Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Lekári Rimavská Sobota

MUDr. Kovács Ervín
Lekár KOVÁCS Ervín so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Ervín Kovács, odborný lekár
Rimavská Sobota
MUDr. Ervín Kovács, odborný lekár, Železničná 2, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Munka Štefan
Lekár MUNKA Štefan so špecializáciami chirurgia, cievna chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., MUDr. Štefan Munka, lekár
Rimavská Sobota
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj, MUDr. Štefan Munka, lekár, Sídlisko Rimava 4/9, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Krosnerová Mária
Lekárka KROSNEROVÁ Mária so špecializáciami infektológia, pediatria, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení EUROMED n.o.
Rimavská Sobota
EUROMED n.o., Železničná 23, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Cifruš Štefan
Zubný lekár CIFRUŠ Štefan so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Medi - Cif s.r.o.
Rimavská Sobota
Medi - Cif s.r.o., P. Dobšinského 1092/30, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Benčík Igor
Zubný lekár BENČÍK Igor so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Igor Benčík, stomatológ
Rimavská Sobota
MUDr. Igor Benčík, stomatológ, Hviezdoslavova 17, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Tormová Katarína
Zubná lekárka TORMOVÁ Katarína so špecializáciami stomatológia, čeľustná ortopédia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení TKdent s r.o.
Rimavská Sobota
TKdent s r.o., Kirejevská 1173/37, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, TKdent s r.o., Kirejevská 1173/37, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Torma Gabriel
Lekár TORMA Gabriel so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Gabriel Torma - K I T I
Rimavská Sobota
MUDr. Gabriel Torma - K I T I, Železničná 23, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Očkaják Marián
Lekár OČKAJÁK Marián so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NEUROPROGNÓZA, spol. s.r.o.
Rimavská Sobota
NEUROPROGNÓZA, spol. s.r.o., Pavla Dobšinského 1528/18, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Pálházyová Irena
Lekárka PÁLHÁZYOVÁ Irena so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Irka-Med s.r.o., MIRAMED s.r.o.
Rimavská Sobota
Irka-Med s.r.o., Gorkého 333/40, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Galo Vojtech
Lekár GALO Vojtech so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach GABELA, s.r.o., MIRAMED s.r.o.
Rimavská Sobota
GABELA, s.r.o., Tomašovská 27, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Sallai Otto
Lekár SALLAI Otto so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MEDICOMED, spol. s r.o.
Rimavská Sobota
MEDICOMED, spol. s r.o., Ul. Kalmána Mikszátha 266/58, 98002 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Ontko Juraj
Lekár ONTKO Juraj so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení INTERNEURON, s.r.o.
Rimavská Sobota
INTERNEURON, s.r.o., HOSTINSKÉHO 1883/4, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Sallaiová Miroslava
Zubná lekárka SALLAIOVÁ MIROSLAVA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Medi - Cif s.r.o.
Rimavská Sobota
Medi - Cif s.r.o., P. Dobšinského 1092/30, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Sujová Tatiana
Lekárka SUJOVÁ TATIANA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MIRAMED s.r.o., MUDr. Tatiana Sujová, praktická lekár pre dospelých
Rimavská Sobota
MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, MUDr. Tatiana Sujová, praktická lekár pre dospelých, Okružná 4738/23H, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Ruffini Ladislav
Lekár RUFFINI Ladislav so špecializáciou kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Ladislav Ruffini, odborný lekár
Rimavská Sobota
MUDr. Ladislav Ruffini, odborný lekár, P. Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Lásková Jana
Lekárka LÁSKOVÁ Jana so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Jana Láskavá, odborný lekár
Rimavská Sobota
MUDr. Jana Láskavá, odborný lekár, Železničná 23, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Sklenková Eva
Zubná lekárka SKLENKOVÁ Eva so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Eva Sklenková, stomatológ
Rimavská Sobota
MUDr. Eva Sklenková, stomatológ, Hostinského 3, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Kalitza Alexander
Lekár KALITZA ALEXANDER so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení GEMERMED RS s.r.o.
Rimavská Sobota
GEMERMED RS s.r.o., Kirejevská 1120/8, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Minárik Július
Lekár MINÁRIK Július so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., OReLMIN, s.r.o.
