Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Lekári Brezno

MUDr. Marková Jana
Lekárka MARKOVÁ Jana so špecializáciami pediatria, pediatrická nefrológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Štric Martin
Lekár ŠTRIC Martin so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaci v zdravotníckom zariadení SABA - GYN s.r.o.
Brezno
SABA - GYN s.r.o., ČSA 72/62, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj, SABA - GYN s.r.o., ČSA 72/62, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Lepková Dana
Zubná lekárka LEPKOVÁ Dana so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach DL smile, s.r.o., ARTDENT s.r.o.
Brezno
DL smile, s.r.o., Krížna 2, 97668 Heľpa, Banskobystrický kraj, ARTDENT s.r.o., Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Kilvádyová Božena
Lekárka KILVÁDYOVÁ Božena so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach BK - NATURMED, s.r.o., ÍSIS s.r.o.
Brezno
BK - NATURMED, s.r.o., L. Novomeského 1231/9, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj, ÍSIS s.r.o., M.R.Štefánika 11, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Kováčiková Ľuboslava
Lekárka KOVÁČIKOVÁ Ľuboslava so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Ľuboslava Kováčiková, odborná lekárka
Brezno
MUDr. Ľuboslava Kováčiková, odborná lekárka, Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj, MUDr. Ľuboslava Kováčiková, odborná lekárka, Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Krošláková Katarína
Zubná lekárka KROŠLÁKOVÁ Katarína so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach KROŠLÁK - DENT, s.r.o., MUDr. Katarína Krošláková, zubná lekárka
Brezno
KROŠLÁK - DENT, s.r.o., 97701 Brezno, MUDr. Katarína Krošláková, zubná lekárka, Nám.M.R.Štefánika 41/34, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Kamzíková Andrea
Zubná lekárka KAMZÍKOVÁ Andrea so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ARTDENT s.r.o.
Brezno
ARTDENT s.r.o., Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Krešáková Dagmar
Lekárka KREŠÁKOVÁ Dagmar so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, klinická onkológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj, Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Snárska Elena
Lekár SNÁRSKA Elena so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Adamčáková Jana
Lekárka ADAMČÁKOVÁ Jana so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Antal Ondrej
Lekár ANTAL Ondrej so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Ondrej Antal, odborný lekár
Brezno
MUDr. Ondrej Antal, odborný lekár, Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Volentierová Zdena
Lekárka VOLENTIEROVÁ Zdena so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Švantner Juraj
Lekár ŠVANTNER Juraj so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení SABA - GYN s.r.o.
Brezno
SABA - GYN s.r.o., ČSA 72/62, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Švantnerová Slávka
Zubná lekárka ŠVANTNEROVÁ Slávka so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach ARTDENT s.r.o., MUDr. Slávka Švantnerová, stomatológ
Brezno
ARTDENT s.r.o., Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj, MUDr. Slávka Švantnerová, stomatológ, Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Rešutík Stanislav
Lekár REŠUTÍK Stanislav so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Stanislav Rešutík, odborný lekár
Brezno
MUDr. Stanislav Rešutík, odborný lekár, Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Krajč Miloš
Zubný lekár KRAJČ Miloš so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Miloš Krajč, stomatológia, stomatologická protetika
Brezno
MUDr. Miloš Krajč, stomatológia, stomatologická protetika, Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Richter Erik
Lekár RICHTER Erik so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach EUROMEDIKIDS, s.r.o., MUDr. Erik Richter, praktický lekár pre deti a dorast
Brezno
EUROMEDIKIDS, s.r.o., Malinovského 2/A, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj, MUDr. Erik Richter, praktický lekár pre deti a dorast, Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Uhríková Oľga
Lekárka UHRÍKOVÁ Oľga so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Oľga Uhríková, odborný lekár
Brezno
MUDr. Oľga Uhríková, odborný lekár, Rázusova 39, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj, MUDr. Oľga Uhríková, odborný lekár, Rázusova 39, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Stahovec Jaromír
Zubný lekár STAHOVEC Jaromír so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach ARTDENT s.r.o., MUDr. Jaromír Stahovec, stomatológ
Brezno
ARTDENT s.r.o., Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj, MUDr. Jaromír Stahovec, stomatológ, ČSA 18, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Pavúková Eva
Lekárka PAVÚKOVÁ Eva so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Eva Pavúková, odborný lekár
Brezno
MUDr. Eva Pavúková, odborný lekár, Malinovského 2/A, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Tkáčik Jozef
Lekár TKÁČIK Jozef so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení BREZNIANSKE CENTRUM GASTROENTEROLÓGIE s.r.o.
