Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Lekári Komárno

MUDr. Horváth Attila
Lekár HORVÁTH ATTILA so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení HOMEDIC s.r.o.
Komárno
HOMEDIC s.r.o., Elektrárenská cesta 156/3, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Oláh Gergely
Zubný lekár OLÁH GERGELY so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení OLÁH - DENT s.r.o.
Komárno
OLÁH - DENT s.r.o., Krymská 12, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Strhanová Daria
Lekárka STRHANOVÁ DARIA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení TABULA RASA s.r.o.
Komárno
TABULA RASA s.r.o., Pevnostný rad 18, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Podlupszki Csaba
Lekár PODLUPSZKI CSABA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ELIAS s.r.o.
Komárno
ELIAS s.r.o., nám. gen.Klapku 3, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Križalkovičová Kinga
Lekárka KRIŽALKOVIČOVÁ KINGA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MedHelp s.r.o., TOPMEDIC s.r.o.
Komárno
MedHelp s.r.o., Slobody 5, 94603 Kolárovo, Nitriansky kraj, TOPMEDIC s.r.o., M. Urbana 3384/32, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Kovács Štefan
Lekár KOVÁCS ŠTEFAN so špecializáciami chirurgia, cievna chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Frasch Katarína
Lekár FRASCH KATARÍNA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení OPTI-KOM s.r.o.
Komárno
OPTI-KOM s.r.o., Zdravcentrum, Senný trh 6, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Csekes Eduard
Lekár CSEKES EDUARD so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CHIRAM, s.r.o.
Komárno
CHIRAM, s.r.o., R. Seressa 4, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. CséplŐ Zsófia
Lekár CSÉPLŐ ZSÓFIA so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení BOMEDIK, s.r.o.
Komárno
BOMEDIK, s.r.o., Krivá 4, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Sebö Zsolt
Lekár SEBÖ ZSOLT so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Máthis Vojtech
Lekár MÁTHIS VOJTECH so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MEDINTER, s.r.o.
Komárno
MEDINTER, s.r.o., Rozmarínova 8, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Zajosová Noemi
Lekárka ZAJOSOVÁ NOEMI so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení FOVEA s.r.o.
Komárno
FOVEA s.r.o., Krížna 101, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
MUDr. Viola Peter
Lekár VIOLA PETER so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NeuroMedical, s.r.o.
Komárno
NeuroMedical, s.r.o., Holubárov 4/1938, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
MUDr. Both Ladislav
Lekár BOTH LADISLAV so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení SoXRa, s.r.o.
Komárno
SoXRa, s.r.o., Krivá 4, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Bóna Szilárd
Lekár BÓNA SZILÁRD so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Bonaxon s.r.o.
Komárno
Bonaxon s.r.o., Gy.Berecza 2120/26, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
MUDr. Samson Jozef
Lekár SAMSON JOZEF so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Neuroculus s.r.o.
Komárno
Neuroculus s.r.o., Biskupa Királya 25/31, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
MUDr. Nagy Peter
Lekár NAGY PETER so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení OFT - IRIS s.r.o.
Komárno
OFT - IRIS s.r.o., Gazdovská 38, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Hanáčková Eva
Lekárka HANÁČKOVÁ EVA so špecializáciami neurológia, pediatrická neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj, FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Rosinská Oľga
Lekár ROSINSKÁ OĽGA so špecializáciami klinická onkológia, radiačná onkológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Podmanický Dušan
Lekár PODMANICKÝ DUŠAN so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MediKom s.r.o.
Komárno
MediKom s.r.o., Pohraničná 894/13, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. SebŐová Judita
Lekárka SEBŐOVÁ JUDITA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HILARION s.r.o.
Komárno
HILARION s.r.o., Pevnostný rad 18, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
MUDr. Pelikánová Anikó
Zubná lekárka PELIKÁNOVÁ ANIKÓ so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach zuby 1111, s.r.o., P-DENT, s.r.o.
Komárno
zuby 1111, s.r.o., Košická 663/14, 94501 Komárno, Nitriansky kraj, P-DENT, s.r.o., Kostolná 19, 94504 Komárno, Nitriansky kraj, P-DENT, s.r.o., Kostolná 19, 94504 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Nagy Ildikó
Lekár NAGY ILDIKÓ so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MedHelp s.r.o., Med-Home, s.r.o.
