Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Filková Oľga
Lekárka FILKOVÁ OĽGA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatrická kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. OĽGA FILKOVÁ
Košice
MUDr. OĽGA FILKOVÁ, Trieda SNP 1, 04012 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Hronec Ján
Lekár HRONEC JÁN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Koščová Romana
Lekárka KOŠČOVÁ ROMANA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Lengyelová Mária
Lekárka LENGYELOVÁ MÁRIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. MÁRIA LENGYELOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. MÁRIA LENGYELOVÁ, Čsl. armády 18, 04022 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Jonáš Peter
Lekár JONÁŠ PETER so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Klimentová Zuzana
Lekárka Klimentová Zuzana so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení AKRAMED s.r.o.
Košice
AKRAMED s.r.o., 04018 Košice
MUDr. Kollová Alžbeta
Lekárka KOLLOVÁ ALŽBETA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach IRS - Medicínska činnosť s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
IRS - Medicínska činnosť s.r.o., Rastislavova 45, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Pačuta Miroslav
Lekár PAČUTA MIROSLAV so špecializáciami vnútorné lekárstvo, telovýchovné lekárstvo, letecké lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj, Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Maďaričová Zuzana
Lekárka MAĎARIČOVÁ ZUZANA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj, NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Kafková Bibiána
Lekárka KAFKOVÁ BIBIÁNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika - Medicínske centrum Košice, spol. s r.o.
Košice
Poliklinika - Medicínske centrum Košice, spol. s r.o., Brigádnická 2, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Frankovičová Mária
Lekárka FRANKOVIČOVÁ MÁRIA so špecializáciami chirurgia, cievna chirurgia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Francanová Viera
Zubná lekárka FRANCANOVÁ VIERA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. VIERA FRANCANOVÁ
Košice
MUDr. VIERA FRANCANOVÁ, Uralská 3, 04001 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Rajničová Veronika
Lekárka RAJNIČOVÁ VERONIKA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach RAVER, s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
RAVER, s.r.o., Hroncova 3, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Sabo Jozef
Lekár SABO JOZEF so špecializáciami vnútorné lekárstvo, telovýchovné lekárstvo, letecké lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Trebišovská Oľga
Lekár TREBIŠOVSKÁ OĽGA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach TISS, spol. s r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
TISS, spol. s r.o., Alvinczyho 18, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Frigová Lýdia
Lekárka FRIGOVÁ LÝDIA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ, SPIŠSKÉ NÁM. 4, 04022 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Brandebur Oto
Lekár BRANDEBUR OTO so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Drlová Marta
Lekárka DRLOVÁ MARTA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Lešková Ľudmila
Zubná lekárka LEŠKOVÁ ĽUDMILA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Maťúš Ivan
Lekár MAŤÚŠ IVAN so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Pavlíková Alica
Zubná lekárka PAVLÍKOVÁ ALICA so špecializáciami stomatológia, detské zubné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. ALICA PAVLÍKOVÁ
Košice
MUDr. ALICA PAVLÍKOVÁ, Pražská 2, 04022 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Pálka Juraj
Lekár PÁLKA JURAJ so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CORP s.r.o.
Košice
CORP s.r.o., Zlatá 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Mitrová Nikola
Zubná lekárka MITROVÁ NIKOLA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MUDr. NIKOLA MITROVÁ, PhD., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
MUDr. NIKOLA MITROVÁ, PhD., Lidické námestie 16, 04013 Košice 3, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Maršalová Zuzana
Zubná lekárka MARŠALOVÁ ZUZANA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení BELDENT s.r.o.
Košice
BELDENT s.r.o., Hroncova 5, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Leščišinová Monika
Lekárka LEŠČIŠINOVÁ MONIKA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. MONIKA LEŠČIŠINOVÁ
Košice
MUDr. MONIKA LEŠČIŠINOVÁ, Rastislavova 45, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Lengyelová Alena
Lekárka LENGYELOVÁ ALENA so špecializáciami všeobecné lekárstvo, služby zdravia pri práci pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MEDILEN s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
MEDILEN s.r.o., Krásnohorská 134, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kastély Richard
Zubný lekár KASTÉLY RICHARD so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. RICHARD KASTÉLY
Košice
MUDr. RICHARD KASTÉLY, Južná trieda 10, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Juhásová Gabriela
Zubná lekárka JUHÁSOVÁ GABRIELA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. GABRIELA JUHÁSOVÁ
Košice
MUDr. GABRIELA JUHÁSOVÁ, Šoltésovej 11, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Klocáňová Natália
Lekárka KLOCÁŇOVÁ NATÁLIA so špecializáciami pediatria, pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa pôsobiaca v zdravotníckom zariadení GASTREN, spol. s r.o.
