Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Lekári Čadca

MUDr. Kurucár Milan
Lekár KURUCÁR MILAN so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MICUR, s.r.o., ARGO, s.r.o.
Čadca
MICUR, s.r.o., 02204 Čadca, ARGO, s.r.o., Rieka 1333, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Bajcar Štefan
Lekár BAJCAR ŠTEFAN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MEDCENTRUM, s.r.o., ARGO, s.r.o.
Čadca
MEDCENTRUM, s.r.o., J.Milca 33, 01001 Žilina, Žilinský kraj, ARGO, s.r.o., Rieka 1333, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Poláková Ľubica
Lekárka POLÁKOVÁ ĽUBICA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení FEMINA GYN, s.r.o.
Čadca
FEMINA GYN, s.r.o., Palárikova 2311, 02204 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Švehla Peter
Lekár ŠVEHLA PETER so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Lariš Vladimír
Lekár LARIŠ VLADIMÍR so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Glamošová Anna
Lekárka GLAMOŠOVÁ ANNA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. ANNA GLAMOŠOVÁ
Čadca
MUDr. ANNA GLAMOŠOVÁ, Palárikova 2659, 02351 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Nehaj Vladimír
Lekár NEHAJ VLADIMÍR so špecializáciami chirurgia, cievna chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Korbaš Peter
Lekár KORBAŠ PETER so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Peteraj Milan
Lekár PETERAJ MILAN so špecializáciami infektológia, pediatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Čuboň Peter
Lekár ČUBOŇ PETER so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Tavač Miroslav
Lekár TAVAČ MIROSLAV so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Cvečko Boris
Lekár CVEČKO BORIS so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ENTERON, s.r.o.
Čadca
ENTERON, s.r.o., Palárikova 2311, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Kubjatko Ján
Lekár KUBJATKO JÁN so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Mačugová Ivana
Lekárka MAČUGOVÁ IVANA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Hubočan Pavel
Lekár HUBOČAN PAVEL so špecializáciami epidemiológia, verejné zdravotníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Drexler Silvester
Lekár DREXLER SILVESTER so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Valašíková Halina
Lekárka VALAŠÍKOVÁ HALINA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HSPS, s.r.o.
Čadca
HSPS, s.r.o., Horelica 80, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Žárská Georgína
Lekár ŽÁRSKÁ GEORGÍNA so špecializáciami neurológia, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach GIVA, s.r.o., Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
GIVA, s.r.o., Raková 57, 02351 Raková, Žilinský kraj, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Žárský Ivan
Lekár ŽÁRSKÝ IVAN so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Vojtášová Mária
Lekárka VOJTÁŠOVÁ MÁRIA so špecializáciami všeobecné lekárstvo, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MCC Services, s.r.o., ARGO, s.r.o.
Čadca
MCC Services, s.r.o., Moyzesova 1441, 02201 Čadca, Žilinský kraj, ARGO, s.r.o., Rieka 1333, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Bobek Richard
Lekár BOBEK RICHARD so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Kanabová Alena
Lekárka KANABOVÁ ALENA so špecializáciou reumatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení KANAMED s. r. o.
Čadca
KANAMED s. r. o., 02216 Čadca
MUDr. Janík Tibor
Lekár JANÍK TIBOR so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach CHIREMED, s. r. o., Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
CHIREMED, s. r. o., Pod Lachovcom 1727/55, 01841 Púchov, Trenčiansky kraj, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Drexlerová Margaréta
Lekárka DREXLEROVÁ MARGARÉTA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MEDREX, spol. s r. o., ARGO, s.r.o.
Čadca
MEDREX, spol. s r. o., Zákopčie 795, 02311 Zákopčie Stred, Žilinský kraj, ARGO, s.r.o., Rieka 1333, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Gajan Miroslav
Lekár GAJAN MIROSLAV so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Šmoldas Marian
Lekár ŠMOLDAS MARIAN so špecializáciami pediatria, dorastové lekárstvo, pediatrická endokrinológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Reháková Oľga
Lekárka REHÁKOVÁ OĽGA so špecializáciami pediatria, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach REHÁKOVCI, s.r.o., ARGO, s.r.o.
Čadca
REHÁKOVCI, s.r.o., Podzávoz 557, 02201 Čadca, Žilinský kraj, ARGO, s.r.o., Rieka 1333, 02201 Čadca, Žilinský kraj, REHÁKOVCI, s.r.o., Podzávoz 557, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Korček Vladimír
Lekár KORČEK VLADIMÍR so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach KOFIRE, s. r. o., ARGO, s.r.o.
Čadca
KOFIRE, s. r. o., Nová Bystrica 655, 02305 Nová Bystrica, Žilinský kraj, ARGO, s.r.o., Rieka 1333, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Pavlíčková Svetlana
Lekárka PAVLÍČKOVÁ SVETLANA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach PAVLIČKOVCI, spol. s.r.o., Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
PAVLIČKOVCI, spol. s.r.o., A. Hlinku 1453, 02201 Čadca, Žilinský kraj, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
Zbojan Ivan
Iný zdravotnícky pracovník ZBOJAN IVAN so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PhDr. ZBOJAN IVAN
Čadca
PhDr. ZBOJAN IVAN, 02201 Čadca
MUDr. Širanec Alojz
Lekár ŠIRANEC ALOJZ so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, klinická onkológia, onkológia v gynekológii, neznámy kód špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení širanec, s.r.o.
