Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Lekári Košice

MUDr. Talán Vladimír
Lekár TALÁN VLADIMÍR so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení OKIA, s.r.o.
Košice
OKIA, s.r.o., Južná trieda 24, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Timko Roman
Lekár TIMKO ROMAN so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení wesper, s.r.o.
Košice
wesper, s.r.o., Garbiarska 16, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Hendelová Marta
Lekárka HENDELOVÁ MARTA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HEKU - MED s.r.o.
Košice
HEKU - MED s.r.o., Hlavná 81, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Gombošová Laura
Lekárka GOMBOŠOVÁ LAURA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Dianišková Katarína
Lekárka DIANIŠKOVÁ KATARÍNA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Kaffanová Jana
Lekárka KAFFANOVÁ JANA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Katuščáková Mária
Lekárka KATUŠČÁKOVÁ MÁRIA so špecializáciami neurológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Lehocká Anna
Lekár LEHOCKÁ ANNA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení LEHA, s.r.o.
Košice
LEHA, s.r.o., Ladožská 11, 04001 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Moravská Monika
Lekár MORAVSKÁ MONIKA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Centrum zraku s.r.o., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Centrum zraku s.r.o., Tr. KVP 1/3111, 04023 Košice 2, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Makšim Peter
Lekár MAKŠIM PETER so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, urgentná medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Záchranná služba Košice
Košice
Záchranná služba Košice, 04190 Košice
MUDr. Démant Andrej
Lekár DÉMANT ANDREJ so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Bonková Zlatica
Lekárka BONKOVÁ ZLATICA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o.
Košice
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Grossmanová Ľudmila
Lekárka GROSSMANOVÁ ĽUDMILA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach PEDIATRIA - ŠACA, s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
PEDIATRIA - ŠACA, s.r.o., Nám.Oceliarov 23, 04015 Košice 2, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Tomková Jana
Zubná lekárka TOMKOVÁ JANA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení TOMKA DENT s.r.o.
Košice
TOMKA DENT s.r.o., slovenskej jednoty 46, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Rozprávka Pavol
Lekár ROZPRÁVKA PAVOL so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach RS - TRADE s.r.o., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
RS - TRADE s.r.o., Slavkovská 18, 04001 Košice, Košický kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Račeková Natália
Lekárka RAČEKOVÁ NATÁLIA so špecializáciami pediatria, lekárska genetika pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HEMO MEDIKA spol. s r.o.
Košice
HEMO MEDIKA spol. s r.o., Zámočnícka 6, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Semjáková Valéria
Lekárka SEMJÁKOVÁ VALÉRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pracovné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Staššová Andrea
Zubná lekárka STAŠŠOVÁ ANDREA so špecializáciami stomatológia, neznámy kód špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení STADENT s.r.o.
Košice
STADENT s.r.o., 04023 Košice
MUDr. Sudzinová Valéria
Zubná lekárka SUDZINOVÁ VALÉRIA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení SUDENT s.r.o.
Košice
SUDENT s.r.o., Paulínyho 29, 04001 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Richtarčíková Gabriela
Lekárka RICHTARČÍKOVÁ GABRIELA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., MUDr. GABRIELA RICHTARČÍKOVÁ
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, MUDr. GABRIELA RICHTARČÍKOVÁ, Rastislavova 98, 04013 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Rojková Beáta
Lekárka ROJKOVÁ BEÁTA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Teššer Tomáš
Zubný lekár TEŠŠER TOMÁŠ so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení DENTE s.r.o.
Košice
DENTE s.r.o., Fejova 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Takáčová Viktória
Lekárka TAKÁČOVÁ VIKTÓRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická mikrobiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Grančičová Adriana
Zubná lekárka GRANČIČOVÁ ADRIANA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. ADRIANA GRANČIČOVÁ
Košice
MUDr. ADRIANA GRANČIČOVÁ, ZŠ. Užhorodská 39, 04022 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Ferko Jozef
Lekár FERKO JOZEF so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení 3 F s.r.o.
