck Záchranná a.s.
Košice
Falck Záchranná a.s., Bačíkova 7, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Slávik Ján
Lekár SLÁVIK Ján so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
Sitiarová Marta
Sestra SITIAROVÁ MARTA so špecializáciou neznámy kód špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Arcidiecézna charita Košice
Košice
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Somošová Beáta
Lekárka SOMOŠOVÁ BEÁTA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. BEÁTA SOMOŠOVÁ
Košice
MUDr. BEÁTA SOMOŠOVÁ, Americká trieda 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Šudák Milan
Lekár ŠUDÁK MILAN so špecializáciami chirurgia, detská chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Takáč Otokár
Lekár TAKÁČ OTOKÁR so špecializáciami všeobecné lekárstvo, letecké lekárstvo, posudkové lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj, Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Tokár Jozef
Zubný lekár TOKÁR JOZEF so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení STOMATOK s.r.o.
Košice
STOMATOK s.r.o., Havanská 20, 04013 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Tarasseková Darina
Zubná lekárka TARASSEKOVÁ DARINA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PREMOLAR s.r.o.
Košice
PREMOLAR s.r.o., Titogradská 2, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Sviatko Miroslav
Lekár SVIATKO MIROSLAV so špecializáciami pediatria, pediatrická neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Oravcová Milada
Lekárka ORAVCOVÁ Milada so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach HERMED, spol. s.r.o., NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
HERMED, spol. s.r.o., SNP 1029/83, 98501 Kalinovo, Banskobystrický kraj, NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Pálka Juraj
Lekár PÁLKA JURAJ so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CORP s.r.o.
Košice
CORP s.r.o., Zlatá 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Novotný Peter
Zubný lekár NOVOTNÝ PETER so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení P.N.Dent, s.r.o.
Košice
P.N.Dent, s.r.o., Letná 29, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Obšitníková Magdaléna
Lekárka OBŠITNÍKOVÁ MAGDALÉNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Obšitníková Magdaléna MUDr., s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Obšitníková Magdaléna MUDr., s.r.o., Poštová 17, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Gidová Denisa
Zubná lekárka GIDOVÁ DENISA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.