Čadca
širanec, s.r.o., Palárikova 2311, 02201 Čadca, Žilinský kraj, širanec, s.r.o., Palárikova 2311, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Gajdičiar Vladimír
Lekár GAJDIČIAR VLADIMÍR so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Gajdičiar, s.r.o., Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Gajdičiar, s.r.o., ul. 1 Mája 1367, 02302 Krásno nad Kysucou, Žilinský kraj, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Gulčík Tibor
Lekár GULČÍK TIBOR so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MUDr. Gulčík Tibor, s.r.o., Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
MUDr. Gulčík Tibor, s.r.o., Májová 1355, 02201 Čadca, Žilinský kraj, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Patyk Róbert
Lekár PATYK RÓBERT so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach CHIR - MEDICA, s.r.o., Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
CHIR - MEDICA, s.r.o., Belanského 1346, 02401 Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Lenhartová Beata
Lekárka LENHARTOVÁ BEATA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Šupola Dušan
Lekár ŠUPOLA DUŠAN so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ARGO, s.r.o.
Čadca
ARGO, s.r.o., Rieka 1333, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Višňáková Jana
Lekárka VIŠŇÁKOVÁ JANA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Vyšinský Pavol
Zubný lekár VYŠINSKÝ PAVOL so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach VYŠINSKÝ - DENT, s.r.o., PETRAMED, s.r.o.
Čadca
VYŠINSKÝ - DENT, s.r.o., Vyšný koniec 13, 02354 Turzovka, Žilinský kraj, PETRAMED, s.r.o., Ulica Slovenských dobrovoľníkov, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Štefancová Drahoslava
Lekárka ŠTEFANCOVÁ DRAHOSLAVA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach AVAIN, s.r.o., Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
AVAIN, s.r.o., Palárikova 2311, 02201 Čadca, Žilinský kraj, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Nehajová Elena
Lekárka NEHAJOVÁ ELENA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DIABETOLÓGIA, s.r.o.
Čadca
DIABETOLÓGIA, s.r.o., 02201 Čadca
MUDr. Marec Jozef
Lekár MAREC JOZEF so špecializáciou pediatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Sálusová Veronika
Zubná lekárka SÁLUSOVÁ VERONIKA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach PETRAMED, s.r.o., MUDr. SÁLUSOVÁ VERONIKA
Čadca
PETRAMED, s.r.o., Ulica Slovenských dobrovoľníkov, 02201 Čadca, Žilinský kraj, MUDr. SÁLUSOVÁ VERONIKA, 02201 Čadca
MUDr. Manicová Helena
Zubná lekárka MANICOVÁ HELENA so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PETRAMED, s.r.o.
Čadca
PETRAMED, s.r.o., Ulica Slovenských dobrovoľníkov, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Pavlusík Karol
Lekár PAVLUSÍK KAROL so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach KAGA Medic, s.r.o., ARGO, s.r.o.
Čadca
KAGA Medic, s.r.o., 02313 Čierne, ARGO, s.r.o., Rieka 1333, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Štibrániová Marta
Lekárka ŠTIBRÁNIOVÁ MARTA so špecializáciami pediatria, všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach ARGO, s.r.o., MUDr. ŠTIBRÁNIOVÁ MARTA
Čadca
ARGO, s.r.o., Rieka 1333, 02201 Čadca, Žilinský kraj, MUDr. ŠTIBRÁNIOVÁ MARTA, Palárikova 2311, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Stadtruckerová Júlia
Lekárka STADTRUCKEROVÁ JÚLIA so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, pediatrická gynekológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení FEMINA GYN, s.r.o.
Čadca
FEMINA GYN, s.r.o., Palárikova 2311, 02204 Čadca, Žilinský kraj
Liščáková Jana
Iná zdravotnícka pracovníčka LIŠČÁKOVÁ JANA so špecializáciou vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Michalíková Viera
Lekárka MICHALÍKOVÁ VIERA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach GYNMEDIK, s.r.o., Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Čadca
GYNMEDIK, s.r.o., ul.1.mája 28, 01001 Žilina, Žilinský kraj, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Paláriková 2311, 02216 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Kubalíková Anna
Lekárka KUBALÍKOVÁ ANNA so špecializáciou klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. ANNA KUBALÍKOVÁ
Čadca
MUDr. ANNA KUBALÍKOVÁ, Palárikova 2311, 02201 Čadca, Žilinský kraj
MUDr. Čechová Margita
Lekárka ČECHOVÁ MARGITA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach SENDYBORO, spol. s.r.o., ARGO, s.r.o.
Čadca
SENDYBORO, spol. s.r.o., Moyzesova 1441, 02201 Čadca, Žilinský kraj, ARGO, s.r.o., Rieka 1333, 02201 Čadca, Žilinský kraj
Stránky 1 2 3 4

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Zoznam všech lekárov slovenskej lekarskej komory | Katalóg slovenských zubárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2024 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.