Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Lekári Lučenec

MUDr. Rešetárová Mária
Lekárka REŠETÁROVÁ Mária so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Boldižárová Agáta
Lekárka BOLDIŽÁROVÁ AGÁTA so špecializáciami psychiatria, detská psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Džačarová Jana
Lekárka DŽAČAROVÁ JANA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Strapková Mária
Lekárka STRAPKOVÁ Mária so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach KARDIOMED s.r.o., MUDr. Mária Strapková, odborná lekárka
Lučenec
KARDIOMED s.r.o., P. Dobšinského 13, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj, MUDr. Mária Strapková, odborná lekárka, 98401 Lučenec, MUDr. Mária Strapková, odborná lekárka, 98401 Lučenec
MUDr. Hricová Marta
Lekárka HRICOVÁ Marta so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach REVITAMED s.r.o., PRO VITAE MEDIC, s.r.o.
Lučenec
REVITAMED s.r.o., Adyho 4624/34, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj, PRO VITAE MEDIC, s.r.o., P. Tótha 7A, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Magicová Elena
Lekárka MAGICOVÁ Elena so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Nagyová Melinda
Lekárka NAGYOVÁ Melinda so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Lakoštíková Miriam
Lekárka LAKOŠTÍKOVÁ Miriam so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatrická imunológia a alergiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ALERGOMEA s.r.o.
Lučenec
ALERGOMEA s.r.o., 98401 Lučenec
MUDr. Červenáková Andrea
Lekárka ČERVENÁKOVÁ Andrea so špecializáciou diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Ruman Gejza
Lekár RUMAN Gejza so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Benediktyová Margita
Lekárka BENEDIKTYOVÁ Margita so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DERMAL s.r.o.
Lučenec
DERMAL s.r.o., Ulica mieru 1390, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Galádová Ľubomíra
Lekárka GALÁDOVÁ Ľubomíra so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Pauerová Sylvia
Lekárka PAUEROVÁ Sylvia so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení IMUNOSPOL s.r.o.
Lučenec
IMUNOSPOL s.r.o., M. Nešpora 2518/4, 98403 Lučenec, Banskobystrický kraj, IMUNOSPOL s.r.o., M. Nešpora 2518/4, 98403 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Vrbjarová Renáta
Lekárka VRBJAROVÁ Renáta so špecializáciami pediatria, pediatrická neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Číčel Šimon
Lekár ČÍČEL Šimon so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Eichler Stanislav
Lekár EICHLER Stanislav so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Siviček Jozef
Lekár SIVIČEK Jozef so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., NEUROTEC s.r.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj, NEUROTEC s.r.o., Rúbanisko II, 98012 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Mózer Marian
Lekár MÓZER Marian so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Ľuptáková Jana
Lekárka ĽUPTÁKOVÁ Jana so špecializáciami všeobecné lekárstvo, endokrinológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení IVIMED s.r.o.
Lučenec
IVIMED s.r.o., Podjavorinskej 67, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Cseri Juraj
Lekár CSERI Juraj so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Malatincová Ivica
Lekárka MALATINCOVÁ Ivica so špecializáciami otorinolaryngológia, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MEDRIOS s.r.o., PRO VITAE MEDIC, s.r.o.
Lučenec
MEDRIOS s.r.o., Ulica Úzka 45/6, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj, PRO VITAE MEDIC, s.r.o., P. Tótha 7A, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Dovaľová Viola
Lekárka DOVAĽOVÁ Viola so špecializáciami infektológia, pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Červenák Milan
Lekár ČERVENÁK Milan so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Svorák Maroš
Lekár SVORÁK Maroš so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Gábor Miroslav
Lekár GÁBOR Miroslav so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Rendek Attila
Lekár RENDEK Attila so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Tomašovičová Katarína
Lekárka TOMAŠOVIČOVÁ Katarína so špecializáciami klinická onkológia, radiačná onkológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Slivka Rudolf
Lekár SLIVKA RUDOLF so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Rudolf Slivka, odborný lekár
Lučenec
MUDr. Rudolf Slivka, odborný lekár, Kpt. Nálepku č. 159, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Michalko Jozef
Zubný lekár MICHALKO Jozef so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MUDr. Jozef Michalko, stomatológ, MUDr. Igor Pajtáš, zubný lekár
Lučenec
