Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Polková Marianna
Lekárka POLKOVÁ MARIANNA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení POL-MED, s.r.o.
Košice
POL-MED, s.r.o., 04001 Košice
MUDr. Virágová Slávka
Lekárka VIRÁGOVÁ SLÁVKA so špecializáciami pediatria, neonatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Vojčeková Ľudmila
Lekárka VOJČEKOVÁ ĽUDMILA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení JUVEDERM, s.r.o.
Košice
JUVEDERM, s.r.o., Cottbuská 13, 04011 Košice 2, Košický kraj
Volárová Helena
Iná zdravotnícka pracovníčka VOLÁROVÁ HELENA so špecializáciou vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Tomečková Monika
Lekárka TOMEČKOVÁ MONIKA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Praktik M.T., s.r.o., wesper, s.r.o.
Košice
Praktik M.T., s.r.o., Masarykova 26, 08001 Prešov, Prešovský kraj, wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Tóth Gabriel
Lekár TÓTH GABRIEL so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Šedovičová Magdaléna
Lekárka ŠEDOVIČOVÁ MAGDALÉNA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Jurkovičová Jana
Lekárka JURKOVIČOVÁ JANA so špecializáciou hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Olšavská Alica
Lekár OLŠAVSKÁ ALICA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. ALICA OLŠAVSKÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. ALICA OLŠAVSKÁ, Spišské nám. 4, 04012 Košice 4, Košický kraj
Obšuthová Eva
Iná zdravotnícka pracovníčka OBŠUTHOVÁ EVA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení LOGOEL s.r.o.
Košice
LOGOEL s.r.o., Srbská 1, 04501 Košice 1, Košický kraj
Bíšová Ľudmila
Iná zdravotnícka pracovníčka BÍŠOVÁ ĽUDMILA so špecializáciou psychológia – vysokoškolské magisterské štúdium pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Horváthová Barbora
Lekárka HORVÁTHOVÁ BARBORA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Kolesárová Gabriela
Lekárka KOLESÁROVÁ GABRIELA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach KOLMED s.r.o., Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
KOLMED s.r.o., Urbárska 2/1209, 04018 Košice 4, Košický kraj, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Linkeschová Erika
Lekárka LINKESCHOVÁ ERIKA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Ergomed Poliklinika, s.r.o., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Ergomed Poliklinika, s.r.o., Moldavská 21/A, 04011 Košice, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
Zeľo Peter
Iný zdravotnícky pracovník ZEĽO PETER so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PhDr. PETER ZEĽO
Košice
PhDr. PETER ZEĽO, Tajovského 2, 04022 Košice 1, Košický kraj
Popovňáková Marcela
Iná zdravotnícka pracovníčka POPOVŇÁKOVÁ MARCELA so špecializáciou klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení LABMED, a.s.
Košice
LABMED, a.s., Srbská 4, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Spurný Peter
Lekár SPURNÝ PETER so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení KARDIO F s.r.o.
Košice
KARDIO F s.r.o., 04011 Košice
MUDr. Skladaná Darina
Lekár SKLADANÁ DARINA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Klein & Gefferth, spol. s r.o.
Košice
Klein & Gefferth, spol. s r.o., Letná 30, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Zábavníková Elena
Zubná lekárka ZÁBAVNÍKOVÁ ELENA so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. ELENA ZÁBAVNÍKOVÁ
Košice
MUDr. ELENA ZÁBAVNÍKOVÁ, Kysucká 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Morvay Ladislav
Lekár MORVAY LADISLAV so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
Orémusová Eva
Iná zdravotnícka pracovníčka ORÉMUSOVÁ EVA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. EVA ORÉMUSOVÁ
Košice
Mgr. EVA ORÉMUSOVÁ, Kováčska 15, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Frolová Beáta
Lekárka FROLOVÁ BEÁTA so špecializáciami pneumológia a ftizeológia, pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Beáta Frolová
Košice
MUDr. Beáta Frolová, 04023 Košice
MUDr. Andrašina Igor
Lekár ANDRAŠINA IGOR so špecializáciou radiačná onkológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj
MUDr. Dunajovcová Daniela
Lekárka DUNAJOVCOVÁ DANIELA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DANYMED, s.r.o.
Košice
DANYMED, s.r.o., Rastislavova 45, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Cifráková Zlatica
Lekárka CIFRÁKOVÁ ZLATICA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Buhaj Roland
Zubný lekár BUHAJ ROLAND so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Boroš Erich
Lekár BOROŠ ERICH so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Mikulová Jana
Lekárka MIKULOVÁ JANA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení VENUSTAS s.r.o.
Košice
VENUSTAS s.r.o., Dúhova 39, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Lazúr Ján
Lekár LAZÚR JÁN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach LABMED, a.s., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
LABMED, a.s., Srbská 4, 04001 Košice 1, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Knop Jozef
Lekár KNOP Jozef so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach ProCare, a.s., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava V, Bratislavský kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Nevická Danka
Lekár NEVICKÁ DANKA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach GYNKOR s.r.o., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
GYNKOR s.r.o., Jarná 13, 04001 Košice, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Bohuš Peter
Lekár BOHUŠ PETER so špecializáciou patologická anatómia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CytoLab, s.r.o.
Košice
CytoLab, s.r.o., Srbská 6, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Čislák Imrich
Lekár ČISLÁK IMRICH so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Klein & Gefferth, spol. s r.o.
Košice
Klein & Gefferth, spol. s r.o., Letná 30, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Hajdu Andrea
Lekár HAJDU ANDREA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Hudáková Tatiana
Lekárka Hudáková Tatiana so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
Zdravecká Irena
Sestra ZDRAVECKÁ IRENA so špecializáciou neznámy kód špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Zgodavová Viera
Lekárka ZGODAVOVÁ VIERA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. VIERA ZGODAVOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. VIERA ZGODAVOVÁ, Americké trieda 17, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Timurová Zambová Ružena
Lekárka TIMUROVÁ ZAMBOVÁ RUŽENA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. RUŽENA TIMUROVÁ ZAMBOVÁ
Košice
MUDr. RUŽENA TIMUROVÁ ZAMBOVÁ, Komenského 37/a, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Platová Jarmila
Lekárka PLATOVÁ JARMILA so špecializáciami všeobecné lekárstvo, telovýchovné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Doláková Valéria
Lekárka DOLÁKOVÁ VALÉRIA so špecializáciami otorinolaryngológia, foniatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Pačesová Soňa
Lekárka PAČESOVÁ SOŇA so špecializáciami chirurgia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Kriegerová Katarína
Lekárka KRIEGEROVÁ KATARÍNA so špecializáciami oftalmológia, rádiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Kissová Gabriela
Lekárka KISSOVÁ GABRIELA so špecializáciami infektológia, pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Karková Magdaléna
Lekárka KARKOVÁ MAGDALÉNA so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 04191 Košice, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Oberleová Mária
Lekárka Oberleová Mária so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Dundová Andrea
Lekárka DUNDOVÁ ANDREA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Dučaiová Janka
Lekárka DUČAIOVÁ JANKA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Baumöhlová Helena
Lekárka BAUMÖHLOVÁ HELENA so špecializáciou patologická anatómia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Jacinová Anna
Lekárka JACINOVÁ ANNA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Hanzenová Angelika
Zubná lekárka HANZENOVÁ Angelika so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.