Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Ducárová Ivana
Lekárka DUCÁROVÁ IVANA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Ducárová - neurológia s . r. o.
Prešov
MUDr. Ducárová - neurológia s . r. o., Konštantínova 17, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Blahová Beáta
Lekárka BLAHOVÁ BEÁTA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení GPMED s. r. o.
Prešov
GPMED s. r. o., Pavla Horova 10, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Šafranko Augustín
Lekár ŠAFRANKO AUGUSTÍN so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Šafi Med, s.r.o.,
Prešov
Šafi Med, s.r.o.,, Slánska 4, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Maťko Jozef
Lekár MAŤKO JOZEF so špecializáciami všeobecné lekárstvo, geriatria pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach NÁDEJ, n.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
NÁDEJ, n.o., 08001 Prešov, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Ryníková Melánia
Lekárka RYNÍKOVÁ MELÁNIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení STOMAKO, s.r.o.
Prešov
STOMAKO, s.r.o., Nám. Osloboditeľov 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Sabol Milan
Zubný lekár SABOL MILAN so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Milan Sabol, stomatológia
Prešov
MUDr. Milan Sabol, stomatológia, Hlavná 33, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Sahligerová Mária
Lekárka SAHLIGEROVÁ MÁRIA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., SALLI, s. r. o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, SALLI, s. r. o., Prostejovská 14, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Novotný Rudolf
Lekár NOVOTNÝ RUDOLF so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická farmakológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Stojková Katarína
Lekárka STOJKOVÁ KATARÍNA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Katarína Stojková, lekárska imunológia
Prešov
MUDr. Katarína Stojková, lekárska imunológia, Kováčska 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Gerenčérová Nadežda
Lekárka GERENČÉROVÁ NADEŽDA so špecializáciami pediatria, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o.
Prešov
Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o., Kováčska 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Havrilla Rastislav
Lekár HAVRILLA RASTISLAV so špecializáciami pediatria, všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Kmec Tomáš
Lekár KMEC TOMÁŠ so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Tomáš Kmec, oftalmológia
Prešov
MUDr. Tomáš Kmec, oftalmológia, Reimanova 4, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Buzgóová Mária
Lekárka BUZGÓOVÁ MÁRIA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., PEDIATER MB, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, PEDIATER MB, s.r.o., Švábska 41/A, 08005 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Šimko Jozef
Lekár ŠIMKO JOZEF so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach JOMED spol, s r.o., MEDTIM, s. r. o.
Prešov
JOMED spol, s r.o., Sídlisko Okulka bl. X č. 12/9, 09301 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, MEDTIM, s. r. o., Šidlovská 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Bednárová Eva
Lekárka BEDNÁROVÁ EVA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Dulina Valentín
Lekár DULINA VALENTÍN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MEDTIM, s. r. o., Promedicum, s.r.o.
Prešov
MEDTIM, s. r. o., Šidlovská 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj, Promedicum, s.r.o., Javorinská 34, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Čurová Magdaléna
Lekárka ČUROVÁ MAGDALÉNA so špecializáciami chirurgia, všeobecné lekárstvo, anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PETKEMEDIK s.r.o.
Prešov
PETKEMEDIK s.r.o., Pod Skalkou 4, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kaloková Marta
Lekárka KALOKOVÁ MARTA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MUDr. Marta Kaloková, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MUDr. Marta Kaloková, s.r.o., Prostejovská 33, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Koščová Mária
Lekárka KOŠČOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach KOORD s. r. o., MEDTIM, s. r. o.
Prešov
KOORD s. r. o., Puškinova 817/4, 09303 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, MEDTIM, s. r. o., Šidlovská 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kosová Janina
Lekárka KOSOVÁ JANINA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení JANINA, s.r.o.
Prešov
JANINA, s.r.o., Pavlovičovo nám.36, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kubáni Martin
Lekár KUBÁNI MARTIN so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Hruška Dušan
Lekár HRUŠKA DUŠAN so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CHIRAPRAK, s.r.o.
Prešov
CHIRAPRAK, s.r.o., Kováčska 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Grocký Michal
Lekár GROCKÝ MICHAL so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MEDIKARD, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
MEDIKARD, s.r.o., Levočská 18, 08001 Prešov, Prešovský kraj, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Fedor Marek
Lekár FEDOR MAREK so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MARKUSS VRANOV s.r.o., MEDTIM, s. r. o.
