Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
MUDr. Vaculíková Ľubomíra
Lekárka VACULÍKOVÁ ĽUBOMÍRA so špecializáciou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení REHAVAC Prešov, s.r.o.
Prešov
REHAVAC Prešov, s.r.o., Prostějovská 33, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Stošeková Mária
Lekárka STOŠEKOVÁ MÁRIA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., StoPeGy, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, StoPeGy, s.r.o., Pavlovičovo námestie 3857/12, 08001 Prešov, Prešovský kraj
Kotuličová Monika
Sestra KOTULIČOVÁ MONIKA so špecializáciou ošetrovateľstvo – bakalárske štúdium pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PR Slovakia, spol. s r. o.
Prešov
PR Slovakia, spol. s r. o., Čapajevova 23- pre ados, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Tóthová Gabriela
Zubná lekárka TÓTHOVÁ GABRIELA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. TÓTHOVÁ GABRIELA
Prešov
MUDr. TÓTHOVÁ GABRIELA, ZŠ Odborárska 30, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Jakubíková Hedviga
Lekárka JAKUBÍKOVÁ HEDVIGA so špecializáciami neurológia, algeziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení SANERA, s.r.o.
Prešov
SANERA, s.r.o., Janouškova 5009/22, 08001 Prešov, Prešovský kraj, SANERA, s.r.o., Janouškova 5009/22, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Pochová Denisa
Lekárka POCHOVÁ DENISA so špecializáciou pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Mikula Kamil
Lekár MIKULA KAMIL so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Viňanská Daniela
Lekár VIŇANSKÁ DANIELA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MEDISPOL, s.r.o.
Prešov
MEDISPOL, s.r.o., Konštantínova 17, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kohi Wali
Lekár KOHI WALI so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická onkológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
Pošefková Iveta
Iná zdravotnícka pracovníčka POŠEFKOVÁ IVETA so špecializáciou vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o.
Prešov
Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o., Kováčska 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
Minčíková Mária
Laborantka MINČÍKOVÁ MÁRIA so špecializáciou laboratórna medicína pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., DIABETOL, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, DIABETOL, s.r.o., Hlavná 60, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kubová Oľga
Zubná lekárka KUBOVÁ OĽGA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. KUBOVÁ OĽGA
Prešov
MUDr. KUBOVÁ OĽGA, Levočská 2, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Demčová Renáta
Lekárka DEMČOVÁ RENÁTA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení AmDV, s.r.o.,
Prešov
AmDV, s.r.o.,, Švábska 29/A, 08005 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Cenigová Anna-Mária
Lekárka CENIGOVÁ ANNA-MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., MEDMARA, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, MEDMARA, s.r.o., Levočská 22, 08001 Prešov, Prešovský kraj
Cehelníková Iveta
Iná zdravotnícka pracovníčka CEHELNÍKOVÁ IVETA so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Eštóková Tatiana
Lekárka EŠTÓKOVÁ TATIANA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o.
Prešov
Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o., Kováčska 15, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Smelý Igor
Lekár SMELÝ IGOR so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení medici.n.s.,s.r.o.,
Prešov
medici.n.s.,s.r.o.,, Hlavná 133, 08001 Prešov, Prešovský kraj
Sotáková Gabriela
Iná zdravotnícka pracovníčka SOTÁKOVÁ GABRIELA so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Uhrinová Kvetoslava
Zubná lekárka UHRINOVÁ KVETOSLAVA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. UHRÍNOVÁ KVETOSLAVA
Prešov
MUDr. UHRÍNOVÁ KVETOSLAVA, Ľ. Podjavorinskej 22, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Lisý Pavol
Lekár LISÝ PAVOL so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení GYNSTAR Spol. s r.o.
Prešov
GYNSTAR Spol. s r.o., Požiarnická 3, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Pidaničová Silvia
Lekárka PIDANIČOVÁ SILVIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Osteocentrum, s.r.o.
Prešov
Osteocentrum, s.r.o., Konštantínova 17, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Zborovjanová Mária
Lekárka ZBOROVJANOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení RHEUMA s.r.o.
Prešov
RHEUMA s.r.o., Jesenského 2517/26, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Struk Ivan
Lekár STRUK IVAN so špecializáciami chirurgia, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., SIM MED, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, SIM MED, s.r.o., Švábska 7302/31A, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Mihály Juraj
Lekár MIHÁLY JURAJ so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Čillíková Janka
Lekárka ČILLÍKOVÁ JANKA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Sabinov, n.o., ALIMED, s.r.o.
Prešov
Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 1, 08301 Sabinov, Prešovský kraj, ALIMED, s.r.o., Levočská 73, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Brožová Jolana
Lekárka BROŽOVÁ JOLANA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DERMAFIT, s.r.o.
