Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Lekári Levice

MUDr. Švec Ján
Lekár ŠVEC JÁN so špecializáciami chirurgia, cievna chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o.
Levice
Cievna chirurgická ambulancia, s.r.o., Kvetná 60, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Švecová Laura
Lekárka ŠVECOVÁ LAURA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PerDiem, s.r.o.
Levice
PerDiem, s.r.o., SNP 19, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Šimovič Juraj
Lekár ŠIMOVIČ JURAJ so špecializáciami vnútorné lekárstvo, nefrológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NIPA JS s.r.o.
Levice
NIPA JS s.r.o., M. R. Štefánika 19, 93401 Levice, Nitriansky kraj, NIPA JS s.r.o., M. R. Štefánika 19, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Szabová Dagmar
Lekárka SZABOVÁ DAGMAR so špecializáciou chirurgia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. SZABÓOVÁ DAGMAR
Levice
MUDr. SZABÓOVÁ DAGMAR, Vysoká 16, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Ďalogová Gertrúda
Lekárka ĎALOGOVÁ GERTRÚDA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., MEDIPAL, s.r.o.
Levice
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 94901 Nitra, Nitriansky kraj, MEDIPAL, s.r.o., Sv. Michala 32, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Muráni Jaromír
Lekár MURÁNI JAROMÍR so špecializáciami chirurgia, klinická onkológia, onkológia v chirurgii pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Onko-chirurgia Dr. Muráni, s.r.o.
Levice
Onko-chirurgia Dr. Muráni, s.r.o., ul. SNP 19, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Gergely Peter
Lekár GERGELY PETER so špecializáciou angiológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnice s poliklinikami n.o., KARDIO-ANGIO, s.r.o.
Levice
Nemocnice s poliklinikami n.o., Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra, Nitriansky kraj, KARDIO-ANGIO, s.r.o., Hviezdoslavova 19, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Michalcová Andrea
Lekárka MICHALCOVÁ Andrea so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ESTHÉ s.r.o.
Levice
ESTHÉ s.r.o., Námestie Hrdinov 15, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Kaszás Ladislav
Lekár KASZÁS LADISLAV so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení IRONMAN, spol. s r.o.
Levice
IRONMAN, spol. s r.o., Vojenská 18/2517, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Pecár Anton
Lekár PECÁR ANTON so špecializáciami telovýchovné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení SANFIT, s.r.o.
Levice
SANFIT, s.r.o., Javorová 52, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Birčák Peter
Lekár BIRČÁK PETER so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PAULE Medical s.r.o.
Levice
PAULE Medical s.r.o., Nábrežná 3, 93405 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Bakošová Zuzana
Lekárka BAKOŠOVÁ ZUZANA so špecializáciami oftalmológia, lekár bez špecializácie pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Nemocnice s poliklinikami n.o., OPTIKLINIK, s.r.o.
Levice
Nemocnice s poliklinikami n.o., Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra, Nitriansky kraj, OPTIKLINIK, s.r.o., Kpt. Nálepku 10, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Mészárošová Eva
Lekárka MÉSZÁROŠOVÁ EVA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, detská psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o.
Levice
Psychofit - detská psychiatrická ambulancia, s.r.o., 93405 Levice
MUDr. Palášti Peter
Lekár PALÁŠTI PETER so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MUDr.PALÁŠTI PETER, CS SALVUS spol. s r. o.
Levice
MUDr.PALÁŠTI PETER, Tyršova 8, 93701 Levice, Nitriansky kraj, CS SALVUS spol. s r. o., Kpt. Nálepku 32, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Uhnák Anton
Lekár UHNÁK ANTON so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. UHNÁK ANTON
Levice
MUDr. UHNÁK ANTON, SNP 19, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Urbančeková Slávka
Lekárka URBANČEKOVÁ SLÁVKA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MED-DERM, s.r.o.
Levice
MED-DERM, s.r.o., Námestie hrdinov 15, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Mančíková Iveta
Lekárka MANČÍKOVÁ IVETA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení VITAL, s.r.o.
