Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Firmentová Zlatica
Zubná lekárka FIRMENTOVÁ ZLATICA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr.Zlatica Firmentová, stomatológia
Prešov
MUDr.Zlatica Firmentová, stomatológia, Sibírska 42, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kehlová Mária
Zubná lekárka KEHLOVÁ MÁRIA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. KEHLOVÁ MÁRIA
Prešov
MUDr. KEHLOVÁ MÁRIA, Duklianska 16, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Hasarová Darina
Lekárka HASAROVÁ DARINA so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach ALGOS,s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
ALGOS,s.r.o., Kvetná 40, 08001 Prešov, Prešovský kraj, ALGOS,s.r.o., Kvetná 40, 08001 Prešov, Prešovský kraj, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Hladká Iveta
Lekár HLADKÁ IVETA so špecializáciami všeobecné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., HMI, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, HMI, s.r.o., Budovateľská 65, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Leško Anton
Lekár LEŠKO ANTON so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení LEAMED, s r.o.
Prešov
LEAMED, s r.o., Vihorlatská 20, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Reváková Mária
Lekárka REVÁKOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach PALEER s.r.o., MEDTIM, s. r. o.
Prešov
PALEER s.r.o., 09301 Vranov nad Topľou, MEDTIM, s. r. o., Šidlovská 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Petričková Božena
Lekárka PETRIČKOVÁ BOŽENA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MUDr. Božena Petričková, všeobecné lekárstvo
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MUDr. Božena Petričková, všeobecné lekárstvo, Švábska 41/A, 08005 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Karabinošová Zdenka
Lekárka KARABINOŠOVÁ ZDENKA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MUDr. KARABINOŠOVÁ ZDENKA
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MUDr. KARABINOŠOVÁ ZDENKA, Švábska 41/A, 08005 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Javorský Ján
Lekár JAVORSKÝ JÁN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaci v zdravotníckom zariadení DIALIPID, s.r.o.
Prešov
DIALIPID, s.r.o., Reimanova 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Dugasová Danka
Zubná lekárka DUGASOVÁ DANKA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DENT plus, s.r.o.
Prešov
DENT plus, s.r.o., Budovateľská 38, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Straka Ľubomír
Lekár STRAKA ĽUBOMÍR so špecializáciou patologická anatómia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení KLINICKÁ PATOLÓGIA PREŠOV, s.r.o.
Prešov
KLINICKÁ PATOLÓGIA PREŠOV, s.r.o., Hollého 14, 08005 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Smik Rudolf
Lekár SMIK RUDOLF so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MEDIKARD, s.r.o.
Prešov
MEDIKARD, s.r.o., Levočská 18, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Hromada Dušan
Zubný lekár HROMADA DUŠAN so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení DUDENT, s.r.o.
Prešov
DUDENT, s.r.o., Námestie Kráľovnej pokoja 3, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kobeláková Miroslava
Lekárka KOBELÁKOVÁ MIROSLAVA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MKB Prešov, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MKB Prešov, s.r.o., Kúpeľná 1, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Švecová Renáta
Lekárka ŠVECOVÁ RENÁTA so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov, Prešovský kraj, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Leško-Andraščík Ján
Lekár LEŠKO-ANDRAŠČÍK JÁN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., BONA CURA, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, BONA CURA, s.r.o., Raymanova 4, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Schvalbová Mária
Lekárka SCHVALBOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Mária Schvalbová, lekárska imunológia
Prešov
MUDr. Mária Schvalbová, lekárska imunológia, Hollého 14/A, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Frajtová Ľuboslava
Lekárka FRAJTOVÁ ĽUBOSLAVA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PULMO, s.r.o.
Prešov
PULMO, s.r.o., Hollého 11256/14, 08181 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Bachratý Augustín
Lekár BACHRATÝ AUGUSTÍN so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr.Augustín Bachratý, interné lekárstvo
Prešov
MUDr.Augustín Bachratý, interné lekárstvo, Hlavná 60, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Baláži Jozef
Lekár BALÁŽI JOZEF so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., DAMIANUS, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, DAMIANUS, s.r.o., Prostějovská 28, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Husovská Eva
Zubný lekár HUSOVSKÁ EVA so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ha-Stoma s.r.o.
Prešov
Ha-Stoma s.r.o., Karpatská 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kizáková Helena
Lekárka KIZÁKOVÁ HELENA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení INTERNÁ MEDICÍNA s.r.o.
Prešov
INTERNÁ MEDICÍNA s.r.o., Sabinovská 97, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Pavluvčík Daniel
Zubný lekár PAVLUVČÍK DANIEL so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. PAVLUVČÍK DANIEL
Prešov
MUDr. PAVLUVČÍK DANIEL, Košická 26, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Prokop František
Lekár PROKOP FRANTIŠEK so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Lonská Helena
Lekár LONSKÁ HELENA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Lek - TOP, s.r.o.