Prešov
DERMAFIT, s.r.o., Mirka Nešpora 34, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Frajt Ján
Lekár FRAJT JÁN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Gazdič Pavol
Lekár GAZDIČ PAVOL so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Zausin Ladislav
Lekár ZAUSIN LADISLAV so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, posudkové lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach LAZAMED s.r.o., MEDTIM, s. r. o.
Prešov
LAZAMED s.r.o., Vinné 528, 07231 Vinné, Košický kraj, MEDTIM, s. r. o., Šidlovská 8, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Varga Milan
Lekár VARGA MILAN so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Zlatohlavá Ľubica
Lekár ZLATOHLAVÁ ĽUBICA so špecializáciami otorinolaryngológia, foniatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr.Ľubica Zlatohlavá, otorinolaryngológia, foniatria
Prešov
MUDr.Ľubica Zlatohlavá, otorinolaryngológia, foniatria, Požiarnicka 3, 08001 Prešov, Prešovský kraj, MUDr.Ľubica Zlatohlavá, otorinolaryngológia, foniatria, Požiarnicka 3, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Forraiová Ľubica
Lekárka FORRAIOVÁ ĽUBICA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Babčák Marián
Lekár BABČÁK MARIÁN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Smolko Igor
Lekár SMOLKO IGOR so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach GYNECOLOGY, s.r.o., ORPEGA, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
GYNECOLOGY, s.r.o., Sabinovská 88, 08001 Prešov, Prešovský kraj, ORPEGA, s.r.o., Prostějovská 44, 08001 Prešov, Prešovský kraj, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
Poláková Katarína
Sestra POLÁKOVÁ KATARÍNA so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v komunite pôsobiaca v zdravotníckom zariadení KONTAKT PREŠOV,s.r.o.
Prešov
KONTAKT PREŠOV,s.r.o., Sládkovičova 14, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Turlíková Eliška
Lekárka TURLÍKOVÁ ELIŠKA so špecializáciami pediatria, pediatrická kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DEKARD s.r.o.
Prešov
DEKARD s.r.o., Levočská 18, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Onduško Jozef
Lekár ONDUŠKO JOZEF so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Lazorčák Vladimír
Lekár LAZORČÁK VLADIMÍR so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, urgentná medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Peteja Michal
Lekár PETEJA MICHAL so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Pastirčáková Daniela
Lekárka PASTIRČÁKOVÁ DANIELA so špecializáciami pediatria, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach wesper, s.r.o., REHAPED, s.r.o.
Prešov
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj, REHAPED, s.r.o., Komenského 4985/20, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Řepíková Alena
Lekárka ŘEPÍKOVÁ ALENA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
MUDr. Židovská Janka
Zubný lekár ŽIDOVSKÁ JANKA so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Janka Židovská, stomatológia
Prešov
MUDr. Janka Židovská, stomatológia, Nám.Osloboditeľov 15, 08005 Prešov, Prešovský kraj
Kundek Michal
Asistent KUNDEK MICHAL so špecializáciami anestéziológia a intenzívna starostlivosť, zdravotnícky záchranár - úplné stredné odborné štúdium pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PR Slovakia, spol. s r. o.
Prešov
PR Slovakia, spol. s r. o., Čapajevova 23- pre ados, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Ilčin Mikuláš
Lekár ILČIN MIKULÁŠ so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Sabinov, n.o., ECCE MEDICA, s.r.o.
Prešov
Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 1, 08301 Sabinov, Prešovský kraj, ECCE MEDICA, s.r.o., Pri Hati 700/45, 08005 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Harčarík Jozef
Lekár HARČARÍK JOZEF so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
Kmecová Eva
Sestra KMECOVÁ EVA so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v onkológii pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Gréckokatolícka charita Prešov
Prešov
Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Kolodžejová Beáta
Zubná lekárka KOLODŽEJOVÁ BEÁTA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DENTS s.r.o.,
Prešov
DENTS s.r.o.,, Sládkovičova 25, 08001 Prešov, Prešovský kraj
MUDr. Vrbová Zuzana
Lekárka VRBOVÁ ZUZANA so špecializáciami pediatria, neonatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov, 08181 PREŠOV
Longauerová Monika
Iná zdravotnícka pracovníčka LONGAUEROVÁ MONIKA so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PSYCHO - REHAB, s.r.o.,
Prešov
PSYCHO - REHAB, s.r.o.,, Čapajevova 27, 08001 Prešov, Prešovský kraj
Malatincová Antónia
Sestra MALATINCOVÁ ANTÓNIA so špecializáciami ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, ošetrovateľstvo - vysokoškolské magisterské štúdium pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Gréckokatolícka charita Prešov
Prešov
Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 08001 Prešov, Prešovský kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | VV Design | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2019 Databáza lekárov na Slovensku.
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.