Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Lekári Banská Bystrica

MUDr. Ivan Štefan
Lekár IVAN Štefan so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Jančo Ladislav
Lekár JANČO Ladislav so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Libič Ivan
Lekár LIBIČ Ivan so špecializáciami chirurgia, ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení DETEKT s.r.o.
Banská Bystrica
DETEKT s.r.o., Na Karlove 5, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Miháliková Ľubica
Lekárka MIHÁLIKOVÁ Ľubica so špecializáciami pediatria, neonatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Imrichová Mária
Zubná lekárka IMRICHOVÁ Mária so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Orthodontia BB, s.r.o.
Banská Bystrica
Orthodontia BB, s.r.o., 97401 Banská Bystrica
MUDr. Radimáková Dagmar
Lekárka RADIMÁKOVÁ DAGMAR so špecializáciami vnútorné lekárstvo, nefrológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou PARTIZÁNSKE, n.o., VK Dial s.r.o.
Banská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou PARTIZÁNSKE, n.o., Nová nemocnica 511, 95814 Partizánske, Trenčiansky kraj, VK Dial s.r.o., Švermova 49B, 97404 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Valachová Iveta
Lekárka VALACHOVÁ Iveta so špecializáciami pediatria, pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, NÁMESTIE L.SVOBODU 4, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Maťašová Soňa
Lekárka MAŤAŠOVÁ Soňa so špecializáciami vnútorné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAMED, spol. s r.o.
Banská Bystrica
NOVAMED, spol. s r.o., Bernolákova 10, 97405 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Ševc Ján
Lekár ŠEVC Ján so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Jakubíková Klára
Lekárka JAKUBÍKOVÁ Klára so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
Michalcová Vlasta
Sestra MICHALCOVÁ Vlasta so špecializáciou sestra pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ružena Poláčiková - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti SESTRIČKA
Banská Bystrica
Ružena Poláčiková - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti SESTRIČKA, 97401 Banská Bystrica 1
MUDr. Gábor Drahoslav
Lekár GÁBOR Drahoslav so špecializáciou klinická biochémia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Velická Margaréta
Lekár VELICKÁ Margaréta so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Margaréta Velická, psychiater
Banská Bystrica
MUDr. Margaréta Velická, psychiater, Bakossova 10, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Vozár Matej
Lekár Vozár Matej so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Banská Bystrica
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Michalidesová Anna
Lekárka MICHALIDESOVÁ Anna so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Anna Michalidesová, odborná lekárka
Banská Bystrica
MUDr. Anna Michalidesová, odborná lekárka, Sládkovičova 7/A, 97405 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Mesíková Erika
Iná zdravotnícka pracovníčka MESÍKOVÁ Erika so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PhDr. Erika Mesíková, odborná lekárka
Banská Bystrica
PhDr. Erika Mesíková, odborná lekárka, Kuzmányho 16, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Kocúrová Martina
Iná zdravotnícka pracovníčka KOCÚROVÁ Martina so špecializáciami klinická psychológia, dopravná psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Jendrušáková Miroslava
Lekárka JENDRUŠÁKOVÁ Miroslava so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Legíň Pavol
Lekár LEGÍŇ Pavol so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Rychtárechová Alena
Lekárka RYCHTÁRECHOVÁ Alena so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr.Alena Rychtárechová, odborný lekár
Banská Bystrica
MUDr.Alena Rychtárechová, odborný lekár, Kapitulská 7, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Ondrušová Eva
Lekárka ONDRUŠOVÁ Eva so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Eva Ondrušová, pediater
Banská Bystrica
MUDr. Eva Ondrušová, pediater, Rudohorská 27, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Oslanec Jozef
Lekár OSLANEC Jozef so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach DOM OKA s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
DOM OKA s.r.o., HLAVNÉ NÁMESTIE 3, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Mika Karol
Lekár MIKA Karol so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Karol Mika, praktický lekár pre dospelých
Banská Bystrica
MUDr. Karol Mika, praktický lekár pre dospelých, 97404 Banská Bystrica
MUDr. Jančová Mária
Lekárka JANČOVÁ Mária so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Sempervivum s.r.o., MUDr. Mária Jančová, praktický lekár pre dospelých
Banská Bystrica
Sempervivum s.r.o., Kordíky 126, 97634 Tajov, Banskobystrický kraj, MUDr. Mária Jančová, praktický lekár pre dospelých, Partizánska cesta 12, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Draková Elena
Lekárka DRAKOVÁ Elena so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Sempervivum s.r.o., MUDr. Elena Draková, všeobecný lekár
Banská Bystrica
Sempervivum s.r.o., Kordíky 126, 97634 Tajov, Banskobystrický kraj, MUDr. Elena Draková, všeobecný lekár, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Matulová Renáta
Sestra MATULOVÁ Renáta so špecializáciou sestra pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Diecézna charita Banská Bystrica
Banská Bystrica
Diecézna charita Banská Bystrica, Tibora Andrašovana 44, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Lukáčová Anna
Lekárka LUKÁČOVÁ Anna so špecializáciou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DPC, spol. s r.o.
