Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Lekári Stará Ľubovňa

MUDr. Zamišková Judita
Zubná lekárka ZAMIŠKOVÁ JUDITA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení JUDent, s.r.o.
Stará Ľubovňa
JUDent, s.r.o., 06401 Stará Ľubovňa
MUDr. Čičvák Peter
Lekár ČIČVÁK PETER so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NEUROLÓGIA II, s.r.o.
Stará Ľubovňa
NEUROLÓGIA II, s.r.o., Obrancov mieru 28, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Orlovský František
Lekár ORLOVSKÝ FRANTIŠEK so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Chirurgická ambulancia FOZ, s.r.o.
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Chirurgická ambulancia FOZ, s.r.o., Sládkovičova 1338/18, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
Jancurová Mária
Iná zdravotnícka pracovníčka JANCUROVÁ MÁRIA so špecializáciami klinická psychológia, dopravná psychológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení PhDr. Mária Jancurová, klinická psychológia
Stará Ľubovňa
PhDr. Mária Jancurová, klinická psychológia, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Kožuškaničová Lucia
Lekárka KOŽUŠKANIČOVÁ LUCIA so špecializáciou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Pješčáková Lucia
Zubná lekárka PJEŠČÁKOVÁ LUCIA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení DemjanDent, s.r.o.
Stará Ľubovňa
DemjanDent, s.r.o., Sládkovičova 1772/15, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Malachovská Katarína
Lekár MALACHOVSKÁ KATARÍNA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, endokrinológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Interná a endokrinologická ambulancia, s.r.o.
Stará Ľubovňa
Interná a endokrinologická ambulancia, s.r.o., Mierová 90, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Interná a endokrinologická ambulancia, s.r.o., Mierová 90, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Ďaďovský Dušan
Lekár ĎAĎOVSKÝ DUŠAN so špecializáciou rádiológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, MUDr. ĎAĎOVSKÝ DUŠAN
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, MUDr. ĎAĎOVSKÝ DUŠAN, Letná 23, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Chabová Dana
Lekárka CHABOVÁ DANA so špecializáciou pediatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Vatraľ Vladimír
Lekár VATRAĽ VLADIMÍR so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení VV GYN, s.r.o.
Stará Ľubovňa
VV GYN, s.r.o., Mierová 1100/72, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Javurková Margita
Lekárka JAVURKOVÁ MARGITA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach JAV - Medic s.r.o., Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
JAV - Medic s.r.o., Železničiarska 25/368, 06544 Plaveč, Prešovský kraj, Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Klinovská Zlatica
Lekár KLINOVSKÁ ZLATICA so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení NEUROLÓGIA I, s.r.o.
Stará Ľubovňa
NEUROLÓGIA I, s.r.o., Obrancov mieru 28, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Pružinský Ján
Lekár PRUŽINSKÝ JÁN so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Priputníková Jana
Lekárka PRIPUTNÍKOVÁ JANA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatrická neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. PRIPUTNÍKOVÁ JANA
Stará Ľubovňa
MUDr. PRIPUTNÍKOVÁ JANA, Sládkovičova 6, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Michnová Tatiana
Lekárka MICHNOVÁ TATIANA so špecializáciami pediatria, otorinolaryngológia, pediatrická pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Teplica Adrián
Lekár TEPLICA ADRIÁN so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., GYNETA, s.r.o.
Stará Ľubovňa
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, 06001 Kežmarok, Prešovský kraj, GYNETA, s.r.o., Lipová 12, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Semančík Ivan
Lekár SEMANČÍK IVAN so špecializáciou lekár bez špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Poľanský Boris
Lekár POĽANSKÝ BORIS so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach POLAMED s.r.o., Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
POLAMED s.r.o., Mýtna 48/630, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Smrek Pavol
Lekár SMREK PAVOL so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Križalkovič Anton
Lekár KRIŽALKOVIČ ANTON so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, NAJ - MEDIK s.r.o.
