Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Beca Michal
Lekár BECA MICHAL so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Mathernyová Eva
Lekárka MATHERNYOVÁ EVA so špecializáciami chirurgia, anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., Klein & Gefferth, spol. s r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, Klein & Gefferth, spol. s r.o., Letná 30, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Mayer Rudolf
Lekár MAYER RUDOLF so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach NEU MED s.r.o., NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NEU MED s.r.o., Hlavná 20/A, 83101 Bratislava III, Bratislavský kraj, NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Pavličková Sabína
Zubná lekárka PAVLIČKOVÁ SABÍNA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kalina Marián
Lekár KALINA MARIÁN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, posudkové lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach SALUS M+M s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
SALUS M+M s.r.o., Kuzmányho 7, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Jutková Lýdia
Zubná lekárka JUTKOVÁ LÝDIA so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení JULYDENT, spol. s r.o.
Košice
JULYDENT, spol. s r.o., Pražská 4, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kohoutková Daniela
Zubná lekárka KOHOUTKOVÁ DANIELA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. DANIELA KOHOUTKOVÁ
Košice
MUDr. DANIELA KOHOUTKOVÁ, Spišské nám. 4, 04012 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Kopčová Lenka
Lekárka Kopčová Lenka so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Slovinská Drahomíra
Zubný lekár SLOVINSKÁ DRAHOMÍRA so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Flash, spol. s r.o. Košice
Košice
Flash, spol. s r.o. Košice, Alžbetina 55, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Svobodová Andrea
Zubná lekárka SVOBODOVÁ ANDREA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. ANDREA SVOBODOVÁ
Košice
MUDr. ANDREA SVOBODOVÁ, Trieda SNP 104, 04023 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Sučiková Ingrid
Lekárka SUČIKOVÁ INGRID so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Klein & Gefferth, spol. s r.o., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Klein & Gefferth, spol. s r.o., Letná 30, 04001 Košice 1, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Szabóová Ľudmila
Lekárka SZABÓOVÁ ĽUDMILA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Šajty Jaroslav
Lekár ŠAJTY JAROSLAV so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení KARDIOCOMP s.r.o.
Košice
KARDIOCOMP s.r.o., Letná 45, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Sninčák Marián
Lekár Sninčák Marián so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Košice
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o., STROJÁRENSKÁ 13, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Truben Dušan
Zubný lekár TRUBEN DUŠAN so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. DUŠAN TRUBEN
Košice
MUDr. DUŠAN TRUBEN, Pri hati 8, 04013 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Klemová Jarmila
Zubná lekárka KLEMOVÁ JARMILA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MUDr. JARMILA KLEMOVÁ, PhD., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
MUDr. JARMILA KLEMOVÁ, PhD., Slobody 21, 04023 Košice 2, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Perlíková Ľubomíra
Zubná lekárka PERLÍKOVÁ ĽUBOMÍRA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. ĽUBOMÍRA PERLÍKOVÁ
Košice
MUDr. ĽUBOMÍRA PERLÍKOVÁ, Spišské nám. 4, 04001 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Myndiuk Ľubomír
Zubný lekár MYNDIUK ĽUBOMÍR so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. ĽUBOMÍR MYNDIUK
Košice
MUDr. ĽUBOMÍR MYNDIUK, Myslavská 400, 04016 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Hrbáňová Elena
Lekárka HRBÁŇOVÁ ELENA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. ELENA HRBÁŇOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. ELENA HRBÁŇOVÁ, Marš. Koneva 1, 04022 Košice 3, Košický kraj
MUDr. Hauserová Zuzana
Lekárka HAUSEROVÁ ZUZANA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatrická neurológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Zachraňujeme životy, n.o., MUDr. ZUZANA HAUSEROVÁ
Košice
Zachraňujeme životy, n.o., Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou, Košický kraj, MUDr. ZUZANA HAUSEROVÁ, Roosveltova 18, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Grekovová Viera
Lekárka GREKOVOVÁ VIERA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Cumulus s.r.o.
Košice
Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Gombošová Katarína
Lekárka GOMBOŠOVÁ KATARÍNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení REAGOMED s.r.o.
Košice
REAGOMED s.r.o., Komenského 37/A, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Hrubalová Danka
Lekárka HRUBALOVÁ DANKA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. DANKA HRUBALOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. DANKA HRUBALOVÁ, Maršala Koneva 1, 04022 Košice 3, Košický kraj
MUDr. Hudáková Táňa
Lekárka Hudáková Táňa so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Beck Jozef
Lekár BECK JOZEF so špecializáciami chirurgia, plastická chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Bálintová Eva
Lekárka BÁLINTOVÁ EVA so špecializáciami pediatria, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Bodnár Štefan
Lekár BODNÁR ŠTEFAN so špecializáciami chirurgia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení BIOINŠTITÚT s.r.o.