MUDr. Jozef Michalko, stomatológ, 98401 Lučenec, MUDr. Igor Pajtáš, zubný lekár, Poliklinika Q, Rúbanisko II, 98403 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Tzirkasová Anna
Lekárka TZIRKASOVÁ Anna so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr.Anna Tzirkasová, neurológia
Lučenec
MUDr.Anna Tzirkasová, neurológia, Mieru 1390, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Pokorný Rudolf
Lekár POKORNÝ Rudolf so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Migasová Jana
Lekárka MIGASOVÁ Jana so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Žarnovičan Richard
Lekár ŽARNOVIČAN Richard so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Richard Žarnovičan, chirurgia, úrazová chirurgia
Lučenec
MUDr. Richard Žarnovičan, chirurgia, úrazová chirurgia, 98403 Lučenec, MUDr. Richard Žarnovičan, chirurgia, úrazová chirurgia, 98403 Lučenec
MUDr. Chebeň Tibor
Zubný lekár CHEBEŇ Tibor so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach NOVAPHARM, s.r.o., MUDr. Igor Pajtáš, zubný lekár
Lučenec
NOVAPHARM, s.r.o., Ul. Jána Pavla II 5, 04023 Košice, Košický kraj, MUDr. Igor Pajtáš, zubný lekár, Poliklinika Q, Rúbanisko II, 98403 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Vozárová Magdaléna
Lekárka VOZÁROVÁ Magdaléna so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Košťa Peter
Lekár KOŠŤA Peter so špecializáciami otorinolaryngológia, foniatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Pančík Peter
Zubný lekár PANČÍK Peter so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MUDr. Peter Pančík, stomatológ, MUDr. Igor Pajtáš, zubný lekár
Lučenec
MUDr. Peter Pančík, stomatológ, Šávoľská 1, 98601 Fiľakovo, Banskobystrický kraj, MUDr. Igor Pajtáš, zubný lekár, Poliklinika Q, Rúbanisko II, 98403 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Meňuš Valerian
Lekár MEŇUŠ Valerian so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MUDr. Valerian Meňuš, praktický lekár pre dospelých, PRO VITAE MEDIC, s.r.o.
Lučenec
MUDr. Valerian Meňuš, praktický lekár pre dospelých, Poliklinika Q, Rúbanisko II/77, 98403 Lučenec, Banskobystrický kraj, PRO VITAE MEDIC, s.r.o., P. Tótha 7A, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Benedikty Juraj
Lekár BENEDIKTY Juraj so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Juraj Benedikty, odborný lekár
Lučenec
MUDr. Juraj Benedikty, odborný lekár, Lúčna 28/2687, 98701 Lučenec, Banskobystrický kraj
Siranková Jana
Iná zdravotnícka pracovníčka SIRANKOVÁ Jana so špecializáciami klinická psychológia, dopravná psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. Jana Siranková, klinický psychológ
Lučenec
Mgr. Jana Siranková, klinický psychológ, Janka Kráľa 14, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Eichlerová Jana
Lekárka EICHLEROVÁ Jana so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Dokoupilová Soňa
Lekárka DOKOUPILOVÁ Soňa so špecializáciami dermatovenerológia, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach DERMAPRAKTIK s.r.o., PRO VITAE MEDIC, s.r.o.
Lučenec
DERMAPRAKTIK s.r.o., 98401 Lučenec, PRO VITAE MEDIC, s.r.o., P. Tótha 7A, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Striež Ivan
Lekár STRIEŽ Ivan so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Ivan Striež, odborný lekár
Lučenec
MUDr. Ivan Striež, odborný lekár, 98401 Lučenec
MUDr. Ivargová Erika
Lekárka IVARGOVÁ Erika so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Erika Ivargová, psychiatrička
Lučenec
MUDr. Erika Ivargová, psychiatrička, Masarykova 11-Zlatá ulička, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Zachar Ján
Lekár ZACHAR Ján so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hepatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Varga Csaba
Lekár VARGA Csaba so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Slivková Edita
Lekárka SLIVKOVÁ EDITA so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MUDr. Edita Slivková, odborný lekár, Občianske združenie PRO VITAE
Lučenec
MUDr. Edita Slivková, odborný lekár, Kpt. Nálepku 159, 98401 Lučenec, Banskobystrický kraj, Občianske združenie PRO VITAE, B. Nemcovej 21, 98403 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Švidraň Róbert
Lekár ŠVIDRAŇ Róbert so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Pauerová Tatiana
Lekárka PAUEROVÁ Tatiana so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení IMUNOSPOL s.r.o.
Lučenec
IMUNOSPOL s.r.o., M. Nešpora 2518/4, 98403 Lučenec, Banskobystrický kraj
MUDr. Gáfrik Jaroslav
Lekár GÁFRIK Jaroslav so špecializáciami ortopédia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení G-MEDIC, s.r.o.
Lučenec
G-MEDIC, s.r.o., 98403 Lučenec
Stránky 1 2 3 4

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Zoznam všech lekárov slovenskej lekarskej komory | Katalóg slovenských zubárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2024 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.