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, NAJ - MEDIK s.r.o., Sládkovičova 16, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Hermel Ivan
Lekár HERMEL IVAN so špecializáciou kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. IVAN HERMEL
Stará Ľubovňa
MUDr. IVAN HERMEL, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Saxová Mária
Lekárka SAXOVÁ MÁRIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach SAXOMED, s.r.o., Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
SAXOMED, s.r.o., Budovateľská 487/20, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Kuchárik Andrej
Lekár KUCHÁRIK ANDREJ so špecializáciou diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. KUCHÁRIK ANDREJ
Stará Ľubovňa
MUDr. KUCHÁRIK ANDREJ, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Hovanová Mária
Lekárka HOVANOVÁ MÁRIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MEDIKDOM, s.r.o., Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
MEDIKDOM, s.r.o., Budovateľská 487/20, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Binder Štefan
Lekár BINDER ŠTEFAN so špecializáciou neznámy kód špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Šipoš Rastislav
Lekár ŠIPOŠ RASTISLAV so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Krochta František
Lekár KROCHTA FRANTIŠEK so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, KROCHTA MEDIK s.r.o.
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, KROCHTA MEDIK s.r.o., Sládkovičova 10, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Lapšanský Juraj
Lekár LAPŠANSKÝ JURAJ so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Jasovský Stanislav
Zubný lekár JASOVSKÝ STANISLAV so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Turčáni Štefan
Lekár TURČÁNI ŠTEFAN so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Laskovský Ján
Lekár LASKOVSKÝ JÁN so špecializáciou urológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. JÁN LASKOVSKÝ
Stará Ľubovňa
MUDr. JÁN LASKOVSKÝ, Sládkovičova 18/1338, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Grivalská Anna
Lekár GRIVALSKÁ ANNA so špecializáciou všeobecná starostlivosť o deti a dorast pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, MUDr. GRIVALSKÁ ANNA
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, MUDr. GRIVALSKÁ ANNA, Tatranská 1063/4, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Svozil Rastislav
Lekár SVOZIL RASTISLAV so špecializáciou lekár bez špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Novajovský Jozef
Lekár NOVAJOVSKÝ JOZEF so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MUDr. Novajovský s.r.o., Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
MUDr. Novajovský s.r.o., Na Rovni 308/24, 06541 Ľubotín, Prešovský kraj, Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Chaba Peter
Lekár CHABA PETER so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Malachovský Peter
Lekár MALACHOVSKÝ PETER so špecializáciami chirurgia, úrazová chirurgia, cievna chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Vorobeľová Jana
Lekárka VOROBEĽOVÁ JANA so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Urdová Andrea
Lekárka URDOVÁ ANDREA so špecializáciou neznámy kód špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Ondrejová Anna
Lekárka ONDREJOVÁ ANNA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, MUDr. ONDREJOVÁ ANNA
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, MUDr. ONDREJOVÁ ANNA, Obchodná 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Sudimáková Juliana
Lekárka SUDIMÁKOVÁ JULIANA so špecializáciou lekár bez špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Rutkovskyy Andriy
Lekár RUTKOVSKYY ANDRIY so špecializáciou lekár bez špecializácie pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Krajčíková Andrea
Lekárka KRAJČÍKOVÁ ANDREA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Turčániová Martina
Lekárka TURČÁNIOVÁ MARTINA so špecializáciou vnútorné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Guľašová Paulína
Lekárka GUĽAŠOVÁ PAULÍNA so špecializáciou lekár bez špecializácie pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Eliášová Katarína
Lekárka ELIÁŠOVÁ KATARÍNA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Svrčková Eva
Lekárka SVRČKOVÁ EVA so špecializáciami chirurgia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení EVAREHAB, s. r. o.
Stará Ľubovňa
EVAREHAB, s. r. o., Levočská 1/366, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Suchá Nadežda
Lekár SUCHÁ NADEŽDA so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. SUCHÁ NADEŽDA
Stará Ľubovňa
MUDr. SUCHÁ NADEŽDA, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Šamudovská Viera
Lekár ŠAMUDOVSKÁ VIERA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, VIERA, s.r.o.
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, VIERA, s.r.o., Garbiarska 2/65, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Martančík Jozef
Lekár MARTANČÍK JOZEF so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
MUDr. Repka Štefan
Lekár REPKA ŠTEFAN so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Ľubovnianska nemocnica, n.o.,
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,, Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
Stránky 1 2 3

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Zoznam všech lekárov slovenskej lekarskej komory | Katalóg slovenských zubárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2024 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.