Košice
3 F s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Janeski Bore
Lekár JANESKI BORE so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Huňár Marián
Lekár HUŇÁR MARIÁN so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Bydlo Hubert
Lekár BYDLO HUBERT so špecializáciami všeobecné lekárstvo, letecké lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Terasa s.r.o., Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Lechmanová Mária
Lekárka LECHMANOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Lisá Valéria
Lekár LISÁ VALÉRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MEDI - LIVA s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
MEDI - LIVA s.r.o., Kostolná 1, 04442 Rozhanovce, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Juríková Danica
Lekárka JURÍKOVÁ DANICA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení INTERNO - KARDIO s.r.o.
Košice
INTERNO - KARDIO s.r.o., 04001 Košice, INTERNO - KARDIO s.r.o., 04001 Košice
MUDr. Mokriš Ivan
Lekár MOKRIŠ Ivan so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice
Košice
Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice, Murgašova 1, 04086 Košice, Košický kraj
MUDr. Čider Vladimír
Lekár ČIDER VLADIMÍR so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. VLADIMÍR ČIDER
Košice
MUDr. VLADIMÍR ČIDER, Tr. SNP 1, 04011 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Jacková Eva
Lekárka JACKOVÁ EVA so špecializáciami pediatria, neonatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Hančikovská Viera
Lekár HANČIKOVSKÁ VIERA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, služby zdravia pri práci pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MEDIVICI s.r.o., Poliklinika Terasa s.r.o.
Košice
MEDIVICI s.r.o., Kalinovská 10, 04022 Košice 3, Košický kraj, Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011 Košice 2, Košický kraj
MUDr. Holuby Viliam
Lekár Holuby Viliam so špecializáciami vnútorné lekárstvo, chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MEDI-CARE s.r.o.
Košice
MEDI-CARE s.r.o., Americká trieda 17, 04013 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Feketeová Eva
Lekárka FEKETEOVÁ EVA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Gdovinová Zuzana
Lekárka GDOVINOVÁ ZUZANA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Takáč Peter
Lekár TAKÁČ PETER so špecializáciami vnútorné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, geriatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Toropilová Mária
Lekárka TOROPILOVÁ MÁRIA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení SUPREMA s.r.o
Košice
SUPREMA s.r.o, Bukovecká 16, 04012 Košice 4, Košický kraj
MUDr. Potočňáková Ľudmila
Lekárka POTOČŇÁKOVÁ ĽUDMILA so špecializáciami pediatria, klinická biochémia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica Košice
KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, 04011 KOŠICE
MUDr. Plameňová Martina
Lekárka PLAMEŇOVÁ Martina so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaca v zdravotníckom zariadení NOVAPHARM, s.r.o.
Košice
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj, NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj
MUDr. Schréter Ivan
Lekár SCHRÉTER IVAN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, infektológia, hepatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Gálik Jaroslav
Lekár GÁLIK JAROSLAV so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Fialová Božena
Lekárka FIALOVÁ Božena so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Dziaková Miriam
Lekárka DZIAKOVÁ MIRIAM so špecializáciami pediatria, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach FORMULA SLOVAKIA s.r.o., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
FORMULA SLOVAKIA s.r.o., Prešovská 59, 82102 Bratislava II, Bratislavský kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Nagyová Mária
Lekárka Nagyová Mária so špecializáciami vnútorné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Cumulus s.r.o.
Košice
Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, 04001 Košice 1, Košický kraj
MUDr. Margová Viera
Lekárka MARGOVÁ VIERA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach VRANOVSKÁ NEMOCNICA, n.o.,, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, n.o.,, M. R. ŠTEFÁNIKA 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Kaiferová Jana
Zubná lekárka KAIFEROVÁ JANA so špecializáciami stomatológia, detské zubné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia, 04190 Košice
MUDr. Kmečová Ivica
Lekárka KMEČOVÁ IVICA so špecializáciami psychiatria, medicína drogových závislostí pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Košice
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice, Skladná 2, 04001 Košice 1, Košický kraj
Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 34

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Katalóg slovenských lekárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2020 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.