Prešov
MARKUSS VRANOV s.r.o., Hviezdoslavova 2637, 09301 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, MEDTIM, s. r. o., Šidlovská 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Čop Rastislav
Lekár ČOP RASTISLAV so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach GYNSTAR Spol. s r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
GYNSTAR Spol. s r.o., Požiarnická 3, 08001 Prešov, Prešovský kraj, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Bujdosóová Viera
Lekárka BUJDOSÓOVÁ VIERA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NEUBU, s.r.o.
Prešov
NEUBU, s.r.o., Kováčská 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Bičej Ján
Lekár BIČEJ JÁN so špecializáciami chirurgia, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., AMBBI, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, AMBBI, s.r.o., Zemplínska 5, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Hvizdošová Ruslana
Lekárka HVIZDOŠOVÁ RUSLANA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení RUMIR s.r.o.
Prešov
RUMIR s.r.o., Banícka 21, 08005 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kuba Vladimír
Lekár KUBA VLADIMÍR so špecializáciami chirurgia, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MUDr. KUBA VLADIMÍR
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MUDr. KUBA VLADIMÍR, Slovenská 40, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Krišková Mária
Lekárka KRIŠKOVÁ MÁRIA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Repeľ Róbert
Lekár REPEĽ RÓBERT so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Pro Magnet, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Pro Magnet, s.r.o., Mederská 56, 94501 Číčov, Nitriansky kraj, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Koleničová Marta
Lekárka KOLENIČOVÁ MARTA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DERKOL, s.r.o.
Prešov
DERKOL, s.r.o., Kováčska 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kalinová Dana
Lekárka KALINOVÁ DANA so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Jacko Tomáš
Zubný lekár JACKO TOMÁŠ so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. JACKO TOMÁŠ
Prešov
MUDr. JACKO TOMÁŠ, Masarykova 26, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Haláková Tatiana
Lekárka HALÁKOVÁ TATIANA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MUDr.Tatiana Haláková, pediatria
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MUDr.Tatiana Haláková, pediatria, Levočská 18, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Mlynár Daniel
Zubný lekár MLYNÁR DANIEL so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení DANYDENT, s.r.o.
Prešov
DANYDENT, s.r.o., Duchnovičovo nám. 1, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Semancová Oľga
Zubná lekárka SEMANCOVÁ OĽGA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení SEDENT, s.r.o.,
Prešov
SEDENT, s.r.o.,, Konštantínova 3, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Trejbal Erich
Lekár TREJBAL ERICH so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení INTERMEDIS, s.r.o.
Prešov
INTERMEDIS, s.r.o., Reimanova 4, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Slivka Marián
Lekár SLIVKA MARIÁN so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o., KUKORELLIHO 334/16, 08701 Giraltovce, Prešovský kraj, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Mlčochová Daniela
Lekárka MLČOCHOVÁ DANIELA so špecializáciami pediatria, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o.
Prešov
Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o., Kováčska 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kyslan Karol
Lekár KYSLAN KAROL so špecializáciami chirurgia, gastroenterologická chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., 05898 Poprad, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Bamhor Jozef
Lekár BAMHOR JOZEF so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MUDr. BAMHOR JOZEF
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MUDr. BAMHOR JOZEF, Haburská 8, 08006 Prešov, Prešovský kraj, MUDr. BAMHOR JOZEF, Haburská 8, 08006 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Gáborová Helena
Lekárka GÁBOROVÁ HELENA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení TAPCH, s.r.o.
Prešov
TAPCH, s.r.o., Šrobárová 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kaščáková Renáta
Zubná lekárka KAŠČÁKOVÁ RENÁTA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. KAŠČÁKOVÁ RENÁTA
Prešov
MUDr. KAŠČÁKOVÁ RENÁTA, Keratsínske námestie 1, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Lisá Eva
Zubný lekár LISÁ EVA so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení EVADENT, spol. s r.o.
Prešov
EVADENT, spol. s r.o., Kúpeľná 2, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Macko Ján
Zubný lekár MACKO JÁN so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. MACKO JÁN
Prešov
MUDr. MACKO JÁN, 17. NOVEMBRA 11, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Mamráková Miroslava
Lekárka MAMRÁKOVÁ MIROSLAVA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, geriatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Sušková Zdenka
Lekárka SUŠKOVÁ ZDENKA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach SIMEDIK, s.r.o., MEDTIM, s. r. o.
Prešov
SIMEDIK, s.r.o., Sídl. Poľana 1857/66, 06601 Humenné, Prešovský kraj, MEDTIM, s. r. o., Šidlovská 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Trenkler Štefan
Lekár TRENKLER ŠTEFAN so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Jaňovková Júlia
Lekárka JAŇOVKOVÁ JÚLIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MEDTIM, s. r. o.
Prešov
MEDTIM, s. r. o., Šidlovská 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.