Prešov
Lek - TOP, s.r.o., Prostejovská 33, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Hricová Mária
Lekárka HRICOVÁ MÁRIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., PRA-LEK s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, PRA-LEK s.r.o., Prostějovská 33/B, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Hanková Agáta
Lekárka HANKOVÁ AGÁTA so špecializáciami pediatria, všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Sabinov, n.o., MEDAGA, s.r.o.
Prešov
Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 1, 08301 Sabinov, Prešovský kraj, MEDAGA, s.r.o., Veselá 4, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Borodáčová Vasilisa
Lekárka BORODÁČOVÁ VASILISA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach VRANOVSKÁ NEMOCNICA, n.o.,, MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Prešov
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, n.o.,, M. R. ŠTEFÁNIKA 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, MEDIKOCENTRUM, s.r.o., Čapajevova 4923, 08005 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Fiedorová Dagmar
Lekárka FIEDOROVÁ DAGMAR so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach DAFIMA s.r.o.,, MEDTIM, s. r. o.
Prešov
DAFIMA s.r.o.,, Sídlisko 1.mája 72, 09301 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, MEDTIM, s. r. o., Šidlovská 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Konečná Barbora
Lekár KONEČNÁ BARBORA so špecializáciami všeobecné lekárstvo, anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., CLIENTES spol. s r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, CLIENTES spol. s r.o., Prostějovská 39/B, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Hrušková Mária
Lekárka HRUŠKOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., CHIRAPRAK, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, CHIRAPRAK, s.r.o., Kováčska 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Balog Andrej
Zubný lekár BALOG ANDREJ so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení AB-STOM, s.r.o.,
Prešov
AB-STOM, s.r.o.,, Levočská 6127/18, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Jusko Jozef
Lekár JUSKO JOZEF so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení INTERNAL M., s.r.o.
Prešov
INTERNAL M., s.r.o., Reimanova 4, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Hidasiová Ingrid
Lekárka HIDASIOVÁ INGRID so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení INTERMED PG, spol. s r.o.
Prešov
INTERMED PG, spol. s r.o., Jánošíková 80, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Košč Vitalij
Zubný lekár KOŠČ VITALIJ so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Vitalij Košč, stomatológ
Prešov
MUDr. Vitalij Košč, stomatológ, Bardejovská 24, 08006 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Benčičová Božena
Lekárka BENČIČOVÁ BOŽENA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MUDr. Božena Benčičová, pediatria
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MUDr. Božena Benčičová, pediatria, Haburská 9, 08006 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Baranová Ingrid
Lekárka BARANOVÁ INGRID so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Džadžovská Agáta
Lekár DŽADŽOVSKÁ AGÁTA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, klinická biochémia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MUDr. Agáta Džadžovská, všeobecné lekárstvo
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MUDr. Agáta Džadžovská, všeobecné lekárstvo, Nižná Šebastová, Slánska 12, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kvokačková Anna
Lekárka KVOKAČKOVÁ ANNA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MEDIKOMP, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MEDIKOMP, s.r.o., Prostějovská 14, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Popelka Slavomír
Zubný lekár POPELKA SLAVOMÍR so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr.Popelka, stomatológia
Prešov
MUDr.Popelka, stomatológia, 17. novembra 11, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Slivenský Milan
Lekár SLIVENSKÝ MILAN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, rádiológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach VRANOVSKÁ NEMOCNICA, n.o.,, MEDTIM, s. r. o.
Prešov
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, n.o.,, M. R. ŠTEFÁNIKA 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, MEDTIM, s. r. o., Šidlovská 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Katreniaková Katarína
Lekárka KATRENIAKOVÁ KATARÍNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MEDTIM, s. r. o.
Prešov
MEDTIM, s. r. o., Šidlovská 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Barla Milan
Lekár BARLA MILAN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MUDr. Milan Barla
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MUDr. Milan Barla, Masarykova 26, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Beňová Katarína
Lekárka BEŇOVÁ KATARÍNA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Kaňuk Stanislav
Lekár KAŇUK STANISLAV so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Horváth Jozef
Zubný lekár HORVÁTH JOZEF so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach HK - DENT s.r.o., MUDr. HORVÁTH JOZEF
Prešov
HK - DENT s.r.o., Radatice 124, 08242 Radatice, Prešovský kraj, MUDr. HORVÁTH JOZEF, Masarykova 26, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Hasara Peter
Zubný lekár HASARA PETER so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení HAS.Dent, s.r.o.
Prešov
HAS.Dent, s.r.o., Ku Kyslej vode 13163/1A, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Schlosserová Anna
Lekárka SCHLOSSEROVÁ ANNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení REUMA, s.r.o.
Prešov
REUMA, s.r.o., Prostějovská 14, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Prokopová Ivana
Lekárka PROKOPOVÁ IVANA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení INTERMED PG, spol. s r.o.
Prešov
INTERMED PG, spol. s r.o., Jánošíková 80, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Biroš Peter
Zubný lekár BIROŠ PETER so špecializáciami stomatológia, maxilofaciálna chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.