Komárno
MedHelp s.r.o., Slobody 5, 94603 Kolárovo, Nitriansky kraj, Med-Home, s.r.o., Baštová 11, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
MUDr. Zsapková Klaudia
Lekárka ZSAPKOVÁ KLAUDIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
Tömösközyová Viola
Iná zdravotnícka pracovníčka TÖMÖSKÖZYOVÁ VIOLA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Benyó Zoltán
Lekár BENYÓ ZOLTÁN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Viola Miklós
Lekár VIOLA MIKLÓS so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MEDCHIR, s.r.o.
Komárno
MEDCHIR, s.r.o., Krivá 8, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Konkolovská Eva
Lekár KONKOLOVSKÁ EVA so špecializáciami klinická onkológia, radiačná onkológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ZDRAVSPOL, spol.s.r.o.
Komárno
ZDRAVSPOL, spol.s.r.o., Orechový rad 5, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Škodáček Gustáv
Lekár ŠKODÁČEK GUSTÁV so špecializáciami chirurgia, detská chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj, FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Baráth Ladislav
Lekár BARÁTH LADISLAV so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Žák Pavol
Lekár ŽÁK PAVOL so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení VIA FEM s.r.o.
Komárno
VIA FEM s.r.o., Ul. Gazdovská 35/20, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Maraky Alexander
Lekár MARAKY ALEXANDER so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Vadass Pál
Lekár Vadass Pál so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Žoldošová Mária
Lekárka ŽOLDOŠOVÁ MÁRIA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MEDINTERNA s.r.o.
Komárno
MEDINTERNA s.r.o., Košická 18/75, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Mucha Pavol
Lekár MUCHA PAVOL so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Herdicsová Magdaléna
Lekárka HERDICSOVÁ MAGDALÉNA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PREMED - OKO s.r.o.
Komárno
PREMED - OKO s.r.o., Mesačná 30, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
MUDr. Vicena Július
Lekár VICENA JÚLIUS so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FEMINA - V, spol. s r.o.
Komárno
FEMINA - V, spol. s r.o., Pohraničná 1, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Baštrnák František
Lekár BAŠTRNÁK FRANTIŠEK so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MediKom s.r.o.
Komárno
MediKom s.r.o., Pohraničná 894/13, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Tvrdoň Ladislav
Zubný lekár TVRDOŇ LADISLAV so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení P-DENT, s.r.o.
Komárno
P-DENT, s.r.o., Kostolná 19, 94504 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Kuchtová Helena
Lekárka KUCHTOVÁ HELENA so špecializáciami infektológia, pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. PetŐczová Mária
Lekárka PETŐCZOVÁ MÁRIA so špecializáciami všeobecné lekárstvo, geriatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Máriási Ladislav
Lekár MÁRIÁSI LADISLAV so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MEDCHIR, s.r.o.
Komárno
MEDCHIR, s.r.o., Krivá 8, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Halmová Ľubomíra
Lekárka HALMOVÁ ĽUBOMÍRA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HALGYN s.r.o.
Komárno
HALGYN s.r.o., Rozmarínová 3, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
MUDr. Zaťko Vojtech
Lekár ZAŤKO VOJTECH so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. VOJTECH ZAŤKO
Komárno
MUDr. VOJTECH ZAŤKO, Rákocziho 11, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
MUDr. Lehotský Radoslav
Lekár LEHOTSKÝ RADOSLAV so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach FORLIFE n.o., MEDCHIR, s.r.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj, MEDCHIR, s.r.o., Krivá 8, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Tóth Peter
Lekár TÓTH PETER so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení FORLIFE n.o.
Komárno
FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj, FORLIFE n.o., Mederčská 39, 94575 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Mezeyová Margita
Lekárka MEZEYOVÁ MARGITA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MEDLAR, s.r.o.
Komárno
MEDLAR, s.r.o., M.R. Štefánika 2, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
MUDr. Samsonová Alena
Lekárka SAMSONOVÁ ALENA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Neuroculus s.r.o.
Komárno
Neuroculus s.r.o., Biskupa Királya 25/31, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
MUDr. Stehliková Ružena
Lekárka STEHLIKOVÁ RUŽENA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MedHelp s.r.o., STEHLEK s.r.o.
Komárno
MedHelp s.r.o., Slobody 5, 94603 Kolárovo, Nitriansky kraj, STEHLEK s.r.o., Mederčská 24/16, 94501 Komárno, Nitriansky kraj
MUDr. Svoreň Peter
Lekár SVOREŇ PETER so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Medicus plus s.r.o.
Komárno
Medicus plus s.r.o., Rozmarínová 20, 94501 Komárno, Banskobystrický kraj
Stránky 1 2 3 4

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Zoznam všech lekárov slovenskej lekarskej komory | Katalóg slovenských zubárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2024 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.