Levice
VITAL, s.r.o., Hurbanova 3, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Špánitz Peter
Lekár ŠPÁNITZ PETER so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH, NOSPA s.r.o.
Levice
NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH, 91196 Trenčín, NOSPA s.r.o., Nábrežná 3, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Žuffová Katarína
Lekárka ŽUFFOVÁ KATARÍNA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení LEVDERMA, s.r.o.
Levice
LEVDERMA, s.r.o., 93401 Levice
MUDr. Schweier Mikuláš
Lekár SCHWEIER MIKULÁŠ so špecializáciou gastroenterológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Schweier GEA, s.r.o.
Levice
Schweier GEA, s.r.o., Tatranská 31/3161, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Schweierová Ildikó
Zubná lekárka SCHWEIEROVÁ ILDIKÓ so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. SCHWEIEROVÁ ILDIKÓ
Levice
ul. SNP 19. - Poliklinika (6. poschodie), Levice
MUDr. Földesi Marek
Lekár FÖLDESI MAREK so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení A-Z-Doc, s.r.o.
Levice
A-Z-Doc, s.r.o., SNP 19, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Parák Ján Ml.
Zubný lekár PARÁK JÁN ML. so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení DENTARS, s.r.o.
Levice
DENTARS, s.r.o., SNP 19, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Labajová Monika
Lekárka LABAJOVÁ MONIKA so špecializáciami pediatria, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Imunoalergológia LBM, s.r.o.
Levice
Imunoalergológia LBM, s.r.o., Zd. Nejedlého 29/2870, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Máčaj Rudolf
Lekár MÁČAJ RUDOLF so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Psychiatria s.r.o.
Levice
Psychiatria s.r.o., Nám. hrdinov 15, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Baranyai Alexander
Lekár BARANYAI ALEXANDER so špecializáciou kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení KARDIOCENTRUM LEVICE, s.r.o.
Levice
KARDIOCENTRUM LEVICE, s.r.o., Tatranská 7, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Braun Juraj
Lekár BRAUN JURAJ so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnice s poliklinikami n.o., TRINITA spol. s r.o.
Levice
Nemocnice s poliklinikami n.o., Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra, Nitriansky kraj, TRINITA spol. s r.o., L. Exnára 30, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Macášková Helena
Lekárka MACÁŠKOVÁ HELENA so špecializáciou klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ENAVALL, s.r.o.
Levice
ENAVALL, s.r.o., Nám. Hrdinov 15, 93480 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Filla František
Lekár FILLA FRANTIŠEK so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach FIFE, s.r.o., CS SALVUS spol. s r. o.
Levice
FIFE, s.r.o., Zbrojníky 19, 93555 Zbrojníky, Nitriansky kraj, CS SALVUS spol. s r. o., Kpt. Nálepku 32, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Mrázová Helena
Lekárka MRÁZOVÁ HELENA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HM Doc, s.r.o.
Levice
HM Doc, s.r.o., Sv. Michala 32, 93401 Levice, Nitriansky kraj
Zvodárová Lýdia
Iná zdravotnícka pracovníčka ZVODÁROVÁ LÝDIA so špecializáciami klinická psychológia, psychoterapia, dopravná psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PSYCHÉ Levice, s.r.o.
Levice
PSYCHÉ Levice, s.r.o., 93401 Levice
MUDr. Čellár Dušan
Lekár ČELLÁR DUŠAN so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, CS SALVUS spol. s r. o.
Levice
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca, CS SALVUS spol. s r. o., Kpt. Nálepku 32, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Bitarovská Eva
Lekár BITAROVSKÁ EVA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaci v zdravotníckom zariadení CELL B s.r.o.
Levice
CELL B s.r.o., Nábrežná 3- Interná ambulancia,, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Csendes Zoltán
Lekár CSENDES ZOLTÁN so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach CS SALVUS spol. s r. o., C-S-Z, spol. s.r.o.
Levice
CS SALVUS spol. s r. o., Kpt. Nálepku 32, 93401 Levice, Nitriansky kraj, C-S-Z, spol. s.r.o., Kpt. Nálepku č. 32, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Tóthová Katarína
Lekárka TÓTHOVÁ KATARÍNA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení EKAMED, s.r.o.
