Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Rošková Eva
Lekárka ROŠKOVÁ EVA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení TOPCARE s.r.o.
Košice
TOPCARE s.r.o., Krivá 17, 04001 Košice 1, Košický kraj, TOPCARE s.r.o., Krivá 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Remeňár František
Lekár Remeňár František so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
Pisáková Hilda
Iná zdravotnícka pracovníčka PISÁKOVÁ HILDA so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PhDr. HILDA PISÁKOVÁ
Košice
PhDr. HILDA PISÁKOVÁ, Americká trieda 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Rubovičová Marta
Lekárka RUBOVIČOVÁ MARTA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo, neonatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach RUBOPED, s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
RUBOPED, s.r.o., 04022 Košice, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Lajš Roman
Lekár LAJŠ ROMAN so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. ROMAN LAJŠ, PhD.
Košice
MUDr. ROMAN LAJŠ, PhD., Komenského 37/A, 04013 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Končeková Soňa
Lekárka KONČEKOVÁ SOŇA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. SOŇA KONČEKOVÁ, CSc.
Košice
MUDr. SOŇA KONČEKOVÁ, CSc., Trieda SNP 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Dobranská Eva
Zubný lekár DOBRANSKÁ EVA so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Beluš Peter
Lekár BELUŠ PETER so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Jarčušková Monika
Lekárka JARČUŠKOVÁ MONIKA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatrická endokrinológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MUDr. MONIKA JARČUŠKOVÁ, Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
MUDr. MONIKA JARČUŠKOVÁ, Srbská 1, 04001 Košice 1, Košický kraj, Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Jančo Július
Lekár JANČO JÚLIUS so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Janitorová Eva
Zubná lekárka JANITOROVÁ EVA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Hadriová Alexandra
Lekárka HADRIOVÁ ALEXANDRA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Belešová Katarína
Lekárka BELEŠOVÁ KATARÍNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, geriatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení LUMEDIC s.r.o.
Košice
LUMEDIC s.r.o., Čsl. armády 9, 04001 Košice 1, Košický kraj, LUMEDIC s.r.o., Čsl. armády 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Lakatoš Alexander
Lekár LAKATOŠ ALEXANDER so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Rajnič Alojz
Lekár Rajnič Alojz so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení LEHA, s.r.o.
Košice
LEHA, s.r.o., Ladožská 11, 04001 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Siegfriedová Mária
Zubná lekárka SIEGFRIEDOVÁ MÁRIA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Szeghy Dionýz
Lekár SZEGHY DIONÝZ so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Tóthová Iveta
Lekárka TÓTHOVÁ IVETA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach PROGRAM, s.r.o., Poliklinika - Medicínske centrum Košice, spol. s r.o.
Košice
PROGRAM, s.r.o., Hlinkova 31, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika - Medicínske centrum Košice, spol. s r.o., Brigádnická 2, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kleščinský Peter
Zubný lekár KLEŠČINSKÝ PETER so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Klimešová Zlatica
Lekárka Klimešová Zlatica so špecializáciami chirurgia, klinická onkológia, onkológia v chirurgii pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Klein & Gefferth, spol. s r.o.
Košice
Klein & Gefferth, spol. s r.o., Letná 30, 04001 Košice 1, Košický kraj, Klein & Gefferth, spol. s r.o., Letná 30, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Köhlerová Žofia
Lekárka KÖHLEROVÁ ŽOFIA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Buzga Ivan
Lekár BUZGA IVAN so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. IVAN BUZGA
Košice
MUDr. IVAN BUZGA, Komenského 37/A, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Frišman Eugen
Lekár FRIŠMAN EUGEN so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Filka Vladimír
Lekár FILKA VLADIMÍR so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Hendelová Marta
Lekárka HENDELOVÁ MARTA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HEKU - MED s.r.o.
Košice
HEKU - MED s.r.o., Hlavná 81, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Dianišková Katarína
Lekárka DIANIŠKOVÁ KATARÍNA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Kožuchová Zuzana
Lekárka KOŽUCHOVÁ ZUZANA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ALSAMED s.r.o.
Košice
ALSAMED s.r.o., Mojmírova 8, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Nárožná Katarína
Zubný lekár NÁROŽNÁ KATARÍNA so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. KATARÍNA NÁROŽNÁ
Košice
MUDr. KATARÍNA NÁROŽNÁ, Kováčska 32, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Paraličová Zuzana
Lekárka PARALIČOVÁ ZUZANA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, infektológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Talán Vladimír
Lekár TALÁN VLADIMÍR so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení OKIA, s.r.o.
Košice
OKIA, s.r.o., Južná trieda 24, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Timko Roman
Lekár TIMKO ROMAN so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Takács Alexander
Zubný lekár TAKÁCS ALEXANDER so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ZDRAVIE - ADT, s.r.o.
Košice
ZDRAVIE - ADT, s.r.o., Krivá 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Šašalová Zuzana
Lekárka ŠAŠALOVÁ ZUZANA so špecializáciou pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Vargová Eva
Lekárka VARGOVÁ EVA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., TAZARBU, spoločnosť s ručením obmedzeným
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, TAZARBU, spoločnosť s ručením obmedzeným, Výstavby 9, 04011 Košice 2, Košický kraj
Szabadošová Helena
Sestra SZABADOŠOVÁ HELENA so špecializáciou sestra pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ADOS TEREZA, s.r.o.
Košice
ADOS TEREZA, s.r.o., Kustrova 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Smužanicová Elena
Lekárka SMUŽANICOVÁ ELENA so špecializáciami chirurgia, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Rozprávková Eva
Lekárka ROZPRÁVKOVÁ EVA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Prexta Erik
Lekár PREXTA ERIK so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CORP s.r.o.
Košice
CORP s.r.o., Zlatá 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Praslička Ivan
Lekár PRASLIČKA IVAN so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 04011 Košice 2, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Švehlík Ján
Lekár ŠVEHLÍK JÁN so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, medicínska informatika a bioštatistika pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE DR. ŠVEHLÍK, s.r.o.
Košice
ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE DR. ŠVEHLÍK, s.r.o., Nižná Hutka 121, 04018 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Tomková Jana
Zubná lekárka TOMKOVÁ JANA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení TOMKA DENT s.r.o.
Košice
TOMKA DENT s.r.o., slovenskej jednoty 46, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Mrzenová Natália
Lekárka MRZENOVÁ NATÁLIA so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, urgentná medicína pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Záchranná služba Košice
Košice
Záchranná služba Košice, 04190 Košice
MUDr. Katuščáková Mária
Lekárka KATUŠČÁKOVÁ MÁRIA so špecializáciami neurológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kalenská Jolana
Lekár KALENSKÁ JOLANA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaci v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Lehocká Anna
Lekár LEHOCKÁ ANNA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení LEHA, s.r.o.
Košice
LEHA, s.r.o., Ladožská 11, 04001 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Démant Andrej
Lekár DÉMANT ANDREJ so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Frankovičová Jana
Lekárka FRANKOVIČOVÁ JANA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. JANA FRANKOVIČOVÁ
Košice
MUDr. JANA FRANKOVIČOVÁ, Pražská 2, 04022 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Teššer Tomáš
Zubný lekár TEŠŠER TOMÁŠ so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení DENTE s.r.o.
Košice
DENTE s.r.o., Fejova 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Takáčová Viktória
Lekárka TAKÁČOVÁ VIKTÓRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická mikrobiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Shafout Hytham
Lekár Shafout Hytham so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.