Košice
BIOINŠTITÚT s.r.o., Vojenská 7, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Beli Stanislav
Zubný lekár BELI STANISLAV so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení BELIMED s.r.o.
Košice
BELIMED s.r.o., Rastislavova 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. BĚhunčík Milan
Lekár BĚHUNČÍK MILAN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj, ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Behunová Jana
Lekárka BEHUNOVÁ JANA so špecializáciami pediatria, lekárska genetika pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Bugáň František
Lekár BUGÁŇ FRANTIŠEK so špecializáciami chirurgia, ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ergomed Poliklinika, s.r.o.
Košice
Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská 21/A, 04011 Košice, Košický kraj
MUDr. Pejčevová Helena
Zubná lekárka PEJČEVOVÁ HELENA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. HELENA PEJČEVOVÁ
Košice
MUDr. HELENA PEJČEVOVÁ, Drábova 3, 04013 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Madarová Ľudmila
Zubná lekárka MADAROVÁ ĽUDMILA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MUDr. ĽUDMILA MADAROVÁ, CSc., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
MUDr. ĽUDMILA MADAROVÁ, CSc., Tr. SNP 1, 04011 Košice 1, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Lobodáš Oto
Lekár LOBODÁŠ OTO so špecializáciami všeobecné lekárstvo, posudkové lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Kočiková Mária
Lekárka KOČIKOVÁ MÁRIA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach KOMALEK s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
KOMALEK s.r.o., Trieda SNP - Detská poliklinika 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kafková Lívia
Lekárka KAFKOVÁ LÍVIA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., Poliklinika - Medicínske centrum Košice, spol. s r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, Poliklinika - Medicínske centrum Košice, spol. s r.o., Brigádnická 2, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kalafa Marek
Zubný lekár KALAFA MAREK so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. MAREK KALAFA
Košice
MUDr. MAREK KALAFA, Poliklinika ,Cottbuská 13, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Trojanová Mária
Lekárka TROJANOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Preventis s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Preventis s.r.o., 04442 Rozhanovce, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Segiňáková Cecília
Lekárka SEGIŇÁKOVÁ CECÍLIA so špecializáciami chirurgia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení SV + SC s.r.o.
Košice
SV + SC s.r.o., Vihorlatská 22, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Schwardyová Tatiana
Lekárka SCHWARDYOVÁ TATIANA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., TALEK,s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, TALEK,s.r.o., Urbánkova 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Studenčan Martin
Lekár STUDENČAN MARTIN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Puklušová Katarína
Zubná lekárka PUKLUŠOVÁ KATARÍNA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. KATARÍNA PUKLUŠOVÁ
Košice
MUDr. KATARÍNA PUKLUŠOVÁ, Trieda SNP 1, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Pihorňová Edita
Zubná lekárka PIHORŇOVÁ EDITA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. EDITA PIHORŇOVÁ
Košice
MUDr. EDITA PIHORŇOVÁ, Letná 47, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Piešová Mária
Zubná lekárka PIEŠOVÁ MÁRIA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. MÁRIA PIEŠOVÁ
Košice
MUDr. MÁRIA PIEŠOVÁ, L. Novomeského 2, 04023 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Poláková Tatiana
Lekárka POLÁKOVÁ TATIANA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach POLMED, s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
POLMED, s.r.o., Kuzmányho 25, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Suchožová Katarína
Lekárka SUCHOŽOVÁ KATARÍNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. KATARÍNA SUCHOŽOVÁ
Košice
MUDr. KATARÍNA SUCHOŽOVÁ, Komenského 37/A, 04022 Košice 1, Košický kraj, MUDr. KATARÍNA SUCHOŽOVÁ, Komenského 37/A, 04022 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Spišák Martin
Zubný lekár SPIŠÁK MARTIN so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Sidor Zoltán
Lekár SIDOR Zoltán so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Kilárová Magdaléna
Lekárka KILÁROVÁ MAGDALÉNA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. MAGDALÉNA KILÁROVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. MAGDALÉNA KILÁROVÁ, Trieda SNP 1, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Mizlová Hedviga
Lekárka MIZLOVÁ HEDVIGA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HEMINT s.r.o.
Košice
HEMINT s.r.o., Rastislavova 45, 04001 Košice 1, Košický kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.