Levice
EKAMED, s.r.o., Tatranská 13, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Zuzčáková Klaudia
Lekárka ZUZČÁKOVÁ KLAUDIA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Nemocnice s poliklinikami n.o., GYNSERVIS, s.r.o.
Levice
Nemocnice s poliklinikami n.o., Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra, Nitriansky kraj, GYNSERVIS, s.r.o., Nám. hrdinov 13, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Mančík Gabriel
Lekár MANČÍK GABRIEL so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnice s poliklinikami n.o., VITAL, s.r.o.
Levice
Nemocnice s poliklinikami n.o., Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra, Nitriansky kraj, VITAL, s.r.o., Hurbanova 3, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Chlebová Zuzana
Zubná lekárka CHLEBOVÁ ZUZANA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. CHLEBOVÁ ZUZANA
Levice
MUDr. CHLEBOVÁ ZUZANA, 93401 Levice
MUDr. Pálová Marcela
Lekárka PÁLOVÁ MARCELA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MEDIPAL, s.r.o.
Levice
MEDIPAL, s.r.o., Sv. Michala 32, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Ondrášik Ján
Lekár ONDRÁŠIK JÁN so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. ONDRÁŠIK JÁN
Levice
MUDr. ONDRÁŠIK JÁN, SNP 19, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Šimková Otília
Lekárka ŠIMKOVÁ OTÍLIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. ŠIMKOVÁ OTÍLIA
Levice
MUDr. ŠIMKOVÁ OTÍLIA, ul. 29. augusta č. 2, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Ambrovičová Viera
Lekárka AMBROVIČOVÁ VIERA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckom zariadení CELL B s.r.o.
Levice
CELL B s.r.o., Nábrežná 3- Interná ambulancia,, 93401 Levice, Nitriansky kraj
Bugárová Milada
Iná zdravotnícka pracovníčka BUGÁROVÁ MILADA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení LOGOMI s.r.o.
Levice
LOGOMI s.r.o., Perecká 2971/30, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Mančíková Marta
Lekárka MANČÍKOVÁ MARTA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MM-MEDIKUS, s.r.o.
Levice
MM-MEDIKUS, s.r.o., SNP 19, 93401 Levice, Nitriansky kraj
Ághová Simona
Sestra ÁGHOVÁ SIMONA so špecializáciou ošetrovateľstvo – bakalárske štúdium pôsobiaca v zdravotníckom zariadení BEVA ISTOTA s.r.o.
Levice
BEVA ISTOTA s.r.o., 93401 Levice
MUDr. Nováková Eva
Lekárka NOVÁKOVÁ EVA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení BabyHoPe, s.r.o.
Levice
BabyHoPe, s.r.o., Z. Nejedlého 2878/61, 93405 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Földiová Dagmar
Lekárka FÖLDIOVÁ DAGMAR so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení HUMAX s.r.o.
Levice
HUMAX s.r.o., Nábrežná 3, 93405 Levice, Nitriansky kraj
Motková Iveta
Laborantka MOTKOVÁ IVETA so špecializáciou vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii pôsobiaca v zdravotníckom zariadení SANAT, spol. s.r.o.
Levice
SANAT, spol. s.r.o., Nábrežná 3, 93401 Levice, Nitriansky kraj
Melicherčíková Monika
Iná zdravotnícka pracovníčka MELICHERČÍKOVÁ MONIKA so špecializáciou klinická logopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. MELICHERČÍKOVÁ MONIKA
Levice
Mgr. MELICHERČÍKOVÁ MONIKA, SNP 19, 93401 Levice, Nitriansky kraj
MUDr. Švecová Lýdia
Lekárka ŠVECOVÁ LÝDIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Allmea, s.r.o.
Levice
Allmea, s.r.o., 93401 Levice
Stránky 1 2 3

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Zoznam všech lekárov slovenskej lekarskej komory | Katalóg slovenských zubárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2024 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.