Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Vojček Milan
Lekár VOJČEK MILAN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, chirurgia, posudkové lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Herichová Marta
Lekárka HERICHOVÁ MARTA so špecializáciami pediatria, pediatrická kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Chovančáková Alexandra
Lekárka CHOVANČÁKOVÁ ALEXANDRA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Bielek Juraj
Lekár BIELEK JURAJ so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Orlovská Oľga
Lekár ORLOVSKÁ OĽGA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Detská fakultná nemocnica Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Balažičová Katarína
Lekárka BALAŽIČOVÁ KATARÍNA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Fargašová Jadviga
Lekárka FARGAŠOVÁ JADVIGA so špecializáciou klinická farmakológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Nigutová Adriana
Lekárka NIGUTOVÁ Adriana so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Lisánsky Boris
Lekár LISÁNSKY BORIS so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MED-PRO-ORTO s.r.o.
Košice
MED-PRO-ORTO s.r.o., 04001 Košice
MUDr. Majeríková Alena
Lekárka MAJERÍKOVÁ ALENA so špecializáciou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Zímová Nadežda
Lekárka ZÍMOVÁ NADEŽDA so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, pediatrická gynekológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Pichaničová Eva
Lekárka Pichaničová Eva so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Prebiopsia, s.r.o.
Košice
Prebiopsia, s.r.o., Budapeštianska 5, 04013 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Josayová Lenka
Lekárka JOSAYOVÁ LENKA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Maďar Marián
Lekár MAĎAR MARIÁN so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, urgentná medicína pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Falck Záchranná a.s.
Košice
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Falck Záchranná a.s., Bačíkova 7, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Jankurová Jana
Lekárka JANKUROVÁ JANA so špecializáciami klinická onkológia, radiačná onkológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Poracký Andrej
Lekár PORACKÝ ANDREJ so špecializáciami vnútorné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Košice
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o., STROJÁRENSKÁ 13, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Langerová Veronika
Lekárka LANGEROVÁ VERONIKA so špecializáciami klinická onkológia, radiačná onkológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení LANGER & LANGEROVÁ MED s.r.o.
Košice
LANGER & LANGEROVÁ MED s.r.o., Moravská 20, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Harbuľák Pavol
Lekár HARBUĽÁK PAVOL so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Čelovský Marián
Lekár ČELOVSKÝ MARIÁN so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Hulíková Mária
Lekárka HULÍKOVÁ MÁRIA so špecializáciou hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HEMO MEDIKA spol. s r.o.
Košice
HEMO MEDIKA spol. s r.o., Zámočnícka 6, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Palinská Soňa
Lekár PALINSKÁ SOŇA so špecializáciami otorinolaryngológia, foniatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení AUDISON, s.r.o.
Košice
AUDISON, s.r.o., Mudroňova 29/625, 04001 Košice 1, Košický kraj, AUDISON, s.r.o., Mudroňova 29/625, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Parimuchová Katarína
Lekárka PARIMUCHOVÁ KATARÍNA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Kastanea, s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Kastanea, s.r.o., Krupinská 8, 04001 Košice 1, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Poliačiková Eva
Lekárka POLIAČIKOVÁ EVA so špecializáciou ortopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. EVA POLIAČKOVÁ
Košice
MUDr. EVA POLIAČKOVÁ, 04001 Košice
MUDr. Šuchaň Martin
Lekár ŠUCHAŇ MARTIN so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Kilár Igor
Lekár KILÁR Igor so špecializáciami chirurgia, klinická onkológia, onkológia v chirurgii pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Kaťuch Vladimír
Lekár KAŤUCH VLADIMÍR so špecializáciami chirurgia, neurochirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Urdzík Peter
Lekár URDZÍK PETER so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, gynekologická urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Walková Marta
Lekárka WALKOVÁ MARTA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Gmitter František
Lekár Gmitter František so špecializáciou patologická anatómia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Olexová Martina
Lekárka OLEXOVÁ MARTINA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení TOPCARE s.r.o.
Košice
TOPCARE s.r.o., Krivá 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Torday Tomáš
Lekár TORDAY TOMÁŠ so špecializáciou patologická anatómia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Ščerbák Peter
Lekár ŠČERBÁK PETER so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Élan Vital, s.r.o.
Košice
Élan Vital, s.r.o., Klimkovičova 31, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Solej Slavomír
Zubný lekár SOLEJ SLAVOMÍR so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení SolejDent, s.r.o.
Košice
SolejDent, s.r.o., Mäsiarska 27, 04001 Košice, Košický kraj
MUDr. Kecer Miroslav
Lekár KECER MIROSLAV so špecializáciou urgentná medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Záchranná služba Košice
Košice
Záchranná služba Košice, 04190 Košice
Mocáková Ivana
Iná zdravotnícka pracovníčka MOCÁKOVÁ IVANA so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PhDr. Mgr. IVANA MOCÁKOVÁ
Košice
PhDr. Mgr. IVANA MOCÁKOVÁ, Biela 2, 04022 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Belánová Katarína
Lekárka BELÁNOVÁ KATARÍNA so špecializáciou radiačná onkológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Tomko Vladimír
Lekár TOMKO VLADIMÍR so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia, urgentná medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Záchranná služba Košice
Košice
Záchranná služba Košice, 04190 Košice
MUDr. Zelková Janetta
Lekárka ZELKOVÁ JANETTA so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Vargovčák Marek
Lekár VARGOVČÁK Marek so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Zanická Mária
Lekár Zanická Mária so špecializáciami chirurgia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Košice
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o., STROJÁRENSKÁ 13, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Sedlár Jaroslav
Lekár SEDLÁR JAROSLAV so špecializáciami urológia, andrológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. JAROSLAV SEDLÁR
Košice
MUDr. JAROSLAV SEDLÁR, Cottbuská 13, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Daniel-Sabol Ján
Lekár DANIEL-SABOL JÁN so špecializáciami chirurgia, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení IMEA - CC, s.r.o.
Košice
IMEA - CC, s.r.o., Tichá 8, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Tóth Róbert
Lekár TÓTH RÓBERT so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, klinická onkológia, onkológia v gynekológii, mamológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Stančák Marián
Lekár STANČÁK MARIÁN so špecializáciami chirurgia, neurochirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Fandáková Iveta
Lekárka FANDÁKOVÁ IVETA so špecializáciou klinická mikrobiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení AVILAB s.r.o.
Košice
AVILAB s.r.o., Rastislavova 43, 04001 Košice 1, Košický kraj
Novosadová Zuzana
Iná zdravotnícka pracovníčka Novosadová Zuzana so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Hlaváčová Paula
Lekárka HLAVÁČOVÁ PAULA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. PAULA HLAVÁČOVÁ
Košice
MUDr. PAULA HLAVÁČOVÁ, Trieda SNP 1, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Stebnický Milan
Lekár STEBNICKÝ MILAN so špecializáciami chirurgia, klinická onkológia, onkológia v chirurgii pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Šulcová Jarmila
Lekárka ŠULCOVÁ JARMILA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. JARMILA ŠULCOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. JARMILA ŠULCOVÁ, Trieda SNP 1, 04066 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Žemberová Ibolya
Lekárka ŽEMBEROVÁ IBOLYA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.