Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Lekári Trebišov

MUDr. Sobek Juraj
Lekár SOBEK JURAJ so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Tutka Štefan
Lekár TUTKA ŠTEFAN so špecializáciami chirurgia, cievna chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj, Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Vneková Ľubica
Zubná lekárka VNEKOVÁ ĽUBICA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach MM dent, s.r.o., LSPP Trebišov s.r.o.
Trebišov
MM dent, s.r.o., 07501 Trebišov, LSPP Trebišov s.r.o., Berehovská 2169/3, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Murcko Martin
Lekár MURCKO MARTIN so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Popaďák Ján
Lekár POPAĎÁK JÁN so špecializáciou patologická anatómia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach MUDr.Ján Popaďák, patológia, Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
MUDr.Ján Popaďák, patológia, Kukučínova 109/10, 09301 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Jíleková Valéria
Lekárka JÍLEKOVÁ VALÉRIA so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Repovská Anna
Lekár REPOVSKÁ Anna so špecializáciami vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., AL VITALIS s.r.o., LSPP Trebišov s.r.o.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj, AL VITALIS s.r.o., 07501 Trebišov, LSPP Trebišov s.r.o., Berehovská 2169/3, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Princová Mária
Lekárka Princová MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach VRANOVSKÁ NEMOCNICA, n.o.,, Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, n.o.,, M. R. ŠTEFÁNIKA 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Selecký Juraj
Lekár Selecký Juraj so špecializáciami vnútorné lekárstvo, kardiológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Sciens s.r.o.
Trebišov
Sciens s.r.o., 07501 Trebišov
MUDr. Jalčoviková Janka
Lekárka JALČOVIKOVÁ JANKA so špecializáciami všeobecné lekárstvo, anestéziológia a intenzívna medicína pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach AVELA s.r.o., LSPP Trebišov s.r.o.
Trebišov
AVELA s.r.o., Varichovská 1948/51, 07501 Trebišov, Košický kraj, LSPP Trebišov s.r.o., Berehovská 2169/3, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Lycius Martin
Lekár LYCIUS MARTIN so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., THERAPY spol. s r.o.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj, THERAPY spol. s r.o., SNP 3793/1A, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Sklenčárová Gabriela
Lekárka SKLENČÁROVÁ GABRIELA so špecializáciou psychiatria pôsobiaca v zdravotníckom zariadení EMPATIA, s.r.o.
Trebišov
EMPATIA, s.r.o., SNP 3696/89, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Chomčová Zuzana
Lekárka CHOMČOVÁ ZUZANA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Čopková Ingrid
Lekárka ČOPKOVÁ INGRID so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Gyncentrum s.r.o. Trebišov
Trebišov
Gyncentrum s.r.o. Trebišov, M. R. Štefániková 3560/52A, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Sabol Viktor
Lekár SABOL VIKTOR so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Chiromed, s.r.o.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj, Chiromed, s.r.o., Šafárikova 14, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Ferenčík Andrej
Lekár FERENČÍK ANDREJ so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Chovancová Eva
Lekárka CHOVANCOVÁ EVA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Vasiľková Ľudmila
Lekárka VASIĽKOVÁ ĽUDMILA so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Pajtášová Dana
Lekárka PAJTÁŠOVÁ DANA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, endokrinológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Pajmed s.r.o. Trebišov
Trebišov
Pajmed s.r.o. Trebišov, Agátová 15, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Vereščáková Mária
Lekárka VEREŠČÁKOVÁ MÁRIA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, dorastové lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach VeriMed, s.r.o., LSPP Trebišov s.r.o.
Trebišov
VeriMed, s.r.o., SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj, LSPP Trebišov s.r.o., Berehovská 2169/3, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Bobík Andrej
Lekár BOBÍK ANDREJ so špecializáciou dermatovenerológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Tomko Dušan
Lekár TOMKO DUŠAN so špecializáciami pediatria, dorastové lekárstvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Anďalová Lívia
Lekárka ANĎALOVÁ LÍVIA so špecializáciou všeobecné lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach LIPEA s.r.o., LSPP Trebišov s.r.o.
Trebišov
LIPEA s.r.o., Gorkého 1931/30, 07501 Trebišov, Košický kraj, LSPP Trebišov s.r.o., Berehovská 2169/3, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Dučová Silvia
Lekárka DUČOVÁ SILVIA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení SD-OPHTAL s.r.o.
Trebišov
SD-OPHTAL s.r.o., Slovenská 780/28, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Oravská Ľubica
Lekár ORAVSKÁ ĽUBICA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, gastroenterológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj, Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Krajňáková Zuzana
Lekárka Krajňáková Zuzana so špecializáciami psychiatria, revízne lekárstvo pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Štepienová Anna