Banská Bystrica
DPC, spol. s r.o., Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Jašíková Anna
Zubná lekárka JAŠÍKOVÁ Anna so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Dental Care BB, s.r.o.
Banská Bystrica
Dental Care BB, s.r.o., Janka Kráľa 4, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Kochaníková Zita
Iná zdravotnícka pracovníčka KOCHANÍKOVÁ Zita so špecializáciami klinická psychológia, dopravná psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ZITAKO, s.r.o.
Banská Bystrica
ZITAKO, s.r.o., Terézie Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Hrobárová Beata
Lekárka HROBÁROVÁ Beata so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Beata Hrobárová, odborný lekár
Banská Bystrica
MUDr. Beata Hrobárová, odborný lekár, Horná 60, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Roháč Ľubomír
Lekár ROHÁČ Ľubomír so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ORLoj, s.r.o.
Banská Bystrica
ORLoj, s.r.o., Horná 60, 97400 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Kanátová Nadežda
Lekárka KANÁTOVÁ Nadežda so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ESTETIC STUDIO, s.r.o.
Banská Bystrica
ESTETIC STUDIO, s.r.o., Dolná 38, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Eliášová Tatiana
Lekárka ELIÁŠOVÁ Tatiana so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Tatiana Eliášová, odborný lekár
Banská Bystrica
MUDr. Tatiana Eliášová, odborný lekár, Dolná 72, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Schvarcz Pavel
Lekár SCHVARCZ Pavel so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Valašťanová Eva
Lekárka VALAŠŤANOVÁ Eva so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Eva Valašťanová, pediater
Banská Bystrica
MUDr. Eva Valašťanová, pediater, Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Geistová Tatiana
Lekárka GEISTOVÁ Tatiana so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Hálová Katarína
Lekárka HÁLOVÁ Katarína so špecializáciami pediatria, všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, NÁMESTIE L.SVOBODU 4, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Kemková Daniela
Lekárka KEMKOVÁ Daniela so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
Homolová Mária
Iná zdravotnícka pracovníčka HOMOLOVÁ Mária so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PhDr. Mária Homolová
Banská Bystrica
PhDr. Mária Homolová, Bottova 1, 97611 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Schindler Fridrich
Zubný lekár SCHINDLER Fridrich so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Fridrich Schindler, zubný lekár
Banská Bystrica
MUDr. Fridrich Schindler, zubný lekár, Bernolákova 10, 97405 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Švantnerová Ľubica
Lekárka ŠVANTNEROVÁ Ľubica so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Ľubica Švantnerová, praktický lekár pre deti a dorast a dorastový lekár
Banská Bystrica
MUDr. Ľubica Švantnerová, praktický lekár pre deti a dorast a dorastový lekár, Trieda SNP 53, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Rybár Ivan
Lekár RYBÁR Ivan so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Banská Bystrica
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Móciková Ingrid
Lekárka MÓCIKOVÁ Ingrid so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Okálová Dagmar
Lekárka OKÁLOVÁ Dagmar so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Dagmar Okálová, odborný lekár
Banská Bystrica
MUDr. Dagmar Okálová, odborný lekár, Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Jendrušák Jozef
Lekár JENDRUŠÁK Jozef so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, klinická onkológia, neznámy kód špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení OGAMA s.r.o.
Banská Bystrica
OGAMA s.r.o., Kyjevské námestie 9, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Ivančíková Ľudmila
Lekárka IVANČÍKOVÁ Ľudmila so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Ivančíková s.r.o.
Banská Bystrica
MUDr. Ivančíková s.r.o., Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Böhmerová Silvia
Lekárka BÖHMEROVÁ Silvia so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAMED, spol. s r.o.
Banská Bystrica
NOVAMED, spol. s r.o., Bernolákova 10, 97405 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Čellárová Erika
Lekárka ČELLÁROVÁ Erika so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Novotný Ján
Lekár NOVOTNÝ Ján so špecializáciami chirurgia, detská chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, NÁMESTIE L.SVOBODU 4, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Rafaj Vladimír
Zubný lekár RAFAJ Vladimír so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Vladimír Rafaj, stomatológ
Banská Bystrica
MUDr. Vladimír Rafaj, stomatológ, Horná 67, 97401 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2020 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.