Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Kolinová Viera
Lekárka KOLINOVÁ VIERA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PSYCHLEK, s.r.o.
Košice
PSYCHLEK, s.r.o., 04001 Košice
MUDr. Kaffanová Jana
Lekárka KAFFANOVÁ JANA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Makara Alojz
Lekár MAKARA ALOJZ so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, klinická onkológia, onkológia v gynekológii pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Duľová Ingrid
Lekárka DUĽOVÁ INGRID so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Čörgöová Marta
Lekárka ČÖRGÖOVÁ MARTA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach LIA-MED s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
LIA-MED s.r.o., Kremnická 1672/28, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Bonková Zlatica
Lekárka BONKOVÁ ZLATICA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Babjak Pavol
Lekár BABJAK PAVOL so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Feketeová Eva
Lekárka FEKETEOVÁ EVA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Feňďová Nataša
Lekárka FEŇĎOVÁ NATAŠA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení GANAF s.r.o.
Košice
GANAF s.r.o., Tomášikova 8, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Jalč Juraj
Zubný lekár JALČ JURAJ so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení VIVAdent, spoločnosť s ručením obmedzeným
Košice
VIVAdent, spoločnosť s ručením obmedzeným, Zborovská 3, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Hukelová Helena
Lekárka HUKELOVÁ Helena so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj, NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Hamrák František
Lekár HAMRÁK FRANTIŠEK so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Tkáč Ivan
Lekár TKÁČ IVAN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Virág Ladislav
Lekár VIRÁG LADISLAV so špecializáciami vnútorné lekárstvo, infektológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Tomka Milan
Zubný lekár TOMKA MILAN so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. MILAN TOMKA
Košice
MUDr. MILAN TOMKA, Biela 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Štromplová Anna
Lekárka ŠTROMPLOVÁ ANNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, infektológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Ševecová Eva
Lekárka ŠEVECOVÁ EVA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. EVA ŠEVECOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. EVA ŠEVECOVÁ, Americká trieda 17, 04001 Košice, Košický kraj
MUDr. Remková Anna
Lekárka REMKOVÁ ANNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HEMO MEDIKA Bratislava s.r.o.
Košice
HEMO MEDIKA Bratislava s.r.o., Zámočnícka 6, 04001 Košice, Košický kraj, HEMO MEDIKA Bratislava s.r.o., Zámočnícka 6, 04001 Košice, Košický kraj
MUDr. Sakmár Jozef
Zubný lekár SAKMÁR JOZEF so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. JOZEF SAKMÁR
Košice
MUDr. JOZEF SAKMÁR, Cottbuská 13, 04013 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Homindová Ľudmila
Lekárka HOMINDOVÁ ĽUDMILA so špecializáciami ortopédia, ortopedická protetika pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ortopédia & ortopedická protetika s.r.o.
Košice
Ortopédia & ortopedická protetika s.r.o., Vojvodská 4, 04001 Košice 1, Košický kraj, Ortopédia & ortopedická protetika s.r.o., Vojvodská 4, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Huňár Marián
Lekár HUŇÁR MARIÁN so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Focko Gustáv
Lekár FOCKO GUSTÁV so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FOMA plus, s.r.o.
Košice
FOMA plus, s.r.o., Barčianska 33, 04017 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Mihálik Erich
Lekár MIHÁLIK ERICH so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach ORTOPÉDIA-MIHÁLIK, s.r.o., MEDICAL CASSOVIA s.r.o.
Košice
ORTOPÉDIA-MIHÁLIK, s.r.o., Ternavská 2238/3, 07501 Trebišov, Košický kraj, MEDICAL CASSOVIA s.r.o., Zlatá 15, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Pačutová Kristína
Lekárka PAČUTOVÁ KRISTÍNA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, telovýchovné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MEDPAK, s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
MEDPAK, s.r.o., ZZ,l Cottbuská 13, 04018 Košice 2, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kaťuchová Jana
Lekárka KAŤUCHOVÁ Jana so špecializáciou chirurgia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Lazar Igor
Lekár LAZAR IGOR so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Kiseľová Jana
Lekárka KISEĽOVÁ JANA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Klemová Alena
Lekárka KLEMOVÁ ALENA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ergomed Poliklinika, s.r.o.