Lekárka ŠTEPIENOVÁ ANNA so špecializáciou chirurgia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Lyciusová Erika
Lekárka LYCIUSOVÁ ERIKA so špecializáciami všeobecná starostlivosť o deti a dorast, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach LSPP Trebišov s.r.o., THERAPY spol. s r.o.
Trebišov
LSPP Trebišov s.r.o., Berehovská 2169/3, 07501 Trebišov, Košický kraj, THERAPY spol. s r.o., SNP 3793/1A, 07501 Trebišov, Košický kraj, THERAPY spol. s r.o., SNP 3793/1A, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Hurčík Ľubomír
Lekár HURČÍK ĽUBOMÍR so špecializáciou otorinolaryngológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach LEXUM M.H.L. s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
LEXUM M.H.L. s.r.o., Nemocničná 2334/4, 07501 Trebišov, Košický kraj, Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Buban Martin
Lekár BUBAN MARTIN so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Pávai Dušan
Lekár PÁVAI DUŠAN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, endokrinológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení MUDr. DUŠAN PÁVAI
Trebišov
MUDr. DUŠAN PÁVAI, SNP 3818/91/A, 07614 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Ševce Pavol
Lekár Ševce Pavol so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Sedlák Milosláv
Lekár SEDLÁK MILOSLÁV so špecializáciou neurológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Tinta Ján
Lekár TINTA JÁN so špecializáciami pediatria, neonatológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach LSPP Trebišov s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
LSPP Trebišov s.r.o., Berehovská 2169/3, 07501 Trebišov, Košický kraj, Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Mucha Peter
Lekár MUCHA Peter so špecializáciou úrazová chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Hurčíková Mária
Lekárka HURČÍKOVÁ MÁRIA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Karcagiová Mária
Lekárka KARCAGIOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Kohútová Mária
Lekárka KOHÚTOVÁ MÁRIA so špecializáciami otorinolaryngológia, pediatrická otorinolaryngológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení MUDr. MÁRIA KOHÚTOVÁ
Trebišov
MUDr. MÁRIA KOHÚTOVÁ, NsP SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj, MUDr. MÁRIA KOHÚTOVÁ, NsP SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Hrdlík Rudolf Ml.
Lekár HRDLÍK RUDOLF ML. so špecializáciou chirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Hajduová Mária
Lekárka HAJDUOVÁ MÁRIA so špecializáciami psychiatria, medicína drogových závislostí pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Svatková Slávka
Lekárka SVATKOVÁ SLÁVKA so špecializáciou oftalmológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Fantazírová Jana
Lekárka FANTAZÍROVÁ JANA so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach Gynfan, s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Gynfan, s.r.o., Kpt. Nálepku 1074, 07101 Michalovce, Košický kraj, Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Hríbiková Zuzana
Lekárka HRÍBIKOVÁ ZUZANA so špecializáciou patologická anatómia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Licková Mária
Lekárka LICKOVÁ MÁRIA so špecializáciami vnútorné lekárstvo, klinická imunológia a alergológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení ALERGON s.r.o.
Trebišov
ALERGON s.r.o., SNP 3696/89, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Cserhalmi Dušan
Lekár CSERHALMI DUŠAN so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiaci v zdravotníckom zariadení JM & ML, s.r.o.
Trebišov
JM & ML, s.r.o., Moyzesova 2006/13, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Sabolová Ingrid
Lekárka SABOLOVÁ INGRID so špecializáciou neurológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Chiromed, s.r.o.
Trebišov
Chiromed, s.r.o., Šafárikova 14, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Tkáčová Darina
Zubná lekárka TKÁČOVÁ DARINA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach LSPP Trebišov s.r.o., MUDr. DARINA TKÁČOVÁ
Trebišov
LSPP Trebišov s.r.o., Berehovská 2169/3, 07501 Trebišov, Košický kraj, MUDr. DARINA TKÁČOVÁ, NsP SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Mucha Milan
Zubný lekár MUCHA MILAN so špecializáciou stomatológia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., LSPP Trebišov s.r.o.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj, LSPP Trebišov s.r.o., Berehovská 2169/3, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Balážová Eva
Zubná lekárka BALÁŽOVÁ EVA so špecializáciou stomatológia pôsobiaca v zdravotníckych zariadeniach LSPP Trebišov s.r.o., MUDr. EVA BALÁŽOVÁ
Trebišov
LSPP Trebišov s.r.o., Berehovská 2169/3, 07501 Trebišov, Košický kraj, MUDr. EVA BALÁŽOVÁ, Gorkého 55, 07501 Trebišov, Košický kraj
MUDr. Lešo Ján
Lekár LEŠO JÁN so špecializáciami vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj, Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov, Košický kraj
Stránky 1 2 3

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 

 
 


Zoznam všech lekárov slovenskej lekarskej komory | Katalóg slovenských zubárov | Adresár lekárov na Slovensku | ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ StopNikotin: Brno | Břeclav | Hodonín. Biorezonance BiCOM. | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2024 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.