Brezno
BREZNIANSKE CENTRUM GASTROENTEROLÓGIE s.r.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Ponický Pavel
Zubný lekár PONICKÝ Pavel so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Pavel Ponický, zubný lekár
Brezno
MUDr. Pavel Ponický, zubný lekár, Vránskeho 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Kordíková Juaneta
Zubná lekárka KORDÍKOVÁ Juaneta so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach ARTDENT s.r.o., MUDr. Juanete Kordíková, stomatológia
Brezno
ARTDENT s.r.o., Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj, MUDr. Juanete Kordíková, stomatológia, Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Virágová Zuzana
Lekárka VIRÁGOVÁ ZUZANA so špecializáciou rádiológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach SCHNEIDER RTG-BB, spol. s r.o., Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
SCHNEIDER RTG-BB, spol. s r.o., 08001 Prešov, Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
Erbertová Zuzana
Iná zdravotnícka pracovníčka ERBERTOVÁ Zuzana so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. Zuzana Erbertová, odborný lekár
Brezno
Mgr. Zuzana Erbertová, odborný lekár, Malinovského 2/A, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Molčáni Pavel
Zubný lekár MOLČÁNI Pavel so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Zubná ambulancia Michalová s.r.o., ARTDENT s.r.o.
Brezno
Zubná ambulancia Michalová s.r.o., 97657 Michalová, ARTDENT s.r.o., Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Lukáč Vladimír
Lekár LUKÁČ Vladimír so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Saktor Peter
Lekár SAKTOR Peter so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Uhríková Ina
Zubná lekárka UHRÍKOVÁ Ina so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach IMAdent s.r.o., ARTDENT s.r.o.
Brezno
IMAdent s.r.o., 97701 Brezno, ARTDENT s.r.o., Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Dubíny Ivan
Lekár DUBÍNY Ivan so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Droppa Ivan
Lekár DROPPA Ivan so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. KÜhnelová Viera
Lekárka KÜHNELOVÁ Viera so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení AREN, s.r.o.
Brezno
AREN, s.r.o., Kiepka 495/7, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Nosková Zora
Zubná lekárka NOSKOVÁ Zora so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Zora Nosková, stomatológ
Brezno
MUDr. Zora Nosková, stomatológ, Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Pástor Pavel
Lekár PÁSTOR Pavel so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Zvaríková Veronika
Lekárka ZVARÍKOVÁ Veronika so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Vaník Vladimír
Lekár VANÍK Vladimír so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Latináková Anna
Lekárka LATINÁKOVÁ Anna so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Bučko Anton
Lekár BUČKO Anton so špecializáciami chirurgia, cievna chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Kapustová Iveta
Lekárka KAPUSTOVÁ Iveta so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Marušková Anna
Lekárka MARUŠKOVÁ Anna so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Antalík Ľubomír
Lekár ANTALÍK Ľubomír so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj, Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Wolframová Eva
Lekárka WOLFRAMOVÁ Eva so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Eva Wolframová
Brezno
MUDr. Eva Wolframová, Banisko 1, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Kreutz František
Lekár KREUTZ František so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Suchánková Eva
Lekárka SUCHÁNKOVÁ EVA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Venglarčík Ján
Lekár VENGLARČÍK Ján so špecializáciami chirurgia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Zachar Ľubomír
Lekár ZACHAR Ľubomír so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach ÍSIS s.r.o., MUDr. Ľubomír Zachar, všeobecný lekár
Brezno
ÍSIS s.r.o., M.R.Štefánika 11, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj, MUDr. Ľubomír Zachar, všeobecný lekár, Štúrova 49, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Surový Norbert
Lekár SUROVÝ Norbert so špecializáciou pediatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Chudík Alexander
Lekár CHUDÍK Alexander so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, gynekologická urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj, Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Višňovská Zuzana
Lekár VIŠŇOVSKÁ Zuzana so špecializáciami vnútorné lekárstvo, nefrológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 97742 Brezno, Banskobystrický kraj
MUDr. Hudec Vladimír
Lekár HUDEC Vladimír so špecializáciami všeobecné lekárstvo, geriatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ÍSIS s.r.o.
Brezno
ÍSIS s.r.o., M.R.Štefánika 11, 97701 Brezno, Banskobystrický kraj
Stránky 1 2

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Zoznam všech lekárov slovenskej lekarskej komory | Katalóg slovenských zubárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2024 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.