Košice
GASTREN, spol. s r.o., Česká 40/A, 04001 Košice, Košický kraj
MUDr. Bruňáková Magdaléna
Lekárka BRUŇÁKOVÁ MAGDALÉNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Bruňáková REU, s.r.o.
Košice
MUDr. Bruňáková REU, s.r.o., Humenská 338/3, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Bodnár Juraj
Lekár BODNÁR JURAJ so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Bačová Katarína
Lekárka BAČOVÁ KATARÍNA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Bačová Praktik, s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Bačová Praktik, s.r.o., Myslavská 120, 04016 Košice 2, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Gidová Milena
Zubná lekárka GIDOVÁ MILENA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. MILENA GIDOVÁ
Košice
MUDr. MILENA GIDOVÁ, Tr.SNP č.1, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Halušková Mária
Lekárka HALUŠKOVÁ MÁRIA so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. MÁRIA HALUŠKOVÁ
Košice
MUDr. MÁRIA HALUŠKOVÁ, Cottbutská 13, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Holečková Soňa
Zubná lekárka HOLEČKOVÁ SOŇA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. SOŇA HOLEČKOVÁ
Košice
MUDr. SOŇA HOLEČKOVÁ, Rastislavova 45, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Šmálik Ľubomír
Zubný lekár ŠMÁLIK ĽUBOMÍR so špecializáciami stomatológia, maxilofaciálna chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Petriľák Martin
Lekár PETRIĽÁK MARTIN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická onkológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Slovinská Silvia
Zubný lekár SLOVINSKÁ SILVIA so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Szakács Mikuláš
Lekár SZAKÁCS MIKULÁŠ so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Solár Viktor
Zubný lekár SOLÁR Viktor so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Plameňová Martina
Lekárka PLAMEŇOVÁ Martina so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj, NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Šimkovičová Mária
Zubná lekárka ŠIMKOVIČOVÁ MÁRIA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŠIMKOVIČOVÁ spol. s r.o.
Košice
ŠIMKOVIČOVÁ spol. s r.o., Park Angelinum 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Horváth Peter
Lekár HORVÁTH Peter so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Halásová Viera
Lekárka HALÁSOVÁ VIERA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Healing H s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Healing H s.r.o., Kremnická 67, 04011 Košice 2, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. GlÜck Miroslav
Lekár GLÜCK MIROSLAV so špecializáciami chirurgia, plastická chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CHABAD s.r.o.
Košice
CHABAD s.r.o., Humenská 8, 04001 Košice 2, Košický kraj, CHABAD s.r.o., Humenská 8, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Krajči Ján
Lekár KRAJČI JÁN so špecializáciami chirurgia, ortopédia, ortopedická protetika pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CENTRUM ORTOPEDICKEJ PROTETIKY spol. s r.o.
Košice
CENTRUM ORTOPEDICKEJ PROTETIKY spol. s r.o., Rastislavova 43, 04001 Košice 1, Košický kraj, CENTRUM ORTOPEDICKEJ PROTETIKY spol. s r.o., Rastislavova 43, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Maďar Milan
Lekár MAĎAR MILAN so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Mózeš Juraj
Lekár MÓZEŠ JURAJ so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Perlík Pavol
Lekár PERLÍK PAVOL so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. PAVOL PERLÍK
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. PAVOL PERLÍK, Maršala Koneva 1, 04001 Košice 3, Košický kraj
MUDr. Loja Mikuláš
Lekár LOJA MIKULÁŠ so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Klein & Gefferth, spol. s r.o.
Košice
Klein & Gefferth, spol. s r.o., Letná 30, 04001 Košice 1, Košický kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.