Košice
Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská 21/A, 04011 Košice, Košický kraj
MUDr. Kaptúr Ladislav
Lekár KAPTÚR LADISLAV so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Pásztorová Katarína
Zubná lekárka PÁSZTOROVÁ KATARÍNA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DENTINKA s.r.o.
Košice
DENTINKA s.r.o., Vojenská 11, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Podracký Juraj
Lekár PODRACKÝ JURAJ so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia, neznámy kód špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Pažinková Monika
Lekárka PAŽINKOVÁ MONIKA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení GYNASTAR, s.r.o.
Košice
GYNASTAR, s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Masica Bohdan
Lekár MASICA BOHDAN so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CHABAD s.r.o.
Košice
CHABAD s.r.o., Humenská 8, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Martinček Marián
Lekár MARTINČEK MARIÁN so špecializáciami chirurgia, kardiochirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Felszeghyová Beáta
Lekárka FELSZEGHYOVÁ BEÁTA so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika - Medicínske centrum Košice, spol. s r.o.
Košice
Poliklinika - Medicínske centrum Košice, spol. s r.o., Brigádnická 2, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Forišová Lýdia
Lekárka FORIŠOVÁ LÝDIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Dzúr Ivan
Lekár DZÚR IVAN so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. IVAN DZÚR
Košice
MUDr. IVAN DZÚR, Cottbuská 13, 04023 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Dudík Miroslav
Lekár DUDÍK MIROSLAV so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Záchranná služba Košice
Košice
Záchranná služba Košice, 04190 Košice
MUDr. Reváková Margita
Lekárka REVÁKOVÁ MARGITA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, geriatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Tomková Soňa
Lekárka TOMKOVÁ SOŇA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Tóthová Viera
Lekárka TÓTHOVÁ Viera so špecializáciami vnútorné lekárstvo, nukleárna medicína pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Košice
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 04253 Košice, Košický kraj
MUDr. Priecel Ľudovít
Lekár PRIECEL ĽUDOVÍT so špecializáciami chirurgia, urgentná medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Falck Záchranná a.s.
Košice
Falck Záchranná a.s., Bačíkova 7, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Rusinko Milko
Zubný lekár RUSINKO MILKO so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. MILKO RUSINKO
Košice
MUDr. MILKO RUSINKO, Rázusova 42, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Rigová Mária
Lekárka RIGOVÁ MÁRIA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MUDr. Mária Rigová s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MUDr. Mária Rigová s.r.o., Park Angelinum 10, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Rákošová Božena
Zubná lekárka RÁKOŠOVÁ BOŽENA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ISTAR, spol. s r.o. Košice
Košice
ISTAR, spol. s r.o. Košice, Cottbuská 13, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Balušík Vieroslav
Lekár BALUŠÍK VIEROSLAV so špecializáciami vnútorné lekárstvo, rádiológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach SPV40, s.r.o., MEDICAL CASSOVIA s.r.o.
Košice
SPV40, s.r.o., Zlatá 15, 04001 Košice 1, Košický kraj, MEDICAL CASSOVIA s.r.o., Zlatá 15, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Fričová Jarmila
Lekárka Fričová Jarmila so špecializáciou pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení JMF, s.r.o.
Košice
JMF, s.r.o., 04012 Košice
MUDr. Gál Peter
Lekár GÁL PETER so špecializáciami vnútorné lekárstvo, otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Husťák Milan
Lekár HUSŤÁK MILAN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, otorinolaryngológia, letecké lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Halásová Ľudmila
Lekárka HALÁSOVÁ ĽUDMILA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach LUDOC s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
LUDOC s.r.o., Branisková 8, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.