Rimavská Sobota
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., Námestie Republiky 15, 98439 Lučenec, Banskobystrický kraj, OReLMIN, s.r.o., Jánošíková 1574/14, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Hlaváč Ivan
Lekár HLAVÁČ Ivan so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení GEMERMED RS s.r.o.
Rimavská Sobota
GEMERMED RS s.r.o., Kirejevská 1120/8, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Sudárová Eva
Lekárka SUDÁROVÁ Eva so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DOM OKA s.r.o.
Rimavská Sobota
DOM OKA s.r.o., HLAVNÉ NÁMESTIE 3, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Sliva Róbert
Lekár SLIVA Róbert so špecializáciou psychiatria pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PsychoLine s.r.o.
Rimavská Sobota
PsychoLine s.r.o., Kirijevská 1107, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Magic Viliam
Lekár MAGIC Viliam so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Viliam Magic,odborný lekár
Rimavská Sobota
MUDr. Viliam Magic,odborný lekár, Železničná 23, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Wirtschafterová Jana
Lekárka WIRTSCHAFTEROVÁ Jana so špecializáciami všeobecné lekárstvo, anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach HERMED, spol. s.r.o., MUDr. Jana Wirtschafterová, všeobecná lekárka
Rimavská Sobota
HERMED, spol. s.r.o., SNP 1029/83, 98501 Kalinovo, Banskobystrický kraj, MUDr. Jana Wirtschafterová, všeobecná lekárka, Gorkého 28, 98013 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
Tyborová Andrea
Iná zdravotnícka pracovníčka TYBOROVÁ Andrea so špecializáciou klinická psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Psychotrend s.r.o.
Rimavská Sobota
Psychotrend s.r.o., J. Bodona 1702/15, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Cetnerová Marína
Lekárka CETNEROVÁ Marína so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MUDr. Marína Cetnerová, praktický lekár pre dospelých, MIRAMED s.r.o.
Rimavská Sobota
MUDr. Marína Cetnerová, praktický lekár pre dospelých, Hlavné nám. 4, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Lennerová Judita
Lekárka LENNEROVÁ Judita so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MEDILEX s.r.o.
Rimavská Sobota
MEDILEX s.r.o., L. Svobodu 1669/11, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Szökeová Emília
Lekárka SZÖKEOVÁ Emília so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MIRAMED s.r.o., MUDr. Emília Szökeová, praktický lekár pre dospelých
Rimavská Sobota
MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, MUDr. Emília Szökeová, praktický lekár pre dospelých, Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Imre Tibor
Lekár IMRE Tibor so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MIRAMED s.r.o.
Rimavská Sobota
MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Polievka Stanislav
Lekár POLIEVKA Stanislav so špecializáciami gynekológia a pôrodníctvo, pediatrická gynekológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení KASTAMED s.r.o.
Rimavská Sobota
KASTAMED s.r.o., Okružná 53/3575, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, KASTAMED s.r.o., Okružná 53/3575, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Maňovský Ján
Lekár MAŇOVSKÝ Ján so špecializáciou oftalmológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ManoMED, s.r.o.
Rimavská Sobota
ManoMED, s.r.o., Alexandra Markuša 558/4, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Durdjak Tibor
Lekár DURDJAK Tibor so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení URO CENTRUM s.r.o.
Rimavská Sobota
URO CENTRUM s.r.o., Hurbanova 1/730, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Husárová Viola
Lekárka HUSÁROVÁ Viola so špecializáciami vnútorné lekárstvo, reumatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení REUMEX s.r.o.
Rimavská Sobota
REUMEX s.r.o., Železničná 686/23, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Tužinský Peter
Lekár TUŽINSKÝ Peter so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Dg. s.r.o.
Rimavská Sobota
Dg. s.r.o., P.Dobšinského 1092/30, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Vološin Igor
Lekár VOLOŠIN Igor so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. Igor Vološin
Rimavská Sobota
MUDr. Igor Vološin, Dobšinského 4380, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Moram Matin
Lekár MORAM Matin so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Medi - Cif s.r.o., Dg. s.r.o.
Rimavská Sobota
Medi - Cif s.r.o., P. Dobšinského 1092/30, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, Dg. s.r.o., P.Dobšinského 1092/30, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Jánošíková Mária
Lekárka JÁNOŠÍKOVÁ Mária so špecializáciami neurológia, pediatrická neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Mária Jánošíková, odborný lekár
Rimavská Sobota
MUDr. Mária Jánošíková, odborný lekár, Športová 2040, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, MUDr. Mária Jánošíková, odborný lekár, Športová 2040, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Šesták František
Zubný lekár ŠESTÁK František so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. František Šesták, stomatológ, zubná technika
Rimavská Sobota
MUDr. František Šesták, stomatológ, zubná technika, Cukrovarská 23, P.O.X. 203, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Bachňáková Iveta
Lekárka BACHŇÁKOVÁ Iveta so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Iveta Bachňáková, gynekológ
Rimavská Sobota
MUDr. Iveta Bachňáková, gynekológ, Železničná 23, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Koošová Katarína
Lekárka KOOŠOVÁ Katarína so špecializáciami vnútorné lekárstvo, endokrinológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Katarína Koósová, odborná lekárka
Rimavská Sobota
MUDr. Katarína Koósová, odborná lekárka, Dobšinského 4380, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Agócsová Tünde
Lekárka AGÓCSOVÁ Tünde so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Tünde Agócsová, odborná lekárka
Rimavská Sobota
MUDr. Tünde Agócsová, odborná lekárka, 97901 Rimavská Sobota
MUDr. Remeňová Eva
Zubná lekárka REMEŇOVÁ Eva so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. Eva Remeňová, stomatológ
Rimavská Sobota
MUDr. Eva Remeňová, stomatológ, Športová 12, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
Sedláček Milan
Iný zdravotnícky pracovník SEDLÁČEK Milan so špecializáciami klinická psychológia, dopravná psychológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení PhDr. Milan Sedláček, klinický psychológ
Rimavská Sobota
PhDr. Milan Sedláček, klinický psychológ, Hviezdoslavova 8, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Magura Ján
Lekár MAGURA Ján so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MUDr. Ján Magura, praktický lekár pre dospelých, MIRAMED s.r.o.
Rimavská Sobota
MUDr. Ján Magura, praktický lekár pre dospelých, NZZ Lubeník 236, 04918 Lubeník, Banskobystrický kraj, MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Malatinec Anton
Lekár MALATINEC Anton so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MIRAMED s.r.o.
Rimavská Sobota
MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Jurkemík Ján
Zubný lekár JURKEMÍK Ján so špecializáciami stomatológia, klinická onkológia, neznámy kód špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení ZUBNÉ CENTRUM, s.r.o.
Rimavská Sobota
ZUBNÉ CENTRUM, s.r.o., Gorkého 9, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Dunajová Tatiana
Lekárka DUNAJOVÁ Tatiana so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach GEMERMED RS s.r.o., MUDr. Tatiana Dunajová, praktický lekár pre deti
Rimavská Sobota
GEMERMED RS s.r.o., Kirejevská 1120/8, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, MUDr. Tatiana Dunajová, praktický lekár pre deti, Dobšinského 1, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Kellnerová Katarína
Lekárka KELLNEROVÁ Katarína so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MIRAMED s.r.o., MUDr. Katarína Kellnerová, praktický lekár pre dospelých
Rimavská Sobota
MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, MUDr. Katarína Kellnerová, praktický lekár pre dospelých, Dobšinského 4380, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
MUDr. Miklová Gabriela
Lekárka MIKLOVÁ Gabriela so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach OMNIGENA s.r.o., MIRAMED s.r.o.
Rimavská Sobota
OMNIGENA s.r.o., 97901 Rimavská Sobota, MIRAMED s.r.o., Cukrovarská 63/151, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
Koreňová Mária
Sestra KOREŇOVÁ Mária so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v komunite pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Gabriela Sojková, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti "MAKO"
Rimavská Sobota
Gabriela Sojková, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti "MAKO", L. Svoboda 17/11, 97901 Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
Stránky 1 2

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Zoznam všech lekárov slovenskej lekarskej komory | Katalóg slovenských zubárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2024 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.