Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Lekári Revúca

MUDr. Rybárová Oľga
Lekárka RYBÁROVÁ Oľga so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaca v zdravotníckom zariadení OLMED s.r.o.
Revúca
OLMED s.r.o., I. Krasku 1120/7, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj, OLMED s.r.o., I. Krasku 1120/7, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Majlingová Dana
Lekárka MAJLINGOVÁ DANA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Dana Majlingová, odborná lekárka
Revúca
MUDr. Dana Majlingová, odborná lekárka, Clementisa 1165/19, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Sedláková Bibiana
Lekárka SEDLÁKOVÁ Bibiana so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, mamológia, neznámy kód špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení GYNOSAN, s.r.o.
Revúca
GYNOSAN, s.r.o., Muránska 1333/8, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Icsó János
Lekár ICSÓ János so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, neznámy kód špecializácie, geriatria pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., ŠPITÁLSKA 1, 04801 Rožňava, Košický kraj, Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Sviatková Marta
Lekárka SVIATKOVÁ Marta so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr.Marta Sviatková, praktický lekár pre deti a dorast
Revúca
MUDr.Marta Sviatková, praktický lekár pre deti a dorast, Remeselnícka 315/9, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Sedláková Knotková Jana
Lekárka SEDLÁKOVÁ KNOTKOVÁ Jana so špecializáciou pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Hudec Ivan
Lekár HUDEC Ivan so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MIRAMED s.r.o., MUDr. Ivan Hudec
Revúca
MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, MUDr. Ivan Hudec, Litovelská 25, 04901 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Hamar Radoslav
Lekár HAMAR Radoslav so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Šmotková Zuzana
Lekárka ŠMOTKOVÁ ZUZANA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Spišáková Viera
Lekárka SPIŠÁKOVÁ Viera so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Viera Spišáková, odborný lekár
Revúca
MUDr. Viera Spišáková, odborný lekár, Litovelská 25, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Ganajová Anna
Zubná lekárka GANAJOVÁ Anna so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Anna Ganajová, stomatológia
Revúca
MUDr. Anna Ganajová, stomatológia, Litovelská 29, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Hanuštiak Rudolf
Lekár HANUŠTIAK Rudolf so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Šestina Miroslav
Lekár ŠESTINA Miroslav so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, pediatrická gynekológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Šestina s.r.o. Revúca, s.r.o.
Revúca
Šestina s.r.o. Revúca, s.r.o., Škultétyho 676/9, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj, Šestina s.r.o. Revúca, s.r.o., Škultétyho 676/9, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Viestová Oľga
Lekárka VIESTOVÁ Oľga so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, MUDr. Oľga Viestová, pediatria
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca, MUDr. Oľga Viestová, pediatria, Muránska 382, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Slížová Elena
Lekárka SLÍŽOVÁ Elena so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MIRAMED s.r.o., MUDr.Elena Slížová, všeobecné lekárstvo
Revúca
MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, MUDr.Elena Slížová, všeobecné lekárstvo, Litovelská 29, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Kapustová Jarmila
Lekárka KAPUSTOVÁ Jarmila so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, MUDr. Jarmila Kapustová, praktický lekár pre deti a dorast
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca, MUDr. Jarmila Kapustová, praktický lekár pre deti a dorast, 05001 Revúca
MUDr. Ružiaková Vlasta
Lekárka RUŽIAKOVÁ Vlasta so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Uhrin Ján
Lekár UHRIN Ján so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Paulický Ján
Zubný lekár PAULICKÝ Ján so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Ján Paulický - stomatológia
Revúca
MUDr. Ján Paulický - stomatológia, Litovelská 29, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj, MUDr. Ján Paulický - stomatológia, Litovelská 29, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Mesjar Dušan
Zubný lekár MESJAR Dušan so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Zubná ambulancia, MUDr. Dušan Mesjar, s.r.o.
Revúca
Zubná ambulancia, MUDr. Dušan Mesjar, s.r.o., Remeselnícka 313, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Segeďová Daniela
Zubná lekárka SEGEĎOVÁ DANIELA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Daniela Segeďová, stomatológ
Revúca
MUDr. Daniela Segeďová, stomatológ, Litovelská 29, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Sucháčová Jana
Lekárka SUCHÁČOVÁ Jana so špecializáciami otorinolaryngológia, foniatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca, Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Vigodová Tatiana
Lekárka VIGODOVÁ Tatiana so špecializáciami anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Falck Záchranná a.s.
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca, Falck Záchranná a.s., Bačíkova 7, 04011 Košice 1, Košický kraj, Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Uhrínová Eva
Lekárka UHRÍNOVÁ Eva so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, MUDr. Eva Uhrínová, pediater
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca, MUDr. Eva Uhrínová, pediater, Jilemnického 106/43, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Hochelová Ľudmila
Zubná lekárka HOCHELOVÁ Ľudmila so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Ľudmila Hochelová, stomatológia
Revúca
MUDr. Ľudmila Hochelová, stomatológia, Tomášikova 1009/17, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Tománková Klára
Lekárka TOMÁNKOVÁ Klára so špecializáciou pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Goldschmidtová Ivana
Lekárka GOLDSCHMIDTOVÁ Ivana so špecializáciami vnútorné lekárstvo, nefrológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Cangárová Zita
Lekárka CANGÁROVÁ Zita so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Cangar, s.r.o.
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca, Cangar, s.r.o., ul.J.Bottu 1134/4, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Repáčová Ľubomíra
Lekárka REPÁČOVÁ Ľubomíra so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Ivan Ján
Lekár IVAN Ján so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Urbanec Karol
Lekár URBANEC Karol so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Karol Urbanec - LUKA
Revúca
MUDr. Karol Urbanec - LUKA, Muránska 1291/51, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj, MUDr. Karol Urbanec - LUKA, Muránska 1291/51, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
Snitková Iveta
Iná zdravotnícka pracovníčka SNITKOVÁ Iveta so špecializáciami klinická psychológia, dopravná psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Mgr. Iveta Snitková, klinická psychológia
Revúca
Mgr. Iveta Snitková, klinická psychológia, Okružná 24, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Ganaj Juraj
Lekár GANAJ Juraj so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Zacharová Marta
Lekárka ZACHAROVÁ Marta so špecializáciami pediatria, pediatrická kardiológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, 05001 Revúca
MUDr. Mrázik Ivan
Lekár MRÁZIK Ivan so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Ivan Mrázik, odborný lekár
Revúca
MUDr. Ivan Mrázik, odborný lekár, Komenského 1237/40, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Hanuštiaková Agáta
Zubná lekárka HANUŠTIAKOVÁ Agáta so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Zubná ambulancia, MUDr. Hanuštiaková, s.r.o.
Revúca
Zubná ambulancia, MUDr. Hanuštiaková, s.r.o., Jilemnického 92/36, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
Durjančíková Anna
Sestra DURJANČÍKOVÁ Anna so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v komunite pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ADOS Anna Durjančíková s.r.o.
Revúca
ADOS Anna Durjančíková s.r.o., J. Bottu A8, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj
MUDr. Mesjarová Daniela
Lekárka MESJAROVÁ Daniela so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MIRAMED s.r.o., MUDr. Daniela Mesjarová, všeobecné lekárstvo pre dospelých
Revúca
MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, MUDr. Daniela Mesjarová, všeobecné lekárstvo pre dospelých, NZZ Komenského 40, 05001 Revúca, Banskobystrický kraj

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Zoznam všech lekárov slovenskej lekarskej komory | Katalóg